اجرای قصاص و شرایط مانع شدن از اجرای آن

اجرای قصاص و شرایط مانع شدن از اجرای آن

اجرای قصاص، قصاص، سقوط قصاص، مجازات قصاص، گروه وکلای کیفری ژیوار، 09020038664، وکیل، وکیل کیفری، مشاوره حقوقی، قتل، جرم قتل. اجرای قصاص یکی از مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی می باشد که مقام قضایی بسته به نوع جرمی که رخ می دهد مجازات مرتکب را تعیین می نماید. یکی از این مجازات ها مجازات قصاص خواهد بود. مجازات قصاص نفس زمانی اعمال و اجرا می شود که جنایتی بر نفس یا جان محقق گردد یعنی جنایت یا عمل صورت گرفته منجر به مرگ فرد شود که در این صورت قصاص نفس و شرایط اعمال آن در قانون بیان شده است. جهت راهنمایی در مشاوره های حقوقی و کیفری خود با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس حاصل فرمائید.

اجرای قصاص در جرم قتل عمدی

طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری گردد که طبق قانون جرم محسوب می باشد، درصورت بروز شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

  • در صورتی که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
  • اگر دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
  • خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
  • در صورت توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

در خصوص مشاوه و یا اعظای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

حکم قصاص در عمل زنا

براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌ کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. بدین ترتیب اگر مرد همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا با هم مشاهده کند و صرف شنیدن این خبر برای اجرای حکم کافی نخواهد بود.

بدین ترتیب قاتل باید آنان را در همان حال زنا به قتل برساند و اگر بعد از فراغت از زنا به قتل برساند، این قتل موجب قصاص خواهد بود. مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت آن عمل را انجام دهد.

قتل های بدون اجرای حکم قصاص

در این بخش به بررسی قتل های بدون اجرای حکم قصاص می پردازیم:

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد شود، اما حکم قصاص نمی‌ داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود. لذا این موارد را باید همان از ابتدا از موضوع قصاص متمایز دانست. در مواردی اگر قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد. همچنین طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص

مقالات مرتبط  قربانی جرم و جنایت کیست؟

صورتی که ثابت گردد که مرتکب جرم پدر یا از اجداد پدری نباشد. اما در صورتی که قاتل دیوانه یا نابالغ باشد و کسی را از روی عمد بکشد، حکم قصاص صادر نمی شود، بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به مقتول بپردازد. هر گاه شخصی در بیهوشی یا خواب توسط فردی دیگر کشته شود، خطای محض بوده و طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی، فرد قصاص نمی‌ شود و تنها به خانواده مقتول دیه تعلق خواهد گرفت. در خصوص موضوع مسلمان بودن یا نبودن مجرم در وقوع جرم بایستی بدانید که اگر مجرم در زمان وقوع جرم غیر مسلمان و در زمان قصاص مسلمان شود، حکم قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه فرد به مجازات تعزیزی نیز محکوم خواهد شد.

وکیل در ظفر تهران می تواند راهنمای افراد در این باب و سایر امور کیفری باشد.

قتل های بدون اجرای حکم قصاص

شرط تساوی در دین در اجرای حکم قصاص

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کافری مرتکب قتل کافری شود و بعد مسلمان شود به دلیل تصریح قانون قصاص نخواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان قصاص نمی‌ گردد، اما عکس این موضوع صدق ندارد. بدین ترتیب همان‌ طور که بیان شد چنانچه مقتول مسلمان باشد، اما قاتل مسلمان نباشد، قاتل قصاص خواهد شد. بدین ترتیب در تمام موارد، پرداخت دیه بر عهده‌ قاتل می باشد و امکان تعزیر محکوم نیز وجود خواهد داشت.

شرط فقدان رابطه پدری در اجرای حکم قصاص

شرط دیگری که در موضوع قصاص مورد بررسی قرار خواهد گرفت مربوط به شرط فقدان رابطه پدری در اجرای حکم قصاص می باشد. قصاص در صورتی ثابت می‌ گردد که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. بدین ترتیب این ادعا که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌ علیه است باید در دادگاه ثابت شود. در صورت عدم اثبات، حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی‌ دم یا مجنی‌ علیه یا ولی او ثابت می گردد. هر چند پدر یا جد پدری قصاص نمی‌ گردند اما باید دیه‌ قانونی را پرداخت کنند که خود نیز از آن سهمی نخواهند برد.

همچنین به 3 تا 10 سال حبس تعزیری نیز محکوم می‌ گردند. لازم به ذکر است در این مورد تساوی در دین ضرورتی ندارد، یعنی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را به قتل برساند یا مضروب و مجروح کند قصاص نخواهد شد. در مورد سایر اشخاصی که با مقتول قرابت نسبی یا سببی دارند معافیتی پیش‌ بینی نشده است و قصاص اجرا خواهد شد. همچنین در نظر داشته باشید که فرزند به خاطر قتل پدر قصاص می گردد.

مقالات مرتبط  حکم قتل های خانوادگی

شرایط لازم تساوی اعضا برای اجرای قصاص

در این بخش درباره شرایط لازم تساوی اعضا برای اجرای قصاص اطلاعاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد:

عضو کامل در برابر عضو ناقص قصاص نمی گردد، اما عضو ناقص در برابر عضو کامل قصاص می‌ شود که در این صورت مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را پرداخت نماید. از اینرو عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اعضا باشد، مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. منظور از عضو ناسالم عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد، مانند عضو فلج و در غیر این صورت عضو سالم محسوب می‌ گردد. از اینرو ناسالم بودن عضو را باید در عرف مشخص نمود.

قصاص عضو اصلی در برابر عضو غیراصلی ممکن نیست. پس اگر کسی عضو زاید دیگری را قطع کرده باشد اگر خود دارای عضو زاید مشابه باشد قصاص می‌ شود. در غیر این صورت به پرداخت ارش محکوم می گردد. ارش دیه‌ غیرمقدر است، یعنی میزان آن در شرع مقدس اسلام و در قانون تعیین نگردیده است. بدین ترتیب دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه‌ مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می گردد.

شرایط اجرای حکم قصاص

شرایط اجرای حکم قصاص

طبق ماده 351 قانون مجازات اسلامی، ولی‌دم همان ورثه‌ مقتول است. بدین ترتیب به‌ جزء زوج یا زوجه‌ او حق قصاص نخواهند داشت. بنابراین تصریح ماده‌ 353 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه‌ او منتقل می گردد.

اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ و مرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تاکید کرده است.

صدور حکم قصاص در مورد جراحات منوط به مطالبه‌ مجنی‌علیه و در مورد قتل منوط به درخواست اولیای دم است، اجرای آن نیز نیازمند درخواست آنها می باشد. بنابراین اگر کسی شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی‌دم بکشد محکوم به قصاص می گردد. دلیل این امر آن است که شخصی که به سبب قتل محکوم به قصاص می گردد مهدور‌الدم مطلق نیست تا کشتن وی از سوی هرکس موجب ساقط شدن قصاص و دیه شود. بدین ترتیب بنابر ماده‌ 392 قانون مجازات اسلامی تنها نسبت به مجنی‌علیه یا اولیای دم خود مقتول، مهدور‌الدم است. شرایط لازم در خصوص اجرای قصاص قاتل، گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما می باشد.

موانع اجرای حکم قصاص

موضوع موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌ طور موقت با مانع مواجه خواهند ساخت که شامل موارد ذیل است:

مقالات مرتبط  شرایط آزادی قاتل با قید وثیقه

یکی از این عوامل مربوط به باردار بودن زن می باشد. هرگاه زنی که محکوم به قصاص است باردار باشد، اعم از اینکه پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از آنکه حمل او مشروع باشد یا نامشروع، اجرای قصاص متهم به تعویق می‌ افتد. بدین ترتیب بعد از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادر وابسته است نمی‌ توان حکم قصاص را اجرا نمود. عامل دیگر مربوط به فرار جانی و عدم دسترسی به متهم است. در صورت فرار قاتلی که محکوم به قصاص نفس است، اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه می شود.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

موارد مربوط به سقوط اجرای قصاص

اجرای حکم قصاص در برخی موارد ساقط می شود که شامل موارد ذیل است:

مورد اول مربوط بهه بخشیدن جان است. یکی از مهم‌ ترین عواملی که می‌ تواند منجر به سقوط حکم قصاص شود بخشیده شدن جانی از سوی مجنی‌ علیه یا اولیای دم است. بدین ترتیب چنانچه مجنی‌ علیه یا اولیای دم وی پس از بخشیدن جانی متهم را قصاص کنند، مستحق قصاص خواهند بود. این موضوع به این دلیل است که این گذشت و بخشش قانونا قابل رجوع نیست.

مورد بعدی مربوط به از بین رفتن محل قصاص است. بدین ترتیب مرگ مرتکب یا فرار متهم در صورتی که‌ هیچگاه به او دسترسی پیدا نشود، از زمره‌ موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص نفس یا مادون نفس است. سوالات و موارد مربوط به پرونده های حقوق و کیفری را با وکیل برتر متخصص در گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب اجرای قصاص

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب اجرای قصاص می باشیم:

  • حکم قصاص در عمل زنا چیست؟ براساس ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در خصوص معافیت از قصاص مردی است که همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده می‌ کند. در واقع بر اساس این ماده، اول این حق تنها برای شوهر زن اختصاص داده شده است. بدین ترتیب اگر مرد همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا با هم مشاهده کند و صرف شنیدن این خبر برای اجرای حکم کافی نخواهد بود.
  • شرط تساوی در دین در اجرای حکم قصاص چیست؟ طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامی، هرگاه کافری مرتکب قتل کافری شود و بعد مسلمان شود به دلیل تصریح قانون قصاص نخواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان قصاص نمی‌ گردد، اما عکس این موضوع صدق ندارد. بدین ترتیب همان‌ طور که بیان شد چنانچه مقتول مسلمان باشد، اما قاتل مسلمان نباشد، قاتل قصاص خواهد شد. بدین ترتیب در تمام موارد، پرداخت دیه بر عهده‌ قاتل می باشد و امکان تعزیر محکوم نیز وجود خواهد داشت.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.