اخلال در نظم عمومی

اخلال در نظم عمومی

اخلال در نظم عمومی، مشاوره با 09020038664 در گروه کیفری ژیوار، اخلال عمومی، نزاع دسته جمعی، مجازات اخلال در نظم عمومی، منازعه. اخلال در نظم عمومی جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده است. بر طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظام و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود. مصادیق مجرمانه جرم اخلال در نظم عمومی شامل هیاهو (سرو صدا و فریاد) جنجال (همهمه) حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد (رفتارو گفتار منجر به آسیب روحی و جسمی و هتک حیثیت) می شود. وکیل کیفری در گروه وکلای کیفری ژیوار می تواند به شما در باب جرم اخلال در نظم عمومی کمک کند.

جرم اخلال در نظم عمومی

جرم اخلال در نظم عمومی فعل یا ترک فعلی است که نظم جامعه را بر هم زده و جامعه را به واکنش وا داشته و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم حفاظت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم عمومی است. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیقی از این جرم وجود ندارد و به عنوان جرم خاصی معرفی نشده است و تنها مواردی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است، زیرا اصل این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را منع کند. نظم عمومی، احساس امنیتی است که مردم در جامعه دارند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و شتم باعث ایجاد ناامنی یا ترس در جامعه شود، با واکنش جامعه روبرو خواهد شد.

ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

سایت ویکی حقوق

مستندات قانونی جرم اخلال در نظم عمومی مطابق ماد 618 ق.م

هرکسی که نظم عمومی را بر هم بزند یا با ایجاد اغتشاش یا حرکات غیرمتعارف یا حمله به مردم یا بازداشت افراد از تجارت، آرامش عمومی را بر هم بزند به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. شلاق محکوم است. موارد جنایی این جرم بیان شده و شامل:

موارد جنایی

عناصر جرم اخلال در نظم عمومی

برای وقوع جرم باید عناصری از جرم وجود داشته باشد که شامل موارد زیر است:

 • عنصر حقوقی: که توسط قانونگذار به عنوان اسناد کیفری رفتار شناخته می شود.
 • عنصر مادی: عملیات خارجی بیانگر رفتار مجرمانه است.
 • عنصر معنوی: اینکه رفتار مجرمان باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزئی باشد.
عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

هرعنوان کیفری باید قبلاً توسط قانونگذار اعلام شده باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت قانونی بودن جرم در ماده 169 را تشخیص داده است.

 • اصل 169 ق.ا: هیچ قانونی برای خروج فعلی یا فعلی طبق قانونی که از آن زمان تصویب شده است، جرم محسوب نمی شود. اگرچه قانون جرم اخلال در نظم عمومی به عنوان جرم خاصی معرفی نشده است، اما ماده 618 قانون مجازات اسلامی را می توان عنصر قانونی این جرم دانست.
 • ماده 618 ق.م.ا: هرکس با ایجاد سر و صدا یا ارتکاب اعمال غیرمعمول یا آزار و اذیت مردم نظم عمومی را بر هم بزند یا مردم را به هم بزند، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. علاوه بر این، مواد 617 و 619 قانون مجازات را می توان نمونه هایی از جرایم اخلال در نظم عمومی دانست که بیان می دارد:
 • ماده 617 ق.م.ا: هر کسی که قدرت را با چاقو یا هر سلاح دیگری نشان دهد یا از آن استفاده کند یا آن را به عنوان وسیله ای برای آزار و اذیت، اخاذی یا ارعاب یا با کسی استفاده کند اگر شخص مبارز نباشد، باید زندانی شود و از 2 سال تا 6 سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود
 • ماده 619 ق.م.ا: هر كس كه كودكان یا زنانی را در مكان های عمومی یا معابر معترض و مزاحمت ایجاد كند یا برخلاف شأن و منزلت آنها با كلمات و اشارات به آنها توهین كند، به دو ماه تا شش ماه حبس و حداكثر 74 ضربه شلاق محكوم می شود.
مقالات مرتبط  وکیل دادگاه انقلاب تهران

در خصوص مشاوره و یا عطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

عنصر مادی جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه یک رفتار مجرمانه باشد، علاوه بر پیش بینی رفتار و اجرای مجازات آن  باید عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم نمود ظاهری پیدا کند ، زیرا اگر خلاف این باشد و صرف قصد مجرمانه را برای جرم رخ می دهد آنها باید مجازات شوند. بنابراین این هدف صرفاً مجرمانه نیست و باید ظاهری خارجی داشته باشد. زیرا با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آسیب می بیند و به جامعه حق مجازات مرتكب برای جبران خسارت داده می شود.

عنصر معنوی برهم زدن نظم عمومی

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون مجازات و عنصر مادی جرم  از جمله وقوع عمل در خارج این عمل باید ناشی از اراده مرتکب باشد، عنصر معنوی می باشد. در تحقق عنصر معنوی یا روانی ، وجود دو عامل ضروری است:

 • اراده برای ارتکاب یک عمل یا همان سوء نیت عمومی
 • قصد جنایی یا سوء نیت خاص

در ادامه به تعریف سوء نیت نیز پرداخته می شود:

شرح پارامتر
به معنای قصد مرتکب برای ارتکاب عمد عمل است. سوء نیت عمومی
یعنی مرتكب علاوه بر قصد نسبت به خود عمل ، نتیجه مشخصی را نیز در نظر داشته باشد كه لازم باشد قانونگذار مرتكب جرم خاصی شود. سوء نیت خاص

روش اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی نیازی به نوشتن شکایت نیست، اگرچه در رویه علمی، فرم از پیش تعیین شده ای به شاکی تحویل داده می شود و وی شکایت خود را در این باره توضیح می دهد. مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی، دادستان موظف است هر وقت شکایت کتبی و شفاهی را بپذیرد. در صورت بی سوادی بودن شاکی، در صورتجلسه قید می شود و شکایت مطابق با مندرجات صورت جلسه تأیید می شود. حتی وجود تعطیلات یا شب ها مانع از طرح شکایت نمی شود.

مطابق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص، شاکی باید هزینه شکایت خود و تأیید فرم های شکایت را که به صورت تمبر 50000 ریال و 5000 ریال است  پرداخت کند، که با مراجعه به واحد تمبر دادگاه صالح هزینه را پرداخت می کند.

مصادیق اخلال در نظم و ارامش عمومی

هر جرم کیفری باید قبلاً توسط قانونگذار اعلام شده باشد. قانون اخلال در نظم عمومی را به عنوان یک جرم خاص جرم تلقی نمی کند:

 • هرگونه سر و صدا یا حرکات غیرمعمول یا حمله به مردم موجب اخلال در نظم عمومی یا جلوگیری از تجارت افراد می شود.
 • هرگونه استفاده از چاقو یا هر نوع سلاح دیگر برای نشان دادن یا نشان دادن قدرت خود وسیله ای برای آزار و اذیت مردم یا اخاذی یا تهدید است، یا درگیری با کسی، اگر نمونه ای از جنگ نباشد، نظم عمومی را برهم خواهد زد و آرامش
مقالات مرتبط  وکیل تعزیرات در بندر عباس

هر کسی که کودکان یا زنان را در مکانهای عمومی یا معابر آشکار یا مزاحمت ایجاد کند، یا آنها را با کلمات و حرکات مغایر با شأن آنها به آنها توهین کند، از نظر من باعث ایجاد مزاحمت و آرامش عمومی می شود.

مجازات استفاده از ترقه‌ های غیرمجاز

 بر اساس ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرقانونی، هرکسی به طور غیرقانونی و غیرقانونی مواد محترقه و شوکر را خریداری ، نگهداری و حمل می کند ، یا آنها را توزیع و فروش می کند یا درگیر می کند معاملات دیگر با آنها دهد به 91 روز تا 6 ماه زندان محکوم می شود. خرید و حمل مواد محترقه غیرقانونی که در جشن ها و تشریفات استفاده می شود از میلیون ریال 500000 تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی دارد. اگر واردات این نوع وسایل محترقه نمونه ای از ورود غیرقانونی و قاچاق کالا به کشور باشد، مرتکبان با مجازات مقرر برای قاچاق کالا، ضبط کالا، جریمه نقدی و در برخی موارد  به حبس محکوم میشوند.

آیا نزاع دسته جمعی جرم اخلال در نظم عمومی است؟

درگیری جمعی جرم است. یعنی قانونگذار آن را تحریم کرده و مرتکبان آن را مجازات کرده است. این جرم مربوط به جرم دیگری به نام “اخلال در نظم عمومی” است. حال سوال این است که آیا همه شرکت کنندگان در درگیری به دلیل برهم زدن نظم عمومی مجازات می شوند؟ خواه یک نفر در صحنه درگیری حضور داشته باشد یا نداشته باشد ، درگیری بین این افراد اساساً نمونه ای از ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیست.

زیرا ماده 618 مربوط به زمانی است که شخص یا افرادی از قصد قصد سر و صدا می کنند اخلال در نظم عمومی بنابراین اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد و چندین نفر با یکدیگر نزاع کنند و در طی این درگیری سر و صدا ایجاد شود، نمی توان گفت که آنها نظم عمومی را بر هم زده اند زیرا اختلافات و دعواها به طور طبیعی با مقداری سر و صدا همراه است. تعارض تعارضی است بین انسانها به گونه ای که درگیری ها در هر دو طرف رخ می دهد. افراد درگیر در درگیری های خیابانی یا خارج از خیابان به حبس محکوم می شوند.

آیا نزاع دسته جمعی جرم اخلال در نظم عمومی است؟

مجازات منازعه در قانون

منازعه تعارضی است بین انسانها به گونه ای که درگیری ها در هر دو طرف رخ می دهد. منازعه به عنوان یک پدیده رایج در جامعه ایران، در قوانین کیفری نیز جرم شناخته شده است. برای وقوع جرم درگیری لازم است حداقل 4 نفر درگیر درگیری شوند. درگیری را می توان از طریق درگیری فیزیکی یا با استفاده از ابزارهایی مانند چوب، سنگ و غیره انجام داد. مانند افرادی که از فواصل نزدیک یا دور به یکدیگر شلیک یا سنگ اندازی می کنند. به دلیل جنایتکار بودن درگیری، افرادی که در درگیری های خیابانی یا خارج از خیابان درگیر شده اند به حبس محکوم می شوند.

مجازات این افراد براساس نوع نتیجه ای که در درگیری اتفاق می افتد تعیین می شود. در طی یک درگیری، باید عواقبی مانند مرگ، از کارافتادگی و آسیب دیدگی برای همه یا برخی از افراد درگیر درگیر باشد و براساس نوع نتیجه ای است که مجازات افراد درگیر را تعیین می کند. در ادامه این مجازات بررسی خواهد شد.

مجازات منازعه منجر به مرگ

کلیه افراد درگیر درگیری به یک تا سه سال زندان محکوم می شوند. در این صورت، حتی اگر رفتار یکی از آنها منجر به مرگ شود، همه کسانی که درگیر درگیری بودند و حتی کسانی که در مرگ این شخص نقش نداشته اند به حبس محکوم می شوند.

اختلاف منجر به ناتوانی

کلیه افراد درگیر در این اختلاف از 6 ماه تا 3 سال زندان محکوم می شوند. نارسایی عضو به معنای نقص در بدن فرد است. گویی اندام های او به طور کامل یا جزئی قطع شده است.

مقالات مرتبط  اعتراض به قرار نهایی دادسرا

درگیری منجر به شرب و شتم

کلیه افراد درگیر درگیری به 3 ماه تا 1 سال زندان محکوم می شوند. ضرب و شتم به معنای آسیب هایی است که باعث خونریزی نمی شود. به عنوان مثال: تورم، کبودی، تغییر رنگ و پیچ خوردگی مفاصل از جمله آسیب هایی است که کبودی نامیده می شود. از طرف دیگر، آسیب ها آسیب هایی هستند که معمولاً همراه با خونریزی هستند.

مجازات اخلال در نظم عمومی در قانون

در این بخش به مجازات اخلال در نظم عمومی در قانون می پردازیم:

 • ماده 618 ق.م.ا: هر رفتاری که نظم عمومی را برهم زده و موجب آزار اعضای جامعه و آسایش و آرامش آنها شود، جرمی است که مجازات آن 3 ماه حبس و 74 ضربه شلاق (مجازات درجه 6) است.
 •  ماده 617 ق: برای افرادی که با چاقو برای آزار و اذیت مردم با چاقو استفاده می کنند در صورتی که عنوان مبارز در مورد آنها نباشد، از 6 ماه تا 2 سال و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. اگر جرایمی که در بالا ذکر شد نتیجه توطئه قبلی و جمعی باشد، هر یک از مرتکبان به حداکثر مجازات محکوم می شوند.

رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی به شرح زیر است:

 •  ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه کیفری دوم صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد مگر اینکه در صلاحیت مرجع دیگری طبق قانون باشد. محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به متهم اصلی را دارند. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاهی است که در آن جرم واقع شده است، یعنی دادگاهی که در آن نظم عمومی بر هم زده شده صلاحیت رسیدگی دارد.

اخلال در نظم عمومی در آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه در مورد تعدد معنوی منازعه و اخلال در نظم عمومی:

شماره  رای وحدت رویه: 9109970906400505

 • خلاصه رای: تعیین دو فقره کیفر برای اخلال در نظم عمومی و منازعه صحیح نبوده و از مصادیق عدم تعیین کیفر متناسب با جرم است.

رای وحدت رویه در مورد اخلال در نظم دادگاه و دادسرا:

شماره  رای وحدت رویه: 9109970908100424

 • خلاصه رای: اخلال در نظم دادگاه یا دادسرا حین جلسه رسیدگی و تحقیقات، مصداق تبصره 2 ماده 188 قانو ن آیین دادرسی کیفری است، نه ماده 618 قانون مجازات اسلامی.

نظریه مشورتی حقوقی شماره 3529/7 در مورد اخلال در نظم عمومی: برهم ریختن نظم مجتمع قضائی از مصادیق  اخلال در نظم عمومی مذکور در قسمت اخیر ماده 577 ویا اخلال در نظم و آسایش عمومی مذکور در ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیست تا به این عنوان متهم قابل تعقیب باشد.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در دعاوی کیفری از مشاوره و وکالت وکیل کیفری بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود. سئوالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های کیفری را با وکیل کیفری تهران، وکیل کیفری مشهد، وکیل کلاهبرداری در مازندران و سایر استان های ایران مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

سوالات پرتکرار در باب اخلال در نظم عمومی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات پرتکرار در باب اخلال در نظم عمومی می باشیم:

 • آیا جرم اخلال در نظم عمومی قابل گذشت است؟ خیر، قابل گذشت نمی باشد.
 • آیا جرم اخلال در نظم عمومی جزء سوء پیشینه کیفری محسوب می شود؟ خیر، جرم اخلال در نظم عمومی جزو سابقه محکومیت کیفری موثر به حساب نمی آید (باتوجه به ماد ه 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92) و بندهای سه گانه تبصره اول آن).

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *