انواع قرار کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

انواع قرار | قرار کیفری

انواع قرار ؛ 09020038664

 

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

 

انواع قرار | قرار کیفری

قرارتامین کیفری یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی برای حضور متهم در مرجع قضایی و حفظ حقوق شخص بزه دیده می باشد. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم در روند رسیدگی وجریان دادرسی وهمچنین حفظ حقوق بزه دیده، هر دو از امور مهم و اساسی در یک پرونده کیفری محسوب می گردد. از سویی دادرسی منصفانه و اصل برائت مانعی می باشد تا محدودیتی برای افرادی که بزهکاری و مجرمیت آنها هنوزبه اثبات نرسیده ایجاد نگردد. یکی از این محدودیتها، قرارهای تامین کیفری است .

 

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

 

بنابراین در تدوین مقررات مربوط به قرارهای مذکور درهر قانونی من جمله قانون جدید باید تعادل و تناسب بین حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حقوق بزه دیدگان، با دادرسی عادلانه واصل برائت مراعات شده و مغایرتی با اصول بنیادین حقوقی و بشری نداشته باشد. در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان شده و نواقص قوانین پیشین مرتفع گردد هرچند ایراداتی نیز در این میان مطرح است.

قرار کیفری

قرارهای تامین کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری

براساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انواع قرار تامین کیفری به شرح ذیل می باشد:

مرجع قضایی برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند:

قرارهای تأمین کیفری 

 • التزام به حضور با قول شرف.
 • با تعیین وجه التزام.
 • التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف.
 • با تعیین وجه التزام.
 • التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.
 • و التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
 • التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
 • اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله.
 • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول.
 • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

برای مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

قوانین

انواع قرار | قرار کیفری

انواع قرار | قرار کیفری

مهمترین قرارهای تامین کیفری

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 افزایش قرارهای تامین کیفری از پنج مورد به ده مورد است. در ماده 212 قانون مذکور قرار تامین صادره را به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی معرفی نموده است. بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از انواع قرارهای پیش بینی شده در قانون مذکور را صادر مینماید.

 قرارهای تامین کیفری در قانون

مهمترین قرارهای تامین کیفری ( انواع قرار )  شامل موارد ذیل است:

 • وثیقه.
 • کفالت.
 • بازداشت موقت.

 

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

 

قرارهای نوین تامین کیفری

قرارهای جدید تامین کیفری شامل موارد ذیل است:

 • التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
 • با تعیین وجه التزام.
 • التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.
 • نیز التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروی مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
 • التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه.
 • و التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون تجهیزات.

قرار کیفری
نهاد قرار نظارت قضایی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با مدنظر قراردادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هر چه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است. تا در جهت رفع کردن هر چه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی است گام بردارد.

همگام با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد. از این رو این قانون در زمینه قرارهای تامین از متهمان، با توسل به مطالعات تطبیقی، به افزایش دو برابری قرارهای تامین و ایجاد نهادی تحت عنوان قرار نظارت قضایی اقدام نمود.

سایر مقالات  وظیفه وکیل دادگستری در مواجهه با نیاز متهم به وثیقه اجاره ای

 قرارنظارت قضایی،

در کنار قرارهای ده گانه تامین می تواند از یک سو با ایجاد اختیارات گسترده برای بازپرس، موارد صدور قرار بازداشت موقت را محدودتر نموده و بالتبع از بروز پیامدهای بسیار ناگوار آن جلوگیری نماید و از سوی دیگر، منجر به مراعات بیشتر اصل تناسب تامین و فردی سازی آن گردد.

 • فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت؛
 • و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند.
 • امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده،
 • که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم، زندانها را از وجود متهمینی که منتظرفرارسیدن محاکمه هستند،
 • حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارداجباری بازداشت موقت سوق یافته است.
سایر مقالات  اجاره سند | مشاوره حقوقی درباره سند اجاره ای و قرارداد اجاره سند

برای ورود به سایت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

http://prisons.ir

 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود،
 • و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود،
 • برای اعمال قرار بازداشت موقت، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود،
 • بطوری که با تاکید براختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و …
 • موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود.

لذا سیاست متخذه ازسوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تراست و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه ازسوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد.

وکیل کیفری گروه وکلای ژیوار

یکی از خدمات مهم گروه وکلای کیفری ژیوار ارائه مشاوره رایگان به صورت تلفنی و آنلاین توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در تمام زمینه های انواع قرار، قرار کیفری و امور کیفری مانند:

 • کلاهبرداری،
 • خیانت در امانت،
 • جعل سند،

را با مشاور حقوقی آنلاین در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل به صورت تلفنی و یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
www.jivarlaw.com/gharar
 

آدرس: تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از باغ سفارت انگلیس-  ساختمان سفیران – طبقه دو- واحد ب2.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.