تهدید و مجازات جرم تهدید در قانون

تهدید

تهدید و مجازات جرم تهدید؛ 09020038664

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

تهدید و مجازات جرم تهدید

 • تهدید چیست؟
 • آیا تهدید جرم است؟
 • عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید چیست؟
 • مجازات جرم تهدید در قانون مجازات اسلامی چیست؟
 • آیا جرم تهدید قابل گذشت است؟

تعریف تهدید

-تهدید در لغت به معنی  بیم دادن و ترساندن است.  در قانون مجازات اسلامی تهدید عبارت است از مرعوب ساختن، بیم دادن و ترساندن دیگران که منجر به سلب آرامش و آسایش از آنان و جامعه می گردد . جرم تهدید یک رفتار و عمل ناشایست، غیر قانونی و حرام است که تهدید کننده قصد انجام آن را دارد. در جرم تهدید حتی اگر شخصی تهدید شود و تهدید عملی نشود باز هم جرم تهدید صورت گرفته است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

 برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
 ارکان جرم تهدید

برای تحقق هر جرم باید سه عنصر مادی، روانی و قانونی وجود داشته باشد.عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید شامل موارد ذیل است:

عنصر مادی جرم تهدید

-عنصر مادی جرم تهدید، بیان و نمود جرم تهدید است.برای اینکه جرم تهدید اتفاق بیفتد باید موضوع تهدید عملی مجرمانه باشد. مثال: تهدید به قتل جرم است. زیرا قتل در قانون جرم است.جرم تهدید میتواند با هر لفظی صورت گیرد. برای محقق شدن تهدید ، تهدید باید موثر باشد و در شخص تهدید شونده ایجاد ترس و وحشت نماید. حتی اگر تهدید در حضور شخص تهدید شونده صورت نگیرد و توسط شخص سوم به تهدید شونده اطلاع داده شود جرم تهدید صورت گرفته است.

عنصر روانی جرم تهدید

عنصر روانی جرم تهدید نیت و هدف شخص تهدید کننده می باشد. هدف جرم تهدید ایجاد ترس و وحشت در دل شخص تهدید شونده می باشد. در جرم تهدید قاضی میتواند انگیزه شخص تهدید کننده را بررسی کند و در صورتیکه تشخیص دهد انگیزه وی مجرمانه نیست میتواند در مجازات وی تخفیف قرار دهد.

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید در ماده ششصد و شصت ونه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان شده است. براساس این ماده از قانون  هر شخصی که دیگری را به قتل، ضرر مالی یا شرف یا آبرو تهدید کند یا تهدید به فاش کردن راز وی نماید، جرم تهدید اتفاق افتاده است و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات تهدیدکننده محکومیت 74 ضربه شلاق و حبس از دوماه تا دوسال می باشد.

 • شرف یا آبرو: شخص را تهدید به بردن آبرو وی کند.
 • نفسی: شخص را تهدید به صدمه بدنی نماید.
 • مالی: شخص را تهدید به خسارت مالی ماننند آتش سوزی خانه یا ماشین نماید.
 • فاش نمودن راز: شخص را تهدید به برملا نمودن راز شخص نماید که شخص از افشای راز ترس دارد.
تهدید

تهدید

ادله اثبات جرم تهدید در قانون

قانونگذار در ماده صد و شصت قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را بیان نموده است. در جرم تهدید نیز میتوان از ادله اثبات جرم استفاده نمود. در جرم تهدید، شهادت شهود یکی از مهمترین ادله اثبات جرم تهدید است. ادله اثبات جرم شامل موارد ذیل است:

 • اقرار تهدید کننده
 • شهادت شهود
 • علم قاضی
 • سوگند و قسامه
شرایط تحقق جرم تهدید

– تهدید کننده توانایی انجام تهدید را داشته باشد. – براساس اوضاع تهدید شونده، بتوان تهدید را عملی نمود.

انواع تهدید
 • مرگ.
 • پخش عکس شخصی.
 • آبروریزی.
 • اسید پاشی.
 • خودکشی.
 • افشاء عکس خصوصی.

در این مقاله هر یک از موارد فوق را در توضیح مختصری بیان خواهیم کرد .

تهدید به مرگ

تهدید به مرگ به به دو صورت انجام میشود: -اولین حالت هنگامی است که یک فرد مستقیماً شخص دیگری را تهدید به مرگ می نماید. – حالت دوم هنگامی است که یک فرد، فرد دیگری را مجبور به انجام یک امری می نماید که در صورت عدم انجام منتهی به مرگ او خواهد شد.

مجازات جرم تهدید به مرگ

ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی نموده یا ننموده باشد به مجازات هفتاد و چهار ضربه شلاق  یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم میشود. براساس این ماده جرم تهدید به مرگ از نوع مجازات تعزیری است  و میزان مجازات آن تا (74) ضربه شلاق می باشد که بسته به نظر قاضی تعیین میشود.

سایر مقالات  وکیل جرایم رایانه ای و متخصص در امور سایبری

تهدید به پخش عکس شخصی و افشاء عکس خصوصی

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از فضای مجازی، تهدید به پخش عکس، و افشاء عکس خصوصی افزایش یافته است. تهدید به پخش عکس شخصی و افشاء عکس خصوصی به سه حالت اتفاق میفتد:

اولین حالت زمانی است که فرد، شخص را تهدید به پخش عکس شخصی و افشاء عکس خصوصی می نماید تا برای او کاری را انجام دهد. در حالت دوم زمانی است که فرد، اقدام به پخش عکس شخصی و افشاء عکس خصوصی فرد می نماید. در حالت سوم زمانی است که فرد، عکس شخصی و عکس خصوصی دیگری را تغییر داده و اقدام به انتشار می نماید. فردی که بدون رضایت وی عکس خصوصی و شخصی اش پخش گردد یا تغییر داده شده و سپس پخش شود، در واقع منجر به صدمه دیدن او شود می تواند به کلانتری یا دادسرا مراجعه کرده و اقدام به ثبت شکایت نماید که میزان مجازات با توجه به شدت جرم توسط قاضی محترم تعیین می شود.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

تهدید به آبروریزی

در ماده 669 قانون مجازات اسلامی قسمتی تحت عنوان ( ضررهای نفسی یا شرفی ) بیان شده است که مقصود قانون گذار از چنین ضرر هایی، ضرر و صدمه به شرافت، آبرو، اعتبار، حرمت، عزت، منزلت و ناموس است. زمان تهدید فرد به آبروریزی قانون گذار مجازات تا (74) ضربه شلاق برای آن در نظر گرفته است که تعیین تعداد ضربات شلاق به سن، شخصیت، شرایط خانوادگی، شدت تهدید  و عواملی از این قبیل بستگی دارد.

تهدید به اسید پاشی

عوامل گوناگونی منجر به شکل گیری تهدید به اسید پاشی میشود. از جمله میتوان به اختلافات مالی، پایان دوستی، طلاق و تهدید همسر به اسید پاشی، اختلاف موجود میان دو دوست اشاره کرد. در صورتیکه اسید پاشی صورت گیرد مجازات در نظر گرفته شده برای آن  مجازات درجه ی دو است.

 ماده ششصد و چهارده قانون مجازات اسلامی:

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردیکه قصاص امکان نداشته باشد. چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا شود، به مجازات حبس دو تا پنج سال حبس محکوم میشود. و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میگردد.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به  مجازات حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.

تهدید به خودکشی

تهدید به خود کشی از جمله جرایم منافی عفت است و هر کس دیگری را تهدید به خودکشی نماید که این تهدید میتواند از طریق فضای مجازی اعم از رایانه، تلگرام و غیره است.

مجازات تهدید به خودکشی
ماده هفتصد و چهل و سه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

مجازات تهدید به خودکشی حبس ازنود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دوی آن مجازات ها می باشد.

تهدید و مجازات جرم تهدید

تهدید و مجازات جرم تهدید

مرجع صالح رسیدگی به جرم تهدید

در جرم کیفری دادگاه یا دادسرا محل وقوع جرم، مرجع صالح سیدگی به جرم صورت گرفته است.در جرم تهدید، دادسرای  محل وقوع جرم تهدید، صالح به رسیدگی است.

مدارک لازم برای شکایت جرم تهدید
 • مدرک شناسایی، کارت ملی یا شناسنامه.
 • مطرح کردن شکایت در دفتر خدمات الکترونیک.
 • مدارک لازم برای ثابت نمودن جرم تهدید.
 • معرفی شاهد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/tahdid

_

جرم تهدید در آرای وحدت رویه
رای وحدت رویه در مورد جرم تهدید
 • شماره رای وحدت رویه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۱۸۰
 • تاریخ رای وحدت رویه:01-12-1391
 • خلاصه رای: مرجع صالح رسیدگی به جرم مزاحمت، تهدید و توهین تلفنی محل مزاحمت و تهدید است.
رای وحدت رویه در مورد مرجع صالح رسیدگی به جرم زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم
 • شماره رای وحدت رویه : 9309970925203900
 • تاریخ رای وحدت رویه :24-09-1393
 • خلاصه رای: در خصوص زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم، مرجع صالح رسیدگی در مورد زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است. در مورد تهدید به انتشار فیلم زنای به عنف، دادگاه انقلاب، مرجع صالح رسیدگی به جرم است.
تهدید

تهدید

وکیل متخصص امور کیفری ژیوار

تهدید یکی از جرایم کیفری است که برای اثبات آن نیاز به ادله اثبات جرم می باشد. قبل از هر اقدامی در خصوص دفاع یا طرح شکایت تهدید با وکیل متخصص امور کیفری مشورت نمایید تا وکیل مراحل اثبات جرم تهدید و دفاع از متهم را در پرونده بر عهده بگیرید.

سئوالات و مشکلات حقوقی در مورد جرم تهدید را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی گروه وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی کیفری و جرم شناسی

09020038664

free consultation مشاوره حقوقی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.