تفاوت کلاهبرداری و جعل در قانون مجازات اسلامی در چیست؟

تفاوت کلاهبرداری و جعل

تفاوت کلاهبرداری و جعل؛ 09020038664

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

free-consultation

 

تفاوت کلاهبرداری و جعل

 • جرم جعل چیست؟
 • مجازات جرم جعل چیست؟
 • آیا جرم جعل سند کلاهبرداری محسوب می شود؟
 • تفاوت جرم جعل سند و کلاهبرداری چیست؟
 • جرم کلاهبرداری چیست؟
 • جرم جعل سند چیست؟
 • مجازات جرم کلاهبرداری چیست؟
 • آیا جرم جعل و جرم کلاهبرداری با یکدیگر تفاوت دارند؟
مقایسه جرم جعل با کلاهبرداری
 • هر دو جرم از جمله جرایم کیفری هستند. به عبارتی مقام قضایی به هنگام اعمال مجازات به نوع جرم صورت گرفته توجه می کند.
 • جرم جعل با جرم کلاهبرداری ارتباط مستقیم دارد. ولیکن جرم کلاهبرداری با جرم جعل دارای ارتباط مستقیمی نیست. به گونه ای است که در جرم جعل، فرد مرتکب از سند مجعول یا غیره به قصد کلاهبرداری از شخص بزه دیده استفاده می کند. ولیکن در جرم کلاهبرداری یکی از مانور غیر واقع سند مجعول است و اگر نباشد نیز کلاهبردار از سایر ابزار غیر واقع بهره می گیرد.

در راستای مقاله به توضیح بیشتری در ارتباط با جرم جعل سند و همچنین کلاهبرداری پرداخته شده است.

تفاوت کلاهبرداری و جعل

کلاهبرداری و جعل

جرم کلاهبرداری چیست؟

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسلِ توأم با بد اندیشی، به ابزار غیر واقع. بنابراین جرم کلاهبرداری از طریق فریب و دروغ گویی محقق می شود.

سایر مقالات  آیا تخفیف مجازات برای مرتکبین جرم کلاهبرداری امکان پذیر است؟

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (قانون مجازات جرم کلاهبرداری)

هر کس با حیله و تقلب مردم را به:

 • شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم؛
 • یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد؛
 • یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند؛
 • و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند؛
 • و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر؛
 • وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده؛
 • و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود؛
 • و علاوه بر رد مال به صاحبش؛
 • به مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

جرم کلاهبرداری کارمندان دولتی

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل:

 • رادیو،
 • تلویزیون،
 • روزنامه و مجله،
 • یا نطق در مجامع،
 • و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد،
 • یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد.
مجازات جرم کلاهبرداری کارمندان دولتی
 • علاوه بر رد مال به صاحبش، مجازات حبس از دو تا ده سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
تفاوت کلاهبرداری و جعل

کلاهبرداری و جعل

تعریف جعل

معنای لغوی:

 • دگرگون کردن،
 • منقلب کردن،
 • ساختن و ایجاد کردن است.

و در اصطلاح حقوقی:

 • تقلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری؛
 • یا ساختن یا تغییر دادن محیلانه یک نوشته؛
 • یا سایر اشیاء مذکور در قانون؛
 • به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
مصادیق جرم جعل در ماده 523  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
 • جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی. خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن. تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.
مجازات جرم جعل با توجه به نوع جعل
 • اولین تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری در نوع جرم صورت گرفته است. جرم جعل جرمی است که علیه مال اشخاص و حق ملکیت آنان صورت می گیرد. هدف کلاهبردار بردن مال اشخاص است و اموال اشخاص را مورد هدف قرار می دهد. در جرم جعل سند، جرم صورت گرفته عموم مردم را درگیر و آسایش آنان را به هم می ریزد. زیرا در جرم جعل اعتماد مردم نسبت به اسناد، مقامات دولتی و نهاد ها از بین می رود.
جعل

کلاهبرداری و جعل

تفاوت های جرم جعل و جرم کلاهبرداری در چیست؟
 • جرم جعل زمانی که فرد جاعل هدف اضرار به شخص یا دولت و غیره را داشته باشد.
 • جعل به وقوع پیوسته نیازی نیست که حتما آن ضرر به غیر وارد آید.
 • در جرم کلاهبرداری زمانی جرم به وقوع می پیوندد که مال دیگری ربوده شود.
 • زمانی که شخص کلاهبردار تنها هدف بردن مال دیگری را داشته و نتواند، قابل مجازات نیست.
 • در جرم کلاهبرداری ممکن است شخص کلاهبردار از سایر مانور غیر واقع جهت بردن مال شخص دیگر به غیر از سند مجعول استفاده کند.
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
تفاوت جرم جعل و کلاهبرداری از نظر مجازات در قانون
 • در جرم جعل سند فرد مرتکب به قصد کلاهبرداری از شخص دیگر اقدام به جعل کرده است.
 • جرم جعل و کلاهبرداری نیز از نظر میزان مجازات با یکدیگر متفاوت هستند.
 • در جرم جعل بنا بر جعل صورت گرفته، از ناحیه مقام قضایی مجازات تعیین می شود.
 • جرم جعل زمانی که توسط جاعل جرم صورت می گیرد، فرد بزه دیده نسبت به آن آگاهی ندارد و چنین تصور می کند که واقعیت دارد.
 • در کلاهبرداری کلاهبردار با استفاده از ابزار غیر واقع سعی در جلب رضایت فرد و کسب اعتماد وی دارد.
 تفاوت جرم جعل و جرم کلاهبرداری از نظر عنصر قانونی
 • تعریف جداگانه ای از این دو جرم کیفری در قانون مجازات اسلامی تعریف بیان شده است.
 • قانون گذار برای هر دو جرم بنا بر شدت جرم صورت گرفته و همچنین شخصی که مرتکب جرم شده است میزان مجازاتهای متفاوتی را نیز در نظر گرفته است.
 • هدف در جرم جعل، تحصیل وجه، مال، منافع و غیره است مانند جرم کلاهبرداری.
 • در جرم کلاهبرداری ممکن است شخص کلاهبردار به منظور بردن مال دیگری به سند مجعول نیز اکتفا کرده و از این طریق موجب فریب قربانی شود.
 • در جرم کلاهبرداری لزومی ندارد که کلاهبردار از سند مجعول نیز استفاده کند.
کلاهبرداری

کلاهبرداری و جعل

شباهت جرم جعل و جرم کلاهبرداری
 • جاعل با استفاده از سند مجعول قصد کلاهبرداری از شخص بزه دیده را دارد.
عنصرمادی جرم کلاهبرداری رایانه ای

در قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری رایانه ای و جعل رایانه ای بیان شده است. در کلاهبرداری رایانه ای رفتار فیزیکی مجرم شامل موارد ذیل است:

 • وارد کردن داده ها.
 • تغییر داده ها.
 • محو داده ها.
 • ایجاد داده ها.
 • متوقف کردن داده ها.
 • مختل کردن سامانه.
کلاهبرداری و جعل

کلاهبرداری و جعل

موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای
 • سامانه های رایانه ای یا سامانه های مخابراتی است.
نتیجه ی جرم صورت گرفته تحصیل؛
 • وجه.
 • مال.
 • منفعت.
 • خدمات.
 • امتیازات مالی است که می تواند برای خود یا دیگری باشد.
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری رایانه ای
 • عمد در رفتار فیزیکی با علم به غیر مجاز بودن رفتار با قصد تحصیل نتیجه است.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای
ماده شش قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال ذیل شود جاعل محسوب می شود؛

و به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود؛

یا پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال؛

یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 • تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.
 • تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.
 • یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/Scam_forgery

_

عنصر مادی جعل رایانه ای
 • تغییر یا ایجاد غیر مجاز داده های قابل استناد.
 • ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به داده های قابل استناد.
 • تغییر غیر مجاز داده ها.
 • علائم موجود در کارت های حافظه.
 • علایم قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، تراشه ها.
 • ایجاد، وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم کارتهای حافظه، سامانه های رایانه ای مخابراتی و یا تراشه ها.

اقدام غیر مجاز برای ایجاد داده هایی با هدف تحصیل وجه یا امتیاز مالی برای ایجاد کننده در شمول جعل رایانه ای نیست. بلکه در شمول کلاهبرداری رایانه ای قرار می گیرد.

یکی از انواع جرایم کلاهبرداری که در سطح جامعه به وقوع می پیوندد استفاده از سند مجعول و فریب قربانی است.

رأی وحدت رویه
 • شماره رأی:
 • 5655
 • تاریخ رأی:
 • 1338/10/28
 • خلاصه رای:
 • اثبات توسط متهم به وسایل متقلبانه به عهده ی شاکی یا دادستان است.

سایر مقالات  وکیل کلاهبرداری متخصص در دعاوی ویژه

هیات تحریریه گروه وکلای ژیوار

مشاوره حقوقی:

09020038664

آدرس: 

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،

قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.