شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی چیست؟ در قانون جدید

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی چیست؟ در قانون جدید در این مقاله نظر وکیل متخصص حبس تعزیری که به قلم گروه وکلای کیفری ژیوار نگارش شده است، می خوانید. حبس تعزیری یکی از رایج ترین انواع مجازات های تعزیری است که توسط دادگاه ها مورد حکم قرار می‌ گیرد. منظور از تعزیرات هر گونه مجازاتی است که مشمول عناوین حد، قصاص و دیه نباشد و نوع و میزان آن توسط قانون گذار تعیین شود.

 • حبس تعزیری چگونه بخشیده می شود؟
 • طرق کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

حبس تعلیقی نوعی حبس و مجازات تعلیقی است که شخص به آن محکوم می‌ شود اما به تعلیق درآمده و اجرا نمی‌ شود. حبس تعزیری در مواردی می تواند تبدیل به حبس تعلیقی شود. در این مقاله موارد و شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی بررس می شود. وکیل حبس تعزیری می تواند در این مورد راهنمایی های دقیق تری به شما ارائه دهد. در صورت نیاز به وکیل حبس تعزیری می‌توانید با متخصصان ما در گروه وکلای کیفری ژیوار که سابقه موفقی در طرح انواع دعاوی کیفری دارند در تماس باشید.

تفاوت حبس تعزیری با حبس تعلیقی چیست؟

اولین سوالی که در رابطه با شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی به وجود می آید این است که حبس تعزیری با حبس تعلیقی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت حبس تعلیقی در واقع همان حبس تعزیری است که دارای شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی بوده و اجرای آن مورد تعلیق قرار گرفته است. بنابراین حبس تعلیقی، حبس تعزیری ای است که بنا به حکم دادگاه صادرکننده حکم قطعی تحت شرایطی معلق شده است و به اجرا در نمی آید.

در خصوص مشاوره حبس تعزیری و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

حبس تعزیری چگونه بخشیده می شود؟

در برخی از موارد در صورتی که شرایط خاصی وجود داشته باشد، حبس تعزیری مورد معافیت قرار می گیرد. شرایط معافیت از کیفر حبس تعزیری در ماده 39 قانون مجازات آمده است: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی چیست؟

برای آنکه یک حبس تعزیری تبدیل به حبس تعلیقی شود باید شرایط خاصی در پرونده وجود داشته باشد که به آن شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی گفته می شود. شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است:

در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مقالات مرتبط  خرید حبس تعزیری

بنابراین، طبق این ماده حبس درجه یک و دو یعنی حبس بیش از 15 سال نمی تواند مورد تعلیق قرار بگیرد. در صورت اجرای حکم نیز محکوم علیه پیش از گذراندن یک سوم از حبس خود، امکان درخواست تعلیق باقی مجازات را ندارد.

منظور از شرایط تعویق صدور حکم که در این ماده برای تعلیق اجرای مجازات هم در نظر گرفته شده است، مواردی است که در ماده 40 قانون مجازات بیان شده است و شامل این موارد می شود:

 • الف) وجود جهات تخفیف
 • ب) پیشبینی اصلاح مرتکب
 • پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
 • ت) فقدان سابقه کیفری موثر

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در قانون جدید

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در قانون جدید

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 که در راستای کاهش و ایجاد ارفاق در حبس های تعزیری به تصویب رسیده است، برخی از جرایمی که در قانون مجازات به عنوان جرایم غیر قابل تعلیق شناخته می شدند، قابلیت تعلیق پیدا کردند. این موارد در قالب یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات که جرایم غیر قابل تعلیق را بیان کرده بود آورده شده است و شامل جرایم زیر می شود:

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1373/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.

انواع حبس تعلیقی

تعلیق از جهت کارهایی که مرتکب باید در زمان آن انجام دهد یا اموری که باید رعایت کند به دو نوع تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم می شود. در تعلیق ساده مرتکب تنها به صورت کتبی متعهد می شود در مدت تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود اما در تعلیق مراقبتی مرتکب علاوه بر این تعهد باید برخی اقداماتی را که قاضی دادگاه به تناسب پرونده تعیین می کند را در مدت تعلیق انجام داده و رعایت کند. این موارد در ماده 42 و 43 قانون مجازات ذکر شده اند.

تنظیم لایجه و شکوائیه در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

از بین رفتن شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی و لغو حبس تعلیقی

در صورتی که شرایط تبدیل حبس تعزیری به به تعلیقی رعایت نشود و مرتکب تعهداتی را که به دادگاه داده است نقض کند یا مرتکب جرم جدیدی در مدت تعلیق شود حبس تعلیقی بر اساس رعایت شرایط قانون در این رابطه لغو خواهد شد. ماده 50 قانون مجازات در همین زمینه می گوید: چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

ماده 54 نیز درباره ارتکاب جرم جدید توسط مرتکب در مدت تعلیق می گوید:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌ شود.

مقالات مرتبط  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

آیا تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی امکان پذیر می باشد؟

شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی به دقت تعیین می‌ شوند. در واقع، این تبدیل ممکن است در شرایط و موارد خاص اتفاق بیافتد. دادگاه، با مراجعه به معیارهای زیر، می‌ تواند اجازه تعلیق مجازات حبس تعزیری را بدهد:

اگر مرتکب جرم توانایی تغییر و اصلاح رفتار خود را نشان دهد، دادگاه ممکن است به تعلیق حبس تعزیری رضایت بدهد. وضعیت مرتکب جرم
اگر قصد مرتکب در ارتکاب جرم به نحوی تغییر کرده باشد و انگیزه‌ ای برای تغییر وضعیت خود داشته باشد، دادگاه ممکن است تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی را مجاز بداند. قصد و انگیزه مرتکب
اگر مرتکب نشان دهد که شیوه ارتکاب جرم او به سمت رفتار قانونی تغییر کرده است، دادگاه ممکن است به تعلیق حبس تعزیری اجازه دهد شیوه ارتکاب جرم

به طور کلی، تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی وابسته به تصمیم دادگاه در نظر گرفتن شرایط خاص و اقتدار قانونی آن است.

تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در چه جرایمی امکان پذیر نمی باشد؟

تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی تحت شرایط معین انجام می‌پذیرد. این تغییر فقط برای جرایمی که با حبس تعزیری مجازات می‌ شوند اعمال می‌ شود. مجازات‌ های حدی، قابل تعلیق و تبدیل نیستند، زیرا میزان و نوع آنها در اسلام دقیقاً مشخص شده‌ است و دادگاه اختیار تغییر آنها را ندارد. همچنین، تعلیق و تبدیل حبس تعزیری معمولاً برای حبس درجه 3 تا 8 امکان‌ پذیر است. مجازات حبس تعزیری درجه یک و دو قابل تعلیق نیستند. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس بیشتر از 15 سال تا 25 سال (حبس تعزیری درجه دو) و بیشتر از 25 سال تا 35 سال (حبس تعزیری درجه یک)، تعلیق نمی‌ شوند و اجرای کامل دارند.

وکیل حبس تعزیری

وکیل حبس تعزیری وکیل پایه یکی است که ترجیحا دارای تحصیلات حقوق جزا و جرم شناسی باشد و پروانه رسمی و معتبر اشتغال به وکالت از مراجع قانونی را داشته باشد. وکیل حبس تعزیری با تسلطی که به کلیه امور کیفری از جمله شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی دارد می تواند تقاضای اعمال نهادهای ارفاقی نسبت به حبس تعزیری موکل خود را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهد.

این نهادهای ارفاقی شامل آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظارت الکترونیکی، نظام نیمه آزادی، جایگزین های حبس و سایر می شوند که وکیل حبس تعزیری با استناد به تحقق شرایط هر یک از این نهادها در پرونده موکل خود می تواند درخواستی مستدل به شواهد پرونده و قوانین موجود در این زمینه به دادگاه ارائه دهد.

تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی در چه جرایمی امکان پذیر نمی باشد؟

روش های اعتراض به حکم حبس تعزیری دادگاه

در قانون مجازات اسلامی، اعتراض به حبس تعزیری دادگاه دارای چندین روش است. یکی از راه‌ ها، تبدیل حبس تعزیری به حبس تعلیقی است. در این صورت، مرتکب یا مرجع رای می‌ توانند تقاضا کنند تا مجازات حبس تعزیری به مدتی تعلیق شود. علاوه بر این، امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری به مجازات‌ های جایگزین مانند جزای نقدی نیز وجود دارد، اگر جهات تخفیف مجازات معتبر باشند. دادگاه می‌ تواند مجازات تعزیری را تقلیل داده و یا به مجازات دیگری تبدیل کند. همچنین، پس از صدور حکم توسط دادگاه، امکان تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر و یا درخواست واخواهی در صورت رای غیابی وجود دارد. همچنین، بعد از قطعی شدن حکم حبس تعزیری، تحت شرایط خاص، می‌ توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

تفاوت حبس تعزیری و تعلیقی

حبس تعزیری یکی از انواع مجازات‌ های تعزیری است که به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌ شود.

مقالات مرتبط  تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی

حبس تعلیقی یکی از نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، دادگاه می‌ تواند در صورت وجود شرایط مقرر، اجرای تمام یا بخشی از مجازات حبس را برای مدت مشخصی معلق کند. تفاوت اصلی حبس تعزیری و تعلیقی در این است که در حبس تعزیری، محکوم باید مجازات حبس را به طور کامل یا در مدت مقرر تحمل کند، اما در حبس تعلیقی، محکوم در صورت رعایت شرایط مقرر، نیازی به تحمل حبس ندارد.

سایر تفاوت‌ های بین حبس تعزیری و تعلیقی عبارتند از:

 • مدت حبس: در حبس تعزیری، مدت حبس به موجب قانون تعیین می‌ شود، اما در حبس تعلیقی، مدت تعلیق حبس توسط دادگاه تعیین می‌ شود.
 • شرایط تعلیق: در حبس تعزیری، شرایط تعلیق حبس در قانون مشخص شده است، اما در حبس تعلیقی، علاوه بر شرایط مقرر در قانون، دادگاه می‌ تواند شرایط دیگری را نیز برای تعلیق حبس تعیین کند.
 • آثار تعلیق: در حبس تعزیری، محکوم باید مجازات حبس را تحمل کند، اما در حبس تعلیقی، محکوم در صورت رعایت شرایط مقرر، آثار محکومیت کیفری از وی رفع می‌ شود.

در مجموع، حبس تعلیقی یک نهاد ارفاقی است که به موجب آن، دادگاه می‌ تواند در صورت وجود شرایط مقرر، اجرای مجازات حبس را برای مدت مشخصی معلق کند. تعلیق حبس می‌ تواند آثار مثبتی برای محکوم داشته باشد، از جمله اینکه محکوم نیازی به تحمل حبس ندارد و آثار محکومیت کیفری از وی رفع می‌ شود.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

شرایط اعتراض به حکم حبس تعزیری

اعتراض به حکم حبس تعزیری دادگاه از روش‌ های مختلف امکان‌ پذیر است. مرتکب می‌ تواند پیش از قطعی شدن حکم یا پس از اجرای بخشی از آن اعتراض کند. یکی از راه‌ های اعتراض، درخواست تعلیق اجرای حبس تعزیری است. برای این کار، شرایطی از جمله نوع مجازات وجود جهات تخفیف و اصلاح مرتکب لازم است. اعتراض می‌ تواند به شکل تبدیل حکم به تعلیقی نیز صورت گیرد. در این صورت، دادگاه می‌ تواند مجازات حبس تعزیری را به تعلیقی تغییر دهد، با توجه به شرایط ذکر شده.

در صورت حکم حبس تعزیری درجه چهار و بالاتر، امکان تقلیل تا یک تا سه درجه، و در مجازات‌ های درجه پنج و شش، تقلیل تا یک یا دو درجه وجود دارد. همچنین، مجازات را به جزای نقدی تبدیل کرد.اعتراض می‌ تواند به صورت تجدید نظر، واخواهی از رای غیابی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی نیز باشد، با توجه به مواد قانونی مربوط. این روش‌ ها به متهم اجازه می‌ دهند تا به رای دادگاه اعتراض کرده و شرایط خود را توضیح دهند.

ما در گروه وکلای ژیوار بهترین وکیل حبس تعزیری در تهران و یا هر یک از شهرهای کشور که مورد نیاز شماست را در اختیارتان قرار می دهیم. برای برخورداری از انواع خدمات حقوقی درباره شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی می توانید با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس بگیرید.

سوالات متداول درباره شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول درباره شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی می باشیم:

 • حبس تعلیقی چیست؟ منظور از حبس تعلیقی، حبس تعزیری ای است که مورد حکم قاضی قرار گرفته اما اجرای آن معلق می شود.
 • حبس تعلیقی در چه جرایمی قابل اعمال است؟ حبس های درجه 3 تا 8 حبس تعلیقی قابلیت اعمال دارد.
 • حبس تعلیقی در جرایم امنیتی امکان پذیر است؟ بر اساس قانون جدید، در جرایم امنیتی در صورت همکاری موثر متهم قابلیت تعلیق بخشی از مجازات وجود دارد.
Rate this post

2 دیدگاه ها

 • سلام،بنده به علت جرمی در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شدم و با اعتراضم در دادگاه تجدیدنظر،حکم قطعی تعلیقی ساده به مدت چهار سال برایم صادر شد،در طول این مدت باز هم مرتکب جرم درجه شش(توهین به جزای نقدی شصت میلیون ریال )محکوم شدم که حکم قطعی صادر شد،با در خواست شاکی تعلیقی بالا به اجرا در آمد،،،،،آیا قاضی این اختیار را دارد که حکم تعلیقی بالا را تبدیل به جزای نقدی نمایم یا اینکه فقط باید حبس اجرا شود.

  • با توجه به آنکه تبدیل به جزای نقدی نوعی تخفیف محسوب می گردد و تعلیق نیز نوعی تخفیف مجازات محسوب می گردد احتمال اینکه بتوان حبس را تبدیل به جزا نقدی کرد بسیار ضعیف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.