افشای اسرار حرفه ای و مجازات آن در قانون


افشای اسرار حرفه ای؛ 09020038664

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

مجازات افشای اسرار حرفه ای در قانون مجازات اسلامی

جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی یک جرم مطلق است و به محض این که شخص  بتواند ثابت کند که صاحب چنین مشاغلی اسرار او را منتشر کرده است این جرم واقع می شود و مجرم مجازات خواهد شد.

برطبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی،

پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمام افرادی که بر اساس شغلی که دارند محرم اسرار دیگران می شوند اگر در غیر از مواردی که قانون به آنها اجازه داده است اسرار دیگران را افشا کنند مرتکب جرم شدند و مجازات آنها ۴۵ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی خواهد بود.

افشای اسرار خانوادگی
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف اسرار در قانون
 • مصادیق جرایم افشای اسرار
 • افشای اسرار توسط وکلا
 • جرم افشای اسرار حرفه ای
 • افشای اسرار توسط پزشکان
 • افشای اسرار توسط مترجمان رسمی
 • فاش شدن راز توسط کارمندان اداره امور مالیات
 • افشای اسرار کارشناسان رسمی
 • مجازات افشای اسرار خصوصی افراد
 • افشای اسرار تجاری
 • مجازات افشای اسرار خصوصی در فضای مجازی
 • اسناد دولتی
 • مجازات افشای اسرار دولتی
 • افشای اسرار نظامی و مجازات آن
 • مجازات افشای اسرار حرفه ای و شغلی
 • سوالات حقوقی
 • وکیل کیفری گروه وکلای کیفری ژیوار
جهت عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

تعریف اسرار در قانون

اسرار جمع سر و در لغت به معنای راز و نهان شخص است و افشای سر به این معنا است که شخصی راز، اطلاعات خصوصی و اسرار مربوط به کسب و کار دیگری را منتشر می کند.

برطبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی،

پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمام افرادی که براساس شغلی که دارند محرم اسرار دیگران می شوند اگر در غیر از مواردی که قانون به آنها اجازه داده؛ اسرار دیگران را افشا کنند مرتکب جرم شده  و مجازات آنها ۴۵ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی خواهد بود.

مصادیق جرایم افشای اسرار

شامل موضوعات ذیل می شود:

 • افشاي آن به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد كند.
 • مصلحت مشروع اقتضا کند كه آن سرّ مخفي بماند.
 • افراد محدودي آن راز و سرّ را بدانند.

جرم افشای اسرار حرفه ای

جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی یک جرم مطلق است و به محض اینکه شخص ثابت کند که صاحب چنین مشاغلی اسرار او را منتشر کرده است این جرم واقع  و مجرم مجازات خواهد شد. وکلا نیز یکی از صاحبین مشاغلی هستند که در صورت افشای اسرار موکلین در غیر مواردی که قانونگذار آنها را مجاز دانسته براساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات خواهند بود و علاوه بر این مجازات برای وکیل تخلف انتظامی نیز خواهد بود.

افشای اسرار توسط پزشکان

افشای اسرار توسط پزشکان

یکی از مشاغلی که رازداری در آن جز ارکان این حرفه محسوب می شود، پزشکی است. علاوه بر اینکه یک پزشک از نظر اخلاقی متهد به رازداری در قبال مراجعین می باشد، همچنین از نظر قانونی نیز این عمل جرم محسوب می شود.

برطبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی،

اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.

افشای اسرار توسط وکلا

یکی از ارکان مهم حرفه ی وکالت، امانت داری است. این امین بودن هم نسبت به اموال و هم نسبت به اسرار موکل است. یکی از اصول این شغل ایجاد اعتماد بین وکیل و موکل و رازداری وکیل حتی پس از پایان پرونده موکل است.

برطبق ماده ۳۰ قانون وکالت،

وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ‌ نماید. در صورت افشای اسرار توسط وکیل، وی محکوم به یکی از مجازات های انتظامی وکلا می شود. 

همچنین با توجه به میزان اهمیت این افشا توسط وکیل، و با توجه به متن ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار توسط وکیل علاوه بر تخلف انتظامی، جرم محسوب شده و مجازات ماده ۶۴۸ قانون مذکور قابل اعمال می باشد.

افشای اسرار توسط مترجمان رسمی

یکی دیگر از مشاغلی که افراد در آن حرفه موظف به حفظ اسرار در امور حرفه ای می باشند، مترجمان هستند که در آیین نامه مرتبط به مترجمان رسمی ابن نکته به صراحت بیان شده است.

بر طبق ماده ۲۵ آیین نامه مترجمان رسمی،

مترجم مکلف است اسراری که در اثر امر ترجمه به آنها واقف می شود حفظ کند و در صورت افشاء اسرار مراجعین به مجازات مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب محکوم می شود.

افشای اسرار

فاش شدن راز توسط کارمندان اداره امور مالیات

اداره امور مالیات در زمره  نهاد هایی است که با اطلاعات مهمی از مردم سر و کار دارد. از همین رو، باید در خفظ اسراری که ضمن این شغل از مردم به دست می آورد کوشا باشد، در غیر این صورت، افشای اسرار توسط آن ها جرم محسوب می شود.

بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم،

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌ آورند، محرمانه قلمداد و از‌ افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی،

طبق ماده مذکور در این تخلف قابل اعمال می باشد.

افشای اسرار کارشناسان رسمی

افشای اسرار توسط کارشناسانان نیز جرم تلقی می شود و مجازات دارد. علت این سختگیری به دلیل میزان حساسیت شغل کارشناسان و میزان اهمیت اطلاعاتی است که در دست دارند. اگر یک کارشناسی اسرار هر فردی را در جریان کار افشا سازد، فرد زیان دیده می تواند شکایت کند.

بر طبق ماده ۱۲ قانون کارشناسان رسمی،

کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ نماید در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم میشود.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

مجازات افشای اسرار خصوصی افراد

بر طبق ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی،

افشای اسرار خصوصی دیگران، را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا ۲ سال حبس در نظر گرفته است.

با اشاره به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی،

تهدید به انجام عملی که امکان دارد موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه شلاق و یا تا ۲ سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

حتی اگر این تهدید هرگز عملی نشده باشد (که در اکثریت مواقع این تهدید ها هرگز عملی نمی شوند) باز هم ارتکاب جرم «تهدید» رخ داده و افراد می توانند براساس مستنداتی که دارند به دادگاه شکایت کنند.

قانون به وضوح اعلام داشته که کلیه متون در فضای مجازی که شامل ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام، وایبر و … به عنوان سند و ارایه دلیل از شخص شاکی پدیرفته می شود و دادگاه، با توجه به نظر کارشناسان مربوزه در حوزه فناوری، صحت مدارک را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار می دهد.

مجازات هایی مانند اشاعه فحشا، قذف، افترا، تهدید به بردن آبرو و اخاذی و مواردی از این دست را می توان به عنوان جرایم مرتبط با افشای اسرار خصوصی و خانوادگی اشخاص نام برد.

مجازات افشای اسرار خصوصی در فضای مجازی

یکی از آن جرایم  افشای اسرار خصوصی در فضای مجازی است.

بر طبق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای،

اگر کسی از طریق اینترنت و در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، واتس اپ و یا از طریق پیامک، ایمیل و صدا، عکس، فیلم خصوصی یا اسرار شخص دیگر را بدون رضایت او منتشر کند به طوری که به صاحب آن ها ضرری وارد شود یا حیثیت او از بین برود این عمل و فعل جرم است و مجازات افشای اسرار در فضای مجازی حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی خواهد بود. البته می بایست گفت که مجازات تهدید به افشای سر به موجب ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی یک ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

افشای اسرار تجاری

افشای اسرار تجاری

برطبق مقررات قانونی نه تنها افشای اسرار حرفه ای و شغلی مانند افشای اسرار توسط وکلا و پزشکان جرم است بلکه افشای اسرار تجاری که مربوط به تجارت و کسب و کار افراد است نیز جرم و دارای مجازات خواهد بود.

اسرار تجاری به موجب ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیک شامل:

 • اطلاعات،
 • فرمول‌ها،
 • الگوها،
 • نرم افزارها و برنامه ها،
 • ابزار و روش‌ها،
 • تكنيك ها و فرآيندها،
 • تاليفات منتشر نشده،
 • روش‌های انجام تجارت و داد و ستد،
 • فنون،
 • نقشه‌ها و فراگردها،
 • اطلاعات مالی،
 • فهرست مشتريان،
 • طرح‌های تجاری،

و امثال اين‌ها است كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای براي حفظ و حراست از آن‌ها شده است.

ضمانت اجرای این فعل ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک می باشد که به موجب این ماده اگر شخصی برای رقابت و یا برای جلب منفعتی و یا با هدف ورود خسارت اسرار تجاری بنگاه های اقتصادی و خدماتی را در فضای اینترنت بدست آورد و یا در اختیار دیگران قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Disclosure of professional secrets

اسناد دولتی

اسناد دولتی عبارتند از:

هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌ وابسته به به دولت و شرکت های دولتی از قبیل:

 • مراسلات،
 • دفاتر،
 • پرونده،
 • عکس‌ها،
 • نقشه‌ها،
 • کلیشه‌ها،
 • نمودارها،
 • فیلم‌ها،
 • میکرو فیلم‌ها،
 • و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع ذکر شده تهیه و یا به آن رسیده باشد.

اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.

اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی باشد.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی کیفری و جرم شناسی

مجازات افشای اسرار دولتی

بر طبق قانون مجازات،

انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اگر کارمندان ادارات دولتی که اسناد سری و محرمانه برای حفاظت به آنها سپرده شده است آن اسناد را منتشر نمایند یا در اختیار دیگران قرار دهند مجرم هستند و در صورتی که سند ارائه شده سری باشد به حبس از دو تا ده سال و درصورتی که سند ارائه شده محرمانه باشد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. اشخاصی که این اسناد را چاپ یا منتشر نمایند نیز به همین مجازات محکوم خواهند شد.

اگر فردی بر اثر غفلت و تقصیر و نه عامدانه مرتکب این عمل گردد به مجازات حبس از سه ماه تا ۶ سال محکوم خواهد شد. اسناد دولتی سری به اسنادی اطلاق می شود که انتشار آن مغایر با مصلحت کشور خواهد بود و اسناد محرمانه به اسنادی گفته می شود که انتشار آن برخلاف مصلحت سازمان خاصی می باشد.

مجازات افشای اسرار نظامی

هر فرد نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاءشده به ‌ترتیب ذیل محکوم می‌شود:

 • ‌در صورتی که اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
 • وقتی که اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به‌حبس از سه ماه تا یک سال.
 • چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

افشای اسرار حرفه ای

مجازات افشای اسرار حرفه ای و شغلی

طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی،

پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. علاوه بر  آن فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز می‌باشد.

سایر مقالات  وکیل جرایم مطبوعاتی

سوالات حقوقی

 • آیا افشای اسرار دیگران جرم محسوب می شود یا نه و ماده قانونی آن چیست؟

 بر طبق ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی،

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.

 • آیا من میتوانم از زنم به خاطر افشای اسرار خانوادگی و کاری من که به خانم همکارام گفته است شکایت کنم و در صورت مثبت بودن آیا باید کیفری شکایت کنم؟
 • به نظر شما قاضی چه حکمی خواهد داد؟
 • آیا برای طرح شکایت شهادت یک زن کفایت میکند یا باید شاهد بیشتری داشته باشم؟

برای اثبات ادعا حتماً دلایل قانونی ازجمله شهود لازم است بنظر در این مورد اثبات ادعا دشوار است. اینکه مطالب مورد نظر واقعاً اسرار تلقی شود و اینکه بتوانید ثابت کنید که از ناحیه ایشان بوده است مخصوصاً مسائل کاری که دوستان و همکاران معمولاً در جریان قرار می گیرند حتی زودتر از همسرتان. بهر صورت بهتر است با زندگی اتان اینگونه برخورد نکنید و اگر یقین دارید که اشتباهی هم مرتکب شده اند بنحو صحیح تری آنرا مدیریت نمایید تا خانواده اتان آسیب نبینند.

 • افشای اسرار حرفه ای جرم مطلق می باشد یا مقید؟

این جرم مقید به این است که در غیر موارد قانونی باشد. قانون اجازه داده جرمی محقق نمیشود. همه مردم در مقابل قانون جزایی و مدنی بطور یکسان مسئول هستند.

شروع به جرم این عنوان مجرمانه جرم تلقی نمی شود مگر اینکه آن اعمال اولیه خودش مستقلاً جرم باشد.

 • کارمندی که مطابق قانون موظف به حفظ اسرارکاری هست ولی از این امر تخدی کند چه جرمی مرتکب شده است؟
 • آیا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی دارند یا محاکم کارکنان دولتی؟

افشای اسرار توسط کارمند ضمن انکه جرم است ومطابق قانون مجازات دارد تخلف اداری هم محسوب می شود مرجع رسیدگی دادسرای عمومی ومحاکم کیفری ۲ می باشد.

وکیل کیفری گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود .

سؤالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کیفری قم، وکیل کیفری کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.