مجازات تعزیری


مجازات تعزیری یکی از انواع مجازات­ های پیش­بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. این مجازات برای جرایمی که مشمول حد، قصاص یا دیه نیستند، اعمال می­ شود. این مجازات در قانون مجازات اسلامی به هفت درجه تقسیم شده است. این تقسیم­ بندی بر اساس میزان سختی مجازات و آثار آن انجام شده است. برای اطلاع از جزییات بیشتر در باب مجازات تعزیری که نقش اساسی در حبس تعزیری دارد، می­ توانید از گروه وکلای کیفری ژیوار مشاوره ­های دقیق ­تری بگیرید.

جرایم تعزیری چیست؟

جرایم تعزیری چیست؟ در پاسخ به این سوال که جرایم تعزیری چیست و چه تعریفی در قانون مجازات اسلامی دارد باید گفت که پس از بررسی جرایم تعزیری و مجازات جرایم به آن پاسخ می دهیم.

ماده 18 قانون مجازات اسلامی در سایت ویکی حقوق

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به ‌موجب قانون تعیین می‌ شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌ دهد:

 • الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
 • ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان ‌بار آن
 • پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
 • ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

تبصره – چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می ‌باشد.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مقالات مرتبط  مجازات جایگزین حبس

مشاوره حقوقی

انواع مجازات های تعزیری کدام اند؟

قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی از مجازات­ های تعزیری را پیش­بینی کرده است. این مجازات ­ها عبارتند از:

 • شلاق: شلاق یکی از رایج­ترین مجازات­ های تعزیری است. میزان شلاق بر اساس درجه مجازات تعیین می ­شود.
 • جزای نقدی: جزای نقدی یکی دیگر از مجازات­ های تعزیری است. میزان جزای نقدی بر اساس درجه مجازات تعیین می­ شود.
 • حبس: حبس نیز یکی از مجازات­ های تعزیری است. میزان حبس بر اساس درجه مجازات تعیین می­ شود.
 • اخراج از خدمات دولتی: اخراج از خدمات دولتی یکی از مجازات­ های تعزیری است که در برخی موارد برای مقامات دولتی پیش­بینی شده است.
 • ممنوعیت از اشتغال در برخی مشاغل یا حرف: ممنوعیت از اشتغال در برخی مشاغل یا حرف نیز یکی از مجازات­ های تعزیری است که در برخی موارد برای مجرمان پیش­بینی شده است.
 • تعلیق از حقوق اجتماعی: تعلیق از حقوق اجتماعی نیز یکی از مجازات­ های تعزیری است که در برخی موارد برای مجرمان پیش­بینی شده است.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری

مجازات­ های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به هفت درجه تقسیم شده ­اند. تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری بر اساس میزان سختی مجازات و آثار آن انجام شده است. درجات مجازات تعزیری عبارتند از:

 • درجه هفت: مجازات شلاق تا 39 ضربه، جزای نقدی تا (1.000.000 ریال) یک میلیون ریال یا تا دو برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه شش: مجازات شلاق از 31 تا 70 ضربه، جزای نقدی از یک (1.000.000 ریال) تا (10.000.000 ریال) ده میلیون ریال یا تا دو برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه پنج: مجازات شلاق از 71 تا 89 ضربه، جزای نقدی از ده (10.000.000 ریال) تا (20.000.000 ریال) بیست میلیون ریال یا تا 3 برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه چهار: مجازات شلاق از 90 تا 180 ضربه، جزای نقدی از بیست (20.000.000 ریال) تا (30.000.000 ریال) سی میلیون ریال یا تا 4 برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه سوم: مجازات شلاق از 190 تا 230 ضربه، جزای نقدی از سی (30.000.000 ریال) تا (40.000.000 ریال) چهل میلیون ریال یا تا 5 برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه دوم: مجازات شلاق از 231 تا 360 ضربه، جزای نقدی از چهل (40.000.000 ریال) تا (60.000.000 ریال) شصت میلیون ریال یا تا 6 برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
 • درجه اول: مجازات شلاق از 361 تا 720 ضربه، جزای نقدی از شصت (60.000.000 ریال) تا (80.000.000 ریال) هشتاد میلیون ریال یا تا 7 برابر ارزش مال مورد خلاف، یا یکی از این دو مجازات.
مقالات مرتبط  شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی چیست؟ در قانون جدید

نحوه تعیین درجه مجازات تعزیری

نحوه تعیین درجه مجازات تعزیری

درجه مجازات تعزیری بر اساس عوامل مختلفی تعیین می­شود، از جمله:

هرچه جرم شدیدتر باشد، مجازات آن نیز سنگین ­تر خواهد بود. شدت جرم
هرچه جرم در مراتب بالاتری قرار داشته باشد، مجازات آن نیز شدیدتر خواهد بود. مراتب جرم
عواملی مانند انگیزه مرتکب، وضعیت روحی و روانی مرتکب، و نتایج حاصل از ارتکاب جرم در تعیین درجه مجازات تعزیری موثر است. اوضاع و احوال ارتکاب جرم

تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست بر خلاف حد که مقدار آن معلوم است. تعزیرات بر دو گونه ‌اند: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی؛ منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌ هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی به اجرا درمی آیند و منظور از تعزیرات حکومتی مجازات‌ هایی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌ گردد. 

نقل شده در سایت ویکی فقه

دو سال حبس تعزیری یعنی چه

دو سال حبس تعزیری به معنای آن است که محکوم علیه باید به مدت دو سال در زندان بماند. مدت حبس تعزیری از 91 روز تا 35 سال است. مجازات دو سال حبس تعزیری برای جرائم مختلف، از جمله جرائم مالی، جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، جرائم علیه امنیت و جرائم علیه اخلاق عمومی، پیش‌ بینی شده است. در صورتی که محکوم علیه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شود، می‌ تواند از مزایایی مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط بهره‌ مند شود.

مقالات مرتبط  خرید حبس تعزیری

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

آثار جدید تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری

در سال های اخیر، برخی آثار جدید برای تقسیم­ بندی درجات مجازات تعزیری شناسایی شده است. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش تناسب مجازات با جرم

تقسیم­ب ندی درجات مجازات تعزیری، امکان تعیین مجازات متناسب با جرم را فراهم می­کند. به عنوان مثال، مجازات شلاق در درجه هفت، برای جرایمی مانند شرب خمر و استعمال مواد مخدر پیش­بینی شده است. این در حالی است که مجازات شلاق در درجه اول، برای جرایمی مانند محاربه و افساد فی الارض پیش­بینی شده است.

افزایش امکان اعمال تخفیف یا تشدید مجازات

تقسیم ­بندی درجات مجازات تعزیری، امکان اعمال تخفیف یا تشدید مجازات را در برخی موارد فراهم می­کند. این امر به منظور حفظ تناسب مجازات با جرم و وضعیت مرتکب است.

افزایش شفافیت و امکان پیش بینی مجازات

تقسیم­ب ندی درجات مجازات تعزیری، امکان پیش بینی مجازات را برای شهروندان فراهم می­ کند. این امر به منظور افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری است. مجازات تعزیری یکی از مهمترین مباحث قانون مجازات اسلامی است که در تعیین میزان مجازات و اعمال تخفیف یا تشدید مجازات نقش مهمی دارد. گروه وکلای کیفری ژیوار می ­تواند در این مورد مشاوره­ های بهتری را به شما ارائه دهد.

سوالات متداول در باب مجازات های تعزیری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مجازات های تعزیری می باشیم:

 • آثار جدید تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری چیست؟ افزایش تناسب مجازات با جرم، افزایش امکان اعمال تخفیف یا تشدید مجازات، افزایش شفافیت و امکان پیش بینی مجازات
 • نحوه تعیین درجه مجازات تعزیری به چه عواملی بستگی دارد؟ شدت جرم، مراتب جرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *