جرم عمدی و مجازات آن در قانون

جرم عمدی و مجازات آن در قانون

جرم عمدی، جرایم عمدی، جرایم قابل گذشت، جرایم غیرقابل گذشت، جرم، گروه وکلای کیفری ژیوار، 09020038664، وکیل کیفری، وکیل دادگستری. جرم عمدی در واقع حالتی است که فرد هم قصد فعل و هم قصد نتیجه‌ حاصل از آن را دارد. جرائم عمدی طبق قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه عمل ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

طبق ماده 2 قانون مجازت اسلامی جدید، رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می گردد. به عنوان مثال، عمل کلاهبرداری که بردن مال دیگری به نحو متقلبانه است، جرم به حساب می آید یا خودداری از کمک به مصدوم آن هم در حالی که امکان کمک‌ رسانی توسط راننده وجود دارد هم جرم محسوب خواهد شد. در خصوص جرم عمدی و راهنمایی های لازم با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس حاصل فرمایید.

کلیات و عناصر جرم عمدی

در این بخش به بررسی کلیات و عناصر جرم عمدی می پردازیم. بدین ترتیب شخص مرتکب جرم باید بداند که رفتار او یعنی جرم ارتکابی در قانون چه حکمی دارد، در واقع بایستی به حکم رفتار خود علم داشته باشد. این نکته حائز اهمیت است که صرف دانستن اینکه یک رفتار جرم است کفایت می‌ کند و دانستن نوع و میزان جرم لزومی نخواهد داشت. از این رو دانستن اینکه یک رفتار در قانون به عنوان جرم تعیین شده است باید افراد از ارتکاب آن دسته از جرائم نیز بر حذر بدارد.

بدین ترتیب در ارتکاب جرم به طور عمد تنها تحقق این نکته که فرد با اراده و اختیار خود جرم را انجام می‌ دهد، برای تحقق جرم کفایت می نماید. از اینرو رکن اراده اهمیت بسزایی در جرایم عمدی دارد. به همین دلیل اگر این اراده و اختیار در میان نباشد جرم ارتکابی دیگر عمدی نخواهد بود.

موضوع اکراه در جرم عمدی

در خصوص جرائم عمدی اینگونه بیان می شود که رفتار ارتکابی باید از روی اراده و علم باشد. در اینجا باید مبحث اکراه در جرم عمدی را نیز مطرح کنیم. به دلیل اینکه اگر شخصی مورد اکراه واقع شده باشد اراده از او سلب می گردد و عنصر معنوی جرم نیز از بین خواهد رفت.

مقالات مرتبط  مجازات جرم جعل

به طور مثال در خصوص شخصی که تحت فشار اسلحه مرتکب جرم می گردد می‌ توان بیان نمود که برای تحقق این جرم اراده و اختیار فرد از او سلب شده است. به همین خاطر بحث عمد بودن این جرم نیاز کنار می رود. از این رو غیر از قتل عمد اکراهی در این خصوص مورد پذیرش نیست و اکراه نباید سبب قتل گردد.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

تاثیر قصد و انگیزه در ارتکاب جرم عمدی

یکی از موضوعاتی که در این بخش از مقاله به بررسی آن می پردازیم، موضوع تاثیر قصد و انگیزه در ارتکاب جرم عمدی می باشد. تفاوت قصد و انگیزه اهمیت به سزایی دارد. در واقع قصد به معنای هدف با واسطه یا بدون واسطه بوده و انگیزه به معنای هدف با واسطه می باشد. به طور مثال می‌ توان بیان کرد که هنگامی که یک قتل صورت می‌ گیرد انگیزه این قتل ممکن است انتقام جویی باشد، اما قصد و هدف شلیک گلوله بوده است. بنابراین می‌ توان این نتیجه را گرفت که در همه جرائم قصد یکسان وجود خواهد داشت. اما در همین جرائم انگیزه بسیار متفاوت است و آنچه که در تحقق یک جرم اهمیت دارد قصد مجرمانه است نه انگیزه مجرم. وکیل قتل در گروه وکلای کیفری ژیوار می تواند در این خصوص به شما کمک کند.

عمد مرتکب و جرم عمدی

در کنار موضوع جرم عمدی بایستی موضوع عمد مرتکب را نیز مورد بررسی قرار دهیم. هرگاه مرتکب عمدا کاری را انجام دهد که باعث وقوع جنایت شود، جنایت رخ داده به عنوان جرم عمدی محسوب می گردد. بدین ترتیب حتی اگر مرتکب قصد انجام جنایت را نداشته باشد اما آگاه باشد که عمل او نوعا به گونه ای است که باعث به وقوع پیوستن جنایت می شود، باز هم مرتکب جرم شده است.

مثلا وقتی انسان هوشیاری، دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین هل دهد و این کار باعث مرگ دیگری شود، جرم عمدی محسوب می گردد، حتی اگر واقعا قصد کشتن نفر دیگر را نداشته باشد اما می داند که عمل او در واقع موجب مرگ شخص می گردد.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مجازات های مربوط به جرم عمدی

در این بخش به بررسی مجازات های مربوط به جرم عمدی می پردازیم:

  • هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام بدهد که موجب جنایت واقع شود یا نظیر آن می تواند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می گردد.
  • هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی گردد، ولی درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
  • هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود.
  • عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود. در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد.
مقالات مرتبط  تعویق صدور حکم در جرایم کیفری

مجازات قصاص در جرم عمدی

مجازات قصاص در جرم عمدی

قصاص همان مجازات اصلی برای جنایت‌ های عمدی بر نفس، اعضاء و منافع می باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او قصاص است و همانطور که فردی جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد. البته صاحب خون یا ولی دم می‌ تواند از حق قصاص خود بگذرد و به دیه راضی شود که در این صورت قاتل از جهت جنبه عمدی این جرم به حبس محکوم می گردد.

موضوع تعزیر در جرم عمدی

موضوع تعزیر درجه واقع مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. باید توجه داشت که در کشور ما جرایم تعزیری مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ ها در قانون آمده است و قاضی فقط در حدود مجازات​ تعریف شده قادر به اعمال آن خواهد بود.

برای مثال مجازات جرم خیانت در امانت مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی، 6 ماه تا 3 سال حبس خواهد بود. در جرایم عمدی دادگاه می‌ تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در مکان معینی مجبور نماید. وکیل جرم خانه فساد، در خصوص مطالعه می توانید به لینک مذکور مراجعه کنید.

نقش جنون در جرم عمدی

نقش جنون در جرم عمدی به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسئولیت کیفری باشند. جنون هم بر 2 نوع دائمی و ادواری است. اگر جنون ادواری یا دوره‌ ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می‌ شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد، در غیر این صورت با او مانند فرد عادی رفتار خواهد شد.

مقالات مرتبط  وکیل دادگاه انقلاب تهران

اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد یا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون یا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولا تیمارستان است، نگهداری خواهد شد. اگر مجرم پس از محکومیت دچار جنون شود، تا زمان بهبود در بیمارستان روانی نگهداری خواهد شد و این مدت جزء محکومیت او محسوب می گردد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

مجازات شریک در جرم عمدی

اگر در جرم شریکی وجود داشته باشد، به اندازه مجرم اصلی محکوم می گردد. در این بخش به بررسی مجازات شریک در جرم عمدی می پردازیم. جرایم مهمی مثل سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که با همدستی چند نفر انجام می‌ گردد، به عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسی خواهد بود. هر گاه شخصی با علم و آگاهی با شخص یا اشخاص دیگر در جرایم تعزیری یا بازدارنده مشارکت کند و جرم به واسطه عمل همه آنها باشد، شریک در جرم محسوب می گردند.

بدین ترتیب مجازات او مانند مجازات کسی است که شخصا مرتکب جرم شده باشد. از این رو دادگاه می‌ تواند با توجه به تاثیر مداخله و نقش خود مجازات متناسبی برای شخص در نظر بگیرد. سوالات و مشکلات حقوقی در مورد پرونده های کیفری با وکیل برتر گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید.

سوالات متداول در باب جرم عمدی و مجازات آن در قانون

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب جرم عمدی و مجازات آن در قانون می باشیم:

  • مجازات قصاص در جرم عمدی چیست؟ قصاص همان مجازات اصلی برای جنایت‌ های عمدی بر نفس، اعضاء و منافع می باشد. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او قصاص است و همانطور که فردی جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد.
  • نقش جنون در جرم عمدی چیست؟ نقش جنون در جرم عمدی به هر درجه که باشد، سبب خواهد شد مجنون در قبال ارتکاب عمل مجرمانه فاقد مسئولیت کیفری باشند. جنون هم بر 2 نوع دائمی و ادواری است. اگر جنون ادواری یا دوره‌ ای باشد، هنگامی مسئولیت کیفری متوجه شخص می‌ شود که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد، در غیر این صورت با او مانند فرد عادی رفتار خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *