اثبات خیانت در امانت

اثبات خیانت در امانت

اثبات خیانت در امانت، سوء استفاده از مهر و امضاء، جرم خیانت در امانت، شکایت خیانت در امانت در این محتوا بررسی خواهد شد. گروه وکلای کیفری ژیوار با کادری مجرب و متخصص و باب امور کیفری مفتخر به راهنمایی شما در این باب می باشد.

در این مطلب میخوانید پنهان

ادله اثبات جرم خیانت در امانت

بعد از اثبات جرم خیانت در امانت، نوبت به صدور حکم محکومیت در حق مرتکب جرم می رسد. بر طبق قانون جرم خیانت در امانت تبدیل به جرمی قابل گذشت است. یعنی اعلام رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده کیفری مربوطه می شود. رضایت شاکی باعث می شود که مجازات به درجه 5 به درجه 6 کاهش یابد. یعنی مجازات جرم خیانت در امانت 3 تا 18 ماه حبس است. در مواد 673 الی 674 قانون مجازات اسلامی مجازات خیانت در امانت بیان شده است. محکوم علیه علاوه بر رد مال و یا جبران خسارت، در صورت عدم رضایت شاکی خصوصی به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشود.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

شرایط جرم خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایط ذیل لازم است:

 • موضوع جرم و به عبارت دیگر شیء امانی باید مال و یا وسیله تحصیل مال باشد.
 • مال امانی باید به روش قانونی از سوی خود مالک یا متصرف قانونی به شخص امین واگذار شود.
 • امین در عودت امانت اهمال کرده و یا مال را به روش متقلبانه تصاحب، مصرف و یا تلف کند.
 • رابطه بین عمل ارتکابی امین و ضرر مالک یا متصرف قانونی در از دست دادن مال یا منافع آن مشخص و مشهود باشد.

مراحل شکایت خیانت در امانت

مراحل شکایت خیانت در امانت شامل موارد ذیل می باشد:

 • ثبت و ارسال اظهارنامه مطالبه مال امانی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی به امین
 • دادن مهلتی مشخص برای بازگرداندن مال
 • ثبت شکواییه خیانت در امانت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی

همانند هر شکواییه دیگری باید شاکی، متهم که همان امین است، محل وقوع جرم که همان محل سپردن امانت می‌ باشد و دلایل و منضمات مشخص باشد.

دلایل طرح شکایت خیانت در امانت، می‌ تواند به شرح زیر باشد:

 • سند امانی
 • شهادت معتبر شهود
 • و سایر مستندات و امارات باشد. بعد از ثبت شکایت، پرونده به دادرسرای محل وقوع جرم ارجاع و تعیین شعبه می شود.

در این مرحله بازپرس با ارجاع پرونده به کلانتری با احضار طرفین به کلانتری و اخذ شهادت شهود و نیز مواجهه حضوری، تحقیقات محلی را تکمیل نموده و پرونده را به دادسرا عودت می‌ دهد. بازپرس با بررسی مدارک و شواهد در صورت ظن به متهم برای وی قرار وثیقه تعیین کرده و متهم باید وثیقه خود را به دادگاه ارائه دهد که تا زمان جلسه دادگاه با قید ضمانت آزاد باشد.

درجلسه دادگاه، قاضی براساس شواهد موجود در پرونده و نظر بازپرس، قرار مجرمیت و یا قرار منع تعقیب را صادر می‌کند. در صورتیکه متهم مجرم شناخته شود باید علاوه بر رد مال و یا جبران خسارت باید حبس شود که رضایت شاکی خصوصی موجب کاهش مجازات حبس و یا تعلیق آن است.

خیانت در امانت سند تجاری

سندتجاری چک و سفته که برای ضمانت کار به شخص دیگر داده می‌شود، حکم مال امانی را دارند و در صورتی که فرد صادر کننده چک یا سفته به تعهد خود عمل کند، دریافت کننده چک یا سفته باید در تاریخ توافق شده، اسناد تجاری مذکور را برگرداند. در غیر این صورت به خیانت در امانت متهم می شود. استفاده از اسنادی مانند چک و یا سفته سفید امضاء نیز می‌ تواند در حکم همین جرم باشد.

رکن اصلی خیانت در امانت

در تحقق ارکان خیانت در امانت، یکی از مهمترین موارد این است که مال امانی به طور کامل در اختیار امین بوده و از ید مالک و یا متصرف به طور موقت خارج شده باشد. مثال در مورد جهیزیه خانم پس از ازدواج با توجه به این که زوجه بر اموال خود احاطه دارد در صورت تلف شدن وسایل نمی‌ تواند شوهر خود را به خیانت در امانت متهم کند. زیرا که اموال خود را به طور امانی به شوهر خود نسپرده است. این نوع جرم از جرایم غیر قابل گذشت است، در صورت رضایت شاکی نیز جنبه تعزیری جرم باقی می‌ ماند.

اگر اموال تلف شده و یا تصاحب شده مربوط به عموم مردم و یا دولت باشد، خیانت در امانت محقق نشده است، بلکه جرم رخ داده اختلاس است. جرم خیانت در امانت بر خلاف سرقت شامل اموال منقول و غیر منقول است. در جرم سرقت، پنهانی بودن عمل ربایش عنصر اصلی است.

رکن اصلی خیانت در امانت

ادله اثبات جرم

ادله اثبات این جرم به شرح ذیل است:

 • اقرار: که به معنای اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود می باشد.
 • شهادت: که به معنای اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
 • علم قاضی: که به معنای یقین حاصل از مستندات بیِّن در امری است که نزد وی مطرح می شود.
مقالات مرتبط  جرم خیانت در امانت و نحوه اثبات و دفاع

با اقرار مشتکی عنه یا متهم در نزد مقام قضایی جرم خیانت در امانت اثبات می شود. با شهادت دو شاهد عادل مرد، خائن بودن متهم بر طبق قانون شهادت دهند. علم قاضی نیز میتواند جرم را اثبات کند.

مجازات عدم اثبات خیانت در امانت

دعاوی کیفری و عناوین اتهامی که از سوی شکایت مورد طرح دعوای کیفری قرار می گیرند. اگر شکایت شاکی در مرتبه ادعای صرف باقی مانده و شاکی نتواند وقوع هیچگونه بزه و جرمی را توسط متهم به اثبات برساند. متهم می تواند در مقام شکایت از شاکی بابت تهمت، افترا و از این قبیل موارد اعاده حیثیت کند.

اگر شخص نسبت به فرد دیگری اقدام به شکایت خیانت در امانت کند و نتواند اتهام خیانت در امانت را اثبات کند، فرد متهم شده می تواند با شکایت افترا به دادسرا تقاضای تعقیب مفتری را درخواست کند. در شرایطی که سوء نیت مفتری در دادگاه ثابت شود مجازات عدم اثبات خیانت در امانت به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

خیانت در امانت در اجاره، امانت و رهن

خیانت در امانت در عقدی اتفاق میفتد که اشخاص معاملاتی با هم انجام می دهند. مثال افراد برای آنکه از منافع حاصل از یک مکان شامل مسکونی و مغازه استفاده کنند با یکدیگر معامله می کنند و اقدام به عقد قرارداد می کنند. برای اثبات جرم خیانت در امانت حتما قراردادی یا سندی وجود داشته باشد.

 • استعمال كردن: مصرف کردن مال شخص دیگر مصداقی از خیانت در امانت است. مثال، مالی برای نگهداری به شخصی سپرده شود ولی وی به جای نگهداری از آن برای استفاده امور خود استفاده کند.
 • تصاحب: شخصی که مال را به وی به امانت سپرده اید اقدام به تصاحب مال کند به صورتی که دیگران گمان کنند که مالک مال است یا آنکه اقدام به فروش مال و اموال شما کند.
 • اتلاف: یکی دیگر از مصداق های اثبات جرم خیانت در امانت نابود کردن یا تلف کردن مال است. مانند آن که شما مال یا سندی را به شخصی بسپارید و وی اقدام به از بین بردن آن کند.
 • مفقود كردن: اگر امین عمداً عملی را انجام دهد تا مال مورد نظر دور از دسترس صاحب مال باشد. این بدان معناست که مال وجود داشته باشد و تلف نشده باشد اما امین راه دسترسی به آن را بسته باشد. مفقود شدن زمانی می تواند مصداق خیانت در امانت را داشته باشد که شخص امین عمداً مال مورد نظر را مفقود کرده باشد. اگر گم شده مال امری سهوی باشد نمی توان از شخص امین به جرم خیانت در امانت شکایت کرد.

شرايط سپردن مال امانی

یکی از مواردی که اثبات جرم خیانت در امانت را محقق می کند آن است که مال توسط مالک به امین سپرده شود. برای مثال اگر شخصی مالی را پیدا کند و در آن تصرف کند و زیانی به آن وارد کند نمی توان به جرم خیانت در امانت از وی شکایت کرد. چرا که در این صورت اموال به شخص سپرده نشده است. واگذاری مال باید از راه های قانونی صورت گیرد در صورتی که فردی اقدام به سرقت مالی از شخصی کند و این مال را به امین بسپارد، در این شرایط امین اگر مال را به صاحب اصلی خود برگرداند نمی توان از وی به جرم خیانت در امانت شکایت کرد.

خیانت در امانت در ملک مشاع به چه صورت است؟

افرادی که در یک قطعه زمین شریک هستند و تمام شرکا قطعه زمین را به یک شخص از میان خودشان می سپارند و فرد امین در مال مورد نظر تصرف کند و این تصرف بدون اجازه دیگر شرکا اتفاق افتد، در این باره حقوقدانان دارای دو نظر هستند:

 • نظریه اول: شخص امین جرمی مرتکب نشده است و فرد امین نیز مانند تمام شرکا در تمام قسمت های زمین به همان اندازه شریک است.
 • نظریه دوم: اگر چه شخص یکی از مالکین است اما اقدامی که انجام می دهد باید با نظر دیگر شرکا همسان باشد و نسبت به سایرین عملی مجرمانه است.

 ماده قانونی خیانت در امانت

ماده قانونی خیانت در امانت

برطبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی در صورتیکه مال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و مانند آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا گم کند به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.

رضایت شاکی خصوصی در جرم خیانت در امانت

اگر شاکی حاضر به رضایت نباشد و‌ علل و شرایطی مبنی بر صدور حکم به بیش از حداقل مجازات وجود نداشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده باید حبس مقرر را به یکی از مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند.

تخفیف و تبدیل مجازات جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت جرم درجه 5 است. در صورت رضایت شاکی، همکاری متهم با مامورین، پشیمانی و حسن سابقه مثل بیماری و پیری و جبران ضرربرطبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی به مجازات یک تا دو درجه کاهش می یابد و یا قابل تبدیل به پرداخت جزای نقدی به میزان بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال می‌ باشد.

مقالات مرتبط  آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی

تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرم خیانت در امانت

برطبق ماده 40 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرم خیانت در امانت امکان تعویق صدور حکم وجود ندارد. اما به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی امکان تعلیق اجرای مجازات آن در صورت وجود شرایط قانونی از جمله وجود جهات مخففه، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر وجود دارد.

آزادی مشروط در جرم خیانت در امانت

در صورتیکه شخصی به جرم خیانت در امانت محکوم شود و مجازات حبس او اجرا شود به موجب ماده 58 قانون مجازات اسلامی پس از تحمل یک سوم مجازات در صورتی که در طول مدت حبس از خود حسن رفتار نشان دهد و از حالات او مشخص شود که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی شود و ضرر و زیان مدعی خصوص را پرداخت یا قراری برای پرداخت آن صورت دهد و در گذشته از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید و همینطور دادگاه می تواند در صورت وجود شرایطی که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده و با رضایت محکوم به حبس، وی را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

مجازات جرم خیانت در امانت قابل گذشت است؟

خیانت در امانت برطبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 جرم قابل گذشت است. در صورت رضایت شاکی، اجرای مجازات یا تعقیب متهم متوقف می شود.

 • مرور زمان در جرم خیانت در امانت: اگر 5 سال از وقوع جرم خیانت در امانت بگذرد و شاکی نسبت به جرم اقدامی نکند و یا از تاریخ قطعیت حکم 7 سال بگذرد و مجازات اجرا نشود جرم شامل مرورزمان می شود. بعد از این مدت جرم قابل پیگیری نیست.
 • میزان حبس خیانت در امانت: میزان حبس این جرم 6 ماه تا 3سال حبس می باشد.

خیانت در امانت در قانون تجارت

برطبق ماده 674 قانون تعزیرات در صورتیکه مال منقول مانند اشیاء و یا حیوان و غیر منقول مانند نوشته، سفته، چک، قبض و یا هرچیزی نظیر موارد ذکر شده، به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت و سایر با داشتن اجرت و یا بدون اجرت، در نزد شخصی قرار داده شود و قرار بر این باشد که این اشیاء سپرده شده بازگردانده شود، اگر شخص دارنده اشیا به ضرر مالکین آنها را تصاحب شود و یا از بین ببرد، خیانت در امانت می شود و جرم محسوب می شود و شخص مجرم به 6 ماه تا 3 سال محکوم به زندان می شود.

اگر مالی را نزد شخصی به امانت گذاشته باشید و ثابت شود که آن مال بر اثر کوتاهی در نگهداری از بین رفته است، نگهدارنده مال خائن محسوب می شود، زیرا در نگهداری خیانت کرده است و یا اینکه شخص نگهدارنده مال امانت، آن مال سپرده شده را بفروشد و یا اینکه اجاره دهد، این هم یعنی در امانت، خیانت کرده است. در قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت دارای دو جنبه جرم می باشد و حتی اگر هم که شاکی پرونده، رضایت بدهد، مجرم باید مجازات جنبه عمومی جرم را طی کند.

ارتکاب جرم خیانت در امانت

می تواند به وسیله شخص حقیقی و یا حقوقی انجام شود، اگر مجرم شخص حقیقی باشد، در صورت اثبات جرم، مجازات می شود. حال اگر این جرم به وسیله شخص حقوقی انجام شود، بعد از اثبات، مدیر موسسه و یا شخص حقوقی مربوط به این پرونده مجازات می شود.

برطبق قانون تجارت در صورتیکه دلال، حق العمل کار و مدیر تصفیه در هر کاری بر خلاف قانون و وظایف خود عمل کنند، خیانت در امانت محسوب می شود. مثال، اگر دلال براساس وظیفه خود عمل نکند و معامله را به نفع شخص دیگری انجام دهد بر اساس قانون تجارت مجرم شناخته می شود و با او برخورد قانونی می شود. اگر در شرکت و تجارتی، مدیر تصفیه آن شرکت و تاجر در انجام امور تاجر کوتاهی کند و باعث ورشکستگی تاجر و شرکت بشود، حکم خیانت در امانت را دارد و بر اساس قانون مجازات می شود.

سوء استفاده از مهر و امضاء

برطبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، سوء استفاده از مهر و امضاء، جرم خیانت در امانت است. مثال اگر فردی مهر و سفید امضاء خود را به دست کسی بسپارد و آن شخص به ضرر مالک از آن استفاده کند مجرم می شود. حتی اگر شخصی مهر و سفید امضاء کسی به هر طریقی به دست بیاورد و از آن سوء استفاده کند و یا وامی بگیرد باز هم خائن محسوب می شود و برطبق قانون مجازات می شود و به 1 تا 3 سال حبس محکوم می شود.

تفاوت کلاهبرداری با خیانت در امانت

تفاوت کلاهبرداری با خیانت در امانت

در خیانت در امانت، مالک مال با شناخت و آگاهی مالی را به امین خود می دهد. اما در کلاهبرداری، کلاهبردار به وسیله تقلب و صحنه سازی مال را از مالک می گیرد. در کلاهبرداری؛ به محض گرفتن مال از شخص متضرر، شخص گیرنده مجرم می شود. در خیانت در امانت، اتفاقاتی که در مورد اموال سپرده شده به وجود می آید، شخص امین را مجرم می کند.

در کلاهبرداری، به محض تصاحب مال، شخص گیرنده مجرم می شود، ولی در خیانت در امانت، باید نوع جرم امین ثابت شود، بعد مجازات انجام شود. در کلاهبرداری، به محض شروع جرم، شخص کلاهبردار مجرم است، ولی در خیانت در امانت باید نوع جرم ثابت شود و تا ثابت نشدن جرم، شخص امین مجرم شناخته نمی شود

خیانت در امانت سفته سفید امضاء

برطبق ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. نخستین شرط سند آن است که دارای نوشته باشد. طبق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاء کننده دلیل است.اگر کسی زیر نوشته‌ ای را امضاء کند، خواه مندرجات به خط اگر شخصی متن سفيدي را امضاء کرد و به ديگري سپرد تا آن را تکميل کرده و مورد استفاده قرار دهد، در حقيقت به دارنده اختيار و وکالت داده است تا متن مذکور را تکميل و استفاده کند.

مقالات مرتبط  تخلفات انتظامی پزشکان

راههای اثبات خیانت در امانت چک سفید امضاء

برطبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌ استفاده کند، به 1 تا 3 سال حبس‌ محکوم می شود. برای بی‌ اعتبار ساختن سند سفید امضاء، شاکی نه تنها باید سفید امضاء بودن را ثابت کند. بلکه باید ثابت شود که از این سفید امضاء، سوء استفاده شده است. یعنی امین و نایب شخص امضاء کننده بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی فضولی زده و سند را مخالف مبنای آن تنظیم کرده باشد. معمولا برای اثبات ادعای سفید امضاء بودن نوشته یا سند، موضوع به کارشناس خط ارجاع داده می‌ شود و شهادت شهود نیز ممکن است در راستای آن مورد لحاظ و استناد قرار گیرد.

دارنده چک سفید امضاء می‌ تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده چک وجود دارد، نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام کند، این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده به حساب آورد چرا که نوشتن مبلغ معین در چک و حدود اختیار توسط دارنده ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است و دارنده چک باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن، به نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، ‌صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی کند یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده، دفاع لازم را در دادگاه به‌عمل آورد.

خیانت درامانت مدیران شرکت

برطبق ماده 258 قانون تجارت اشخاص زیر به حبس تادیبی از 1 سال تا 3 سال محکوم می شوند.

 • رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت: که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. 
 • رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌ منتشر کرده باشند.
 • رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت: که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌ موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌ باشند مورد استفاده قرار دهند.
 • رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت: که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌ شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌ باشند استفاده کنند. عنوان مجرمانه شرکت در جرم خیانت در امانت مدیران شرکت در قانون وجود داشته و قابل تعقیب جزایی است. برای اثبات جرم خیانت در امانت مدیران شرکت باید واگذار شدن اموال شرکت به مدیرعامل و استفاده در غیر از هدف تعیین شده توسط ایشان نیز به اثبات برسد. معاونت در جرم خیانت در امانت مدیران شرکت میتواند به وسیله کارمندان شرکت یا اشخاص خارج از شرکت که در شرکت مذکور نه سمتی و نه سهامی دارند واقع شود.

وکیل خیانت در امانت ژیوار

وکیل جرم خیانت در امانت با تخصص و مهارت کافی با توجه به شرایط موضوعی خاص در هر پرونده بهترین تصمیمات و اقدامات قضایی لازم را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب أخذ و اعمال می نماید. بسیاری از شکایات مطروحه با عنوان خیانت در امانت نظر به شرایط قانونی وقوع جرم خیانت در امانت اساسا کذب می باشند. متأسفانه عده قابل توجهی از مراجعین به دادگستری پس از شکست در پرونده های حقوقی فی مابین با طرف مورد اختلاف خود در راستای اخذ نتیجه، مبادرت به طرح شکایت خیانت در امانت می نمایند.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار با توانایی و دانش حقوقی پس از بررسی پرونده می تواند با دانش و بینش خود از حقوق شما دفاع شایسته نماید. شما می توانید قبل از طرح شکایت یا در مراحل دادرسی چه در دادسرا و چه در دادگاه از مشاوره وکیل خیانت در امانت تهران، وکیل خیانت در امانت مشهد، وکیل خیانت در امانت قم، وکیل خیانت در امانت کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی ژیوار مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب اثبات خیانت در امانت

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما در این باب می باشیم:

 • شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست؟ موضوع جرم و به عبارت دیگر شیء امانی باید مال و یا وسیله تحصیل مال باشد. مال امانی باید به روش قانونی از سوی خود مالک یا متصرف قانونی به شخص امین واگذار شود. امین در عودت امانت اهمال کرده و یا مال را به روش متقلبانه تصاحب، مصرف و یا تلف کند. رابطه بین عمل ارتکابی امین و ضرر مالک یا متصرف قانونی در از دست دادن مال یا منافع آن مشخص و مشهود باشد.
 • دلایل طرح شکایت خیانت در امانت به چه صورت است؟ سند امانی، شهادت معتبر شهود، و سایر مستندات و امارات باشد. بعد از ثبت شکایت، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع و تعیین شعبه می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.