انواع جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی

انواع جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی

انواع جرایم کیفری عنوان مقاله ای است که به توضیح جرم، عناصر تشکیل دهنده جرم و خلاصه ای از عناوین جرایم کیفری پرداخته شده است. زمانی که شخص در جامعه از قوانین پیروی نکند، منجر به ایجاد جرم می شود. جرم در قانون مجازات اسلامی ماده دو شرح داده شده است. هر عمل یا رفتاری که برای انجام دادن یا ندادن در قانون برای آن مجازات مشخص شده است جرم است.

 • وظایف وکیل کیفری در جرایم کیفری چیست؟
 • آیا نوع جرم کیفری در استخدام وکیل جرایم کیفری تاثیر گذار است؟

انواع جرایم کیفری

جرایم کیفری، به طور کلی، به دو دسته تقسیم می­شوند:

 • جرایم علیه اشخاص
 • جرایم علیه اموال
 • جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اشخاص، جرایمی هستند که علیه جان، مال یا حیثیت افراد، ارتکاب می­یابند. این جرایم، عبارتند از:

 • قتل عمد
 • قتل شبه عمد
 • قتل خطای محض
 • ضرب و جرح عمدی
 • ضرب و جرح غیرعمدی
 • سوءقصد به قتل
 • توهین
 • افترا
 • تشویش اذهان عمومی
 • افشای اسرار خصوصی
 • توهین به مقدسات

جرایم علیه اموال: جرایمی هستند که علیه مال یا دارایی افراد، ارتکاب می­یابند. این جرایم، عبارتند از:

 • سرقت
 • جعل و تزویر
 • ارائه چک بلامحل
 • خیانت در امانت
 • اتلاف
 • تسبیب در خسارت
 • تقلب
 • کلاهبرداری
 • اختلاس
 • رشوه
 • مشارکت در ارتکاب جرم

علاوه بر این دو دسته اصلی، جرایم کیفری، به دسته­های دیگری نیز تقسیم می­شوند، از جمله:

 • جرایم علیه امنیت ملی
 • جرایم علیه اخلاق عمومی
 • جرایم علیه نظم عمومی
 • جرایم علیه عفت عمومی
 • جرایم علیه بهداشت عمومی
 • جرایم علیه محیط زیست
 • جرایم علیه نظام اقتصادی کشور

ویژگی عمل مجرمانه در قانون

اگر عملی دارای ویژگی های ذیل باشد، جرم محسوب می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است: در صورتی که انجام فعلی از نظر قانون منع شده است، با انجام آن جرم صورت گرفته است. مثال؛ سرقت که قانون آن را جرم دانسته است. انجام یا عدم انجام فعلی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

عناصر جرم

ویژگی هایی که هرجرمی باید داشته باشد، عناصر تشکیل دهنده جرم است. برای اینکه فعلی جرم باشد، باید عناصر تشکیل دهنده جرم مشخص شود. این عناصر عبارتند از:

 • عنصر مادی
 • عنصر قانونی
 • عنصر روانی
مقالات مرتبط  شرح وظایف اجرای احکام کیفری | وکیل اجرای احکام کیفری

عناصر تشکیل دهنده هر جرم براساس ماهیت جرم متفاوت است. برای تفهیم بهتر مفهوم عنصر قانونی جرم چند مثال زیر را مطالعه نمایید.

 • عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری شخص کلاهبردار با اعمال متقلبانه باعث فریب شخص و بردن مال وی شود.
 • در جرم سرقت عنصر قانونی این است که شخص سارق مال دیگری را برباید.

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

عناصر تشکیل دهنده جرم

عناصری که تشکیل دهنده جرم است و به عنوان ارکان جرم در قانون مشخص شده است به شرح ذیل است:

 • عنصر مادی جرم: ظهور نیت و هدف شخص مجرم در خارج به صورت فیزیکی است.
 • عنصر روانی جرم: قصد و نیت درونی شخص است.
 • عنصر قانونی جرم: عملی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است.

انواع جرایم کیفری از نظر گذشت یا غیرقابل گذشت

جرایم از نظر قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن شامل موارد ذیل است:

جرایم قابل گذشت

جرایمی که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی وعدم گذشت وی است. براساس ماده صد قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.

به عنوان مثال:

 • توهین به افراد
 • حد سرقت،حد قذف
 • تخریب و از بین بردن عمدی اموال منقول یا اموال غیر منقول
 • تهدید افراد
 • ترک و عدم ادای انفاق زوجه
 • افترا
 • هجو
 • تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت برای دیگران
 • فاش نمودن اسرار حرفه ای

جرایم تعزیری

تعزیر مجازاتی است که میزان آن در شرع تعیین نشده است. میزان آن با توجه به مصالح و منافع جامعه تعیین می شود. جرایم تعزیری در برگیرنده محرمات شرعی و جرایم منوط بر مقررات دولتی است. قانون گذار موظف است نوع و میزان مجازات تعزیری را با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه نیز تعیین کند. مثال؛ جرایم قاچاق کالا، قاچاق ارز، زیر پا گذاشتن قوانین مالیاتی، گران فروشی، احتکار، کلاهبرداری، رشوه واختلاس است.

میزان تعزیر کمتر از حد است و اعمال مجازات تعزیری با توبه ساقط می شود. زیرا هدف اصلی در مجازات تعزیری اصلاح فرد مجرم است.

عوامل موثر در تعیین مجازات تعزیری

قاضی به هنگام تعیین مجازات تعزیری برای مجرم به عواملی توجه می کند. عواملی همچون شخصیت فرد و انگیزه او شرایط روحی و ذهنی او به هنگام ارتکاب جرم، شرایط جسمی و خانوادگی وی، سوابق او و همچنین عملکرد او بعد از ارتکاب جرم.

جرایم مطلق و مقید

جرایم از حیث نیاز داشتن و یا نداشتن به نتیجه به دو دسته تقسیم می شوند:

 • اگر جرمی نیاز به نتیجه نداشته باشد، مطلق نامیده می شود.
 • در مقابل جرایم مطلق، جرایم مقید قرار می گیرند. اگر جرمی نیاز به نتیجه داشته باشد، مقید نامیده می شود.
مقالات مرتبط  وکیل جرایم اطفال و نوجوانان تهران 

انواع جرایم کیفری

انواع جرایم کیفری

جرایم کیفری شخصی جرایم شخصی مواردی است که منجر به آسیب جسمی یا روحی به شخص دیگر می شود. جرایم شخصی به دو دسته اصلی، قتل و سایر جرایم خشونت آمیز تقسیم می شود. جرایم شخصی خشونت آمیزکه بسیار شدید هستند شامل موارد ذیل است:

 • ضرب و شتم
 • آتش سوزی
 • کودک آزاری
 • آدم ربایی
 • تجاوز جنسی

انواع جرایم کیفری بر اساس موضوع جرم

جرایمی که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند بر اساس موضوع این جرایم یعنی آنچه که جرم به آن آسیب می رساند به چندین نوع تقسیم می شوند که در ادامه آن ها را بیان می کنیم.

جرایم علیه اشخاص

جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که علیه یک فرد صورت می گیرند. جرایم علیه اشخاص بر اساس اینکه به تمامیت جسمانی فرد آسیب برسانند (مانند قتل یا ضرب و جرح) یا آن که به تمامیت معنوی فرد آسیب وارد کنند ( مانند جرم توهین، افترا، افشای اسرار و …) به دو نوع جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه تمامیت معنوی تقسیم می شوند.

جرایم علیه امنیت کشور

در جرایم علیه امنیت کشور، آنچه که به واسطه جرم دچار آسیب و صدمه می شود نظم و امنیت کشور است. قانون مجازات اسلامی در این جرایم به علت آثار زیان باری که بر نظم و امنیت کشور می گذارند، مقررات ویژه ای نسبت به سایر جرایم وضع کرده است. برای مثال بسیاری از نهادهای کیفری ارفاقی مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، تحفیف، عفو و… نسبت به جرایم علیه امنیت کشور با محدودیت بیشتری استفاده می شود و قضات محاکم دادگستری نیز معمولا رویکرد سخت گیرانه ای در صدور حکم نسبت به این جرایم دارند.

جرایم علیه اموال

جرایم علیه اموال به طور معمول مستلزم دخالت در اموال شخص دیگری است. اگرچه ممکن است آسیب جسمی یا روحی به شخص دیگری وارد کند. اما در درجه اول منجر به محرومیت از استفاده یا لذت بردن از اموال می شود. جرایم علیه اموال شامل جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل ،انتقال و فروش مال غیر است.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

جرایم مالی

جرایم مالی اغلب شامل فریب یا کلاهبرداری برای منافع مالی می شود. جرایم یقه سفید یکی از انواع جرایم مالی است. هر کسی در هر صنعتی می تواند مرتکب جرم یقه سفید مرتکب شود. این جنایات شامل انواع مختلفی از کلاهبرداری، باج گیری ، اختلاس و پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم سایبری است.

مقالات مرتبط  اختلاس و شرایط تحقق آن

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای عبارت است از جرایمی که با استفاده از کامپیوتر فرد اقدام به انجام عمل مجرمانه می کند. جرایم یارانه ای برای نخستین بار در ایران توسط یک کارگر چاپخانه و یک دانشجو در سال 1378 به وقوع پیوست. جرایم رایانه ای عمل مجرمانه و دسترسی غیر قانونی به اطلاعات و ورود به حریم شخصی دیگران است.

 • کلاهبرداری های رایانه ای
 • جاسوسی های رایانه ای
 • جعل کامپیوتری، جرایم علیه عفت و اخلاق در جامعه
 • جرایم سایبری و جرایم اینترنتی

وکیل جرایم رایانه ای می تواند به شما در همین باب کمک کند.

جرایم سایبری نوعی از جرایم اینترنتی است به گونه ای که در یک محیطی به نام سایبر اتفاق میفتد. جرایم سایبری تقریبا از اواسط دهه 90 با رونق شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره ای به عنوان نسل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان جرایم سایبری مطرح شد.

از این جهت جرایم اینترنتی را میتوان تکامل شده جرایم کامپیوتری دانست. جرایم سایبری که نسل سوم جرایم رایانه ای هستند در محیط کامپیوتر و با استفاده از اینترنت اتفاق میفتد.

مشاوره کیفری گروه وکلای کیفری ژیوار

ممکن است افرد با انواع جرم و میزان مجازات آن به خوبی آشنا نباشند. از این جهت توصیه می شود در صورت وقوع هر گونه جرمی با وکیل با تجربه تماس حاصل فرمایید. فرقی ندارد شما متهم یا قربانی باشید. آنچه مهم است اطلاع از جزئیات جرم و بیان صحیح خواسته است.

گروه وکلای کیفری ژیوار با همکاری بهترین وکلاء و مشاورین حقوقی می تواند راهنمای شما عزیزان در انواع دعاوی کیفری و حقوقی باشد. مشکلات حقوقی بخصوص سوالات کیفری را در تمام ساعات شبانه روز با مشاور حقوقی ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سوالات متداول در باب انواع جرایم کیفری در قانون

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالت متداول در باب انواع جرایم کیفری در قانون می باشیم:

 • عناصر تشکیل دهنده جرم در قانون کدام اند؟ عنصر مادی جرم: ظهور نیت و هدف شخص مجرم در خارج به صورت فیزیکی است، عنصر روانی جرم: قصد و نیت درونی شخص است، عنصر قانونی جرم: عملی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده است.
 • انواع جرایم کیفری کدام اند؟ جرایم کیفری شخصی جرایم شخصی مواردی است که منجر به آسیب جسمی یا روحی به شخص دیگر می شود. جرایم شخصی به دو دسته اصلی، قتل و سایر جرایم خشونت آمیز تقسیم می شود. جرایم شخصی خشونت آمیزکه بسیار شدید هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *