اجرای حکم دیه و مراحل آن

اجرای حکم دیه

اجرای حکم دیه، اجرای دیه، اجرای رای دیه، حکم دیه، تقسیط دیه، مهلت پرداخت دیه، نحوه پرداخت دیه، وکیل دیه، وکیل متخصص دیه در این محتوا توسط گروه وکلای ژیوار بررسی می شود. اجرای حکم دیه یکی از موارد مهم است که توسط اجرای احکام مرجع قضایی انجام می گیرد. وظیفه دادسرا اخذ دیه از محکوم علیه است. در رابطه با پرونده های قتل غیر عمد بعضا اولیاء دم در اجرای احکام دادسرا حاضر و تقاضای قصاص قاتل را دارند و از دریافت دیه خودداری می نمایند. در مقاله پیشرو گروه وکلای کیفری ژیوار اطلاعاتی درباره اجرای حکم دیه توسط وکیل پایه یک دادگستری در اختیار شما قرار خواهند داد.

نظریه اداره حقوقی درباره اجرای حکم دیه

در این بخش درباره نظریه اداره حقوقی درباره اجرای حکم دیه اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد. با توجه به اینکه دادسراها على الاصول فقط مامور اجرای احکام صادره از دادگاه ها هستند و جز آن در این زمینه تکلیف و اختیار دیگری ندارند. با توجه به اینکه قصاص فقط در جرائم عمدی صادق بوده و در قتل غیر عمد نمی تواند مصداق داشته باشد. بدین ترتیب وظیفه دادسرا روشن است که باید دیه را از محكوم عليه اخذ و در صندوق دارایی یا بانک حسب دستورالعمل های صادره تودیع و به اولیاء دم اخطار نماید.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

سازش نامه درباره اجرای حکم دیه

در خصوص سازش نامه درباره اجرای حکم دیه مطلبی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اجرای صلح نامه در مورد دیه با دادستان خواهد بود. در مواردی که طرفین دعوی در پرونده کیفری در دادگاه نسبت به ضرر و زیان و دیه و امثال آن با یکدیگر سازش می نمایند و پرونده بر اثر سازش مختومه می شود اجرای سازشنامه با دادگاه است یا اجرای احکام دادسرا یا مقام دیگری؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در خصوص دعوی ضرر و زیان مورد منطبق با مواد 628 و 630 قانون آئین دادرسی مدنی است. همچنین اجرای حکم با دادگاه می باشد. اما اگر دعوی راجع به دیه باشد و در آن مورد سازش بعمل آید همانطور که اجرای احکام مربوط به دیه با دادستان است اجرای صلح نامه مربوط به آن نیز با دادستان خواهد بود.

مقالات مرتبط  وکیل جرم آدم ربایی

امتناع محکوم از اجرای حکم دیه

هر گاه محکوم از اجرای حکم دیه امتناع ورزد و نگهداری آن مستلزم هزینه باشد فروش آن بلا اشکال خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که کسی بر طبق قانون دیات محکوم به تاديه و تحویل یک یا چند شتر به شاکی گردد. همچنین اگر متهم زندانی باشد و شتر وسیله بستگان زندانی تهیه شود. همچنین نظریه اداره حقوقی در این خصوص بدین شرح می باشد:

در صورت عدم مراجعه یا امتناع محكوم له و ولی یا اولیاء دم از تحویل گرفتن شتر چون نگهداری شتر مستلزم داشتن محل و صرف هزینه می باشد. بدین ترتیب فروش آن طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری و ملاک بند 2 ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و رعایت ماده 13 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 61 بلا اشکال خواهد بود.

بازداشت متهم

در مرحله بعدی به بررسی موضوع بازداشت متهم و اجرای حکم دیه می پردازیم. مهلت بایستی دیه مقرر شده در ماده 8 قانون دیات را بپردازد. از اینرو در دادن مهلت به محكوم در جرایم عمد، شبه عمد و خطای محض آیا اخذ تامین مقتضی ضروری خواهد بود یا خیر؟

در پاسخ به این سوال نظریه حقوقی را در این باره بررسی می نماییم. در صورتی که در حکم دادگاه ترتیبی برای پرداخت دیه تعیین نشده باشد مهلت پرداخت دیه همان است که در ماده 8 قانون دیات مقرر شده باشد. بدین ترتیب مبداء آن از تاریخ قطعیت حکم خواهد بود. همچنین در مهلت پیش بینی شده در قانون محكوم عليه را نمی توان بازداشت نمود.

از طرفی پرداخت دیه قتل به صورت خطای است که بر حسب اقرار ثابت شده باشد. از طرفی پرداخت دیه مسئول قتل خطایی که بر حسب اقرار اتهام به اثبات رسیده باشد پس از انقضاء 3 سال از بیت المال بلا اشکال خواهد داشت.

تقسیط مهلت در اجرای حکم دیه

یکی از مواردی در خصوص دیه قابل توجه خواهد بود مربوط به تقسیط مهلت در اجرای حکم دیه می گردد. نظریه اداره حقوقی در این باره این چنین است که هرگاه محکوم به پرداخت دیه از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای مهلت یا تقسيط محکوم به نماید، دادگاه طبق ماده 10 قانون دیات می تواند مهلت مناسب داده و یا قرار تقسيط بگذارد.

مقالات مرتبط  وکیل خیانت در امانت کرج

در هر حال دادسرا در این مورد نقشی ندارد و فرقی بین جرائم عمدی و غیر عمدی نیست. ضمنا طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد جزای نقدی یعنی آنچه به عنوان مجازات باید نقدا به دولت پرداخت شود می باشد. این موضوع شامل دیه که متعلق به اولیاء دم است نمی گردد.

مستثنات دین درباره اجرای حکم دیه

در خصوص مستثنات دین درباره اجرای حکم دیه بایستی بدانید که دیه از حقوق مالی و مانند دین می باشد. لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود. همچنین دیه را از سایر اموال محكوم عليه استیفاء می نمایند. بدبن ترتیب عدم اخذ دیه که به صورت قبض سپرده واریز شده است، وجه قبض سپرده بوده که بایستی به صاحب حق یا قائم قانونی وی پرداخت شود.

در صورتی که وجه دیه به صورت قبض سپرده به صندوق دادگستری واریز شود و ذینفع جهت دریافت وجه سپرده شده مراجعه ننماید، می توان وجه مذکور را به صندوق دولت واریز نمود یا خیر؟ 

بدین ترتیب چون دیه به صورت سپرده در بانک واریز شده و قبض آن در پرونده بایگانی شده است. بدین ترتیب مادامی که شاکی یا قائم مقام قانونی او به دادسرا مراجعه ننماید باید وجه دیه به صورت سپرده باقی بماند. بدين ترتيب بنابراین پرداخت دیه به صندوق دولت یا شخص دیگری جایز نیست.

فوت محکوم

دیه به اجماع فقهاء دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی گردد، اما جریمه یا جزای نقدی با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط خواهد شد. در این بخش درباره فوت محکوم و اجرای حکم دیه اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد. جریمه یا جزای نقدی (غير از دیه) با فوت متهم یا محكوم عليه ساقط نخواهد شد.

 بدین ترتیب این امر از امعان نظر در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری (بند 1) و تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که تصریح دارد. به این معنا که در صورت فوت مباشر و یا بعض از شرکاء یا معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می شود استفاده می گردد. اما دیه وضعی متفاوت با جرائم و جزای نقدی خواهد داشت.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل میرداماد در تهران

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

مهلت پرداخت جهت اجرای حکم دیه

مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم است. بدین ترتیب مهلت هایی که در قانون دیات برای پرداخت دیه قتل و جرح در نظر گرفته می شود که زمان شروع مهلت های مذکور از زمان وقوع حادثه یا از زمان صدور حکم قطعی دادگاه و یا از زمان اجرای حکم باید محاسبه نمود؟

مبداء مهلت در مورد قتل (اعم از خطاء و شبه عمد و عمد موجب دیه) از حين تحقق مرگ است و در مورد جراحت و شکستگی ها از زمان وقوع جرم است. بدین ترتیب اگر جراحت وارده مسری نباشد و الا مبدا از حين توقف سرایت محسوب خواهد بود. همچنین در هر صورت صدور حکم از محکمه و یا قطعیت آن و همچنین تاریخ اجراء حكم تاثیری در مهلت پرداخت دیه نخواهد داشت.

سوالات متداول در باب مهلت پرداخت اجرای جکم دیه

در این بخش مفتخر به پاسخگویی در باب مهلت پرداخت اجرای حکم دیه می باشیم:

  • مهلت پرداخت جهت اجرای حکم دیه چقدر است؟ مبدا مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم است. بدین ترتیب مهلت هایی که در قانون دیات برای پرداخت دیه قتل و جرح در نظر گرفته می شود که زمان شروع مهلت های مذکور از زمان وقوع حادثه یا از زمان صدور حکم قطعی دادگاه و یا از زمان اجرای حکم باید محاسبه نمود؟
  • مستثنات دین درباره اجرای حکم دیه چیست؟ در خصوص مستثنات دین درباره اجرای حکم دیه بایستی بدانید که دیه از حقوق مالی و مانند دین می باشد. لذا مقررات مربوط به مستثنیات دین در آن رعایت می شود. همچنین دیه را از سایر اموال محكوم عليه استیفاء می نمایند. بدبن ترتیب عدم اخذ دیه که به صورت قبض سپرده واریز شده است، وجه قبض سپرده بوده که بایستی به صاحب حق یا قائم قانونی وی پرداخت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *