خرید حبس تعزیری

خرید حبس تعزیری

خرید حبس تعزیری یکی از اقداماتی است که قاضی مطابق با شرایط متهم به حبس، می­ تواند آن را اجرایی کند و متهم به جای سپری کردن این مدت زمان در زندان، معادل آن وجه پرداخت می ­کند. این مقاله به جزییات این موضوع پرداخته است و پیشنهاد می­ شود از تجربیات گروه وکلای کیفری ژیوار هم در این مورد بهره بگیرید.

بررسی مبلغ خرید حبس تعزیری

مبلغ خرید حبس تعزیری در صورت مجازات جکم شلاق تعزیری یا جزای نقد یاشد، هر روز معادل 3 ضربه شلاق یا یک میلیون ریال (100.000 تومان) است. شایان ذکر است مبلغ خرید حبس تعزیری هر 3 سال به صورت یک بار افزایش می یابد. قوانین مرتبط با مجازات در قانون مجازات اسلامی به 4 دسته اصلی تقسیم می‌ شوند که شامل مجازات­ های زیر هستند:

 • حد
 • قصاص
 • دیه
 • تعزیر
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری را می توانید در محتوا لینک شده مطالعه کنید. اما هر یک از این دسته‌ ها دارای زیر مجموعه‌ های مختلفی بوده و هر یک دارای قواعد و مقررات خاص خود هستند. یکی از انواع مجازات در این سیستم، مجازات تعزیری است.

در خصوص مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

مجازات تعزیری چیست؟

مجازات حبس تعزیری به مجازاتی گفته می ­شود که نوع و میزان آن در اصول شرع مشخص نشده باشد و بنا بر قوانین مجازات اسلامی تعیین می‌ شود. در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، که با عنوان «مجازات‌ های جایگزین حبس» شناخته می‌ شود و در مواد 64 به بعد این قانون قرار دارد، تصمیم‌ های قانون‌ گذار در مورد مجازات‌ های جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته ­اند.

خرید حبس تعزیری چگونه امکان پذیر است؟

همه انواع حبس قابل خرید نیست و متهمین نمی‌ توانند آن را به صورت پرداخت وجه سپری کنند. با این حال، قانون گذار در شرایط خاص به قاضی اجازه داده است که مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

در مورد شرایطی که حبس را می‌توان به جزای نقدی تبدیل کرد، باید توجه داشت که اگر حکم حبس به مدت کمتر از 3 ماه صادر شود، قاضی ملزم است از فرصت تبدیل حبس به جزای نقدی استفاده کند.

مقالات مرتبط  عفو حبس تعزیری

مطابق مفاد مذکور در مواد 64 به بعد قانون، در موارد زیر امکان تبدیل مجازات زندانی به جزای نقدی وجود دارد:

 • در جرایم عمدی، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم به 3 ماه حبس محدود باشد، مجازات‌ های جایگزین حبس، شامل جزای نقدی، اجبارا و الزاما اجرا می‌ شوند.
 • در جرایم عمدی، زمانی که حکم قانونی به حبس تعزیری میان 91 روز تا 6 ماه تعیین شود، به اجبار و الزاما حکم به مجازات‌ های جایگزین اعمال می‌ شود، که جزای نقدی نیز جزو آن‌هاست.
 • در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی به بیش از 6 ماه تا 1 سال حبس برسد، مجازات‌ های جایگزین حبس، از جمله جزای نقدی، به اختیار دادگاه اجرا می‌ شوند.
 • در تمامی جرایم غیرعمدی، حکم به مجازات‌ های جایگزین حبس، از جمله جزای نقدی، به اجبار و الزاما صادر می‌ شود، مگر در صورت وجود شرایط خاصی که در بخش بعد به توضیح آن‌ ها می‌ پردازیم.

در قانون مجازات، تبدیل حکم حبس تعزیری صرفا به جزای نقدی تعیین نشده و قاضی دارای صلاحیت است که یکی از مجازات‌ های جایگزین را به جای مجازات زندان تعیین کند. این مجازات‌ های جایگزین عبارتند از:

 • دوره مراقبت
 • خدمات عمومی رایگان
 • جزای نقدی
 • جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری در گروه وکلای کیفری ژیوار:

شرایط عمومی خرید حبس تعزیری

شرایط عمومی برای خرید حبس تعزیری به شرح زیر است:

گذشت شاکی از شرایط عمومی خرید حبس تعزیری

برای انجام خرید حبس تعزیری، ابتدا باید شاکی از شکایت خود منصرف شده باشد. یعنی این که شاکی به نحو قانونی از متهم گذشت کرده و این گذشت را به دادسرا یا دادگاه مربوطه اعلام کرده باشد. بدون وجود گذشت شاکی، امکان خرید حبس تعزیری وجود ندارد.

وجود یکی از جهات تخفیف از شرایط عمومی خرید حبس تعزیری

برای انجام خرید حبس تعزیری برای متهم یا خانواده‌ اش، حداقل یکی از جهات تخفیف در پرونده باید وجود داشته باشد. این جهات تخفیف شامل مواردی هستند مانند همکاری موثر متهم در شناسایی دیگر افراد دخیل در جرم، وقوع جرم به دلیل شرایط خاصی مانند انگیزه شرافتمندانه، اعتراف متهم یا اقرار موثر وی، پشیمانی متهم، حسن سابقه وی، یا شرایط خاص مانند بیماری، تلاش متهم برای کاهش آثار و زیان‌ های جرم، ضرر ناشی از جرم که خفیف باشد و مداخله ضعیف متهم در عمل مجرمانه.

این شرایط عمومی برای خرید حبس تعزیری توسط متهم یا خانواده‌ اش لازم است و در غیر این صورت امکان تبدیل حبس به جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

شرایط اختصاصی خرید حبس تعزیری

شرایط اختصاصی خرید حبس تعزیری

شرایط خرید حبس تعزیری برای موارد مختلف در قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌ اند. این شرایط به شرح زیر است:

مقالات مرتبط  اجرای مجازات حبس

در جرایم عمدی که مجازات حبس تعزیری حداکثر 3 ماه است، شرایط خاصی برای خرید حبس تعزیری و تبدیل آن به جزای نقدی نداریم.

در جرایم عمدی با مجازات حداکثر 91 روز تا 6 ماه زندان، می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کرد، مگر آنکه متهم سابقه محکومیت کیفری داشته باشد. این سابقه باید حاوی یکی از موارد زیر باشد:

 • سابقه محکومیت به حبس بیش از 6 ماه یا جزای نقدی بیشتر از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری بیشتر از یک مورد.
 • سابقه محکومیت به حبس بیشتر از 6 ماه یا مجازات حدی یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه (حداقل یک مورد).

در جرایم عمدی که مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 1 سال دارند، مجازات زندان به جزای نقدی تبدیل می‌شود، مگر اینکه شرایط مذکور برای تبدیل وجود داشته باشند.

در جرایم غیر عمدی، تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی امکان‌پذیر است، مگر اینکه مجازات قانونی جرم بیشتر از 2 سال حبس باشد. در این صورت، قاضی می‌تواند جزای نقدی یا سایر مجازات‌های جایگزین را صادر کند.

در صورتی که مجرم مرتکب جرائم عمدی متعدد شده باشد که حداقل یکی از آنها مجازات حبس بیشتر از 6 ماه داشته باشد، خرید حبس تعزیری و تبدیل آن به جزای نقدی امکان‌پذیر نخواهد بود.

با اعتبار این مفاد، شرایط خرید حبس تعزیری متناسب با نوع جرم و مجازات قانونی آن تعیین می‌ شود.

قیمت هر روز حبس در سال 1402

جزییات کامل در مورد خرید حبس تعزیری گفته شد و شرایط عمومی و اختصاصی آن مورد اشاره قرار گرفتند. در ادامه باید افزود که بر اساس لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، تعرفه خدمات قضایی (تعدیل میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره 16 ردیف (27) به شرح زیر است:

حبس یک روز: 1.000.000 ریال

بنابراین، قیمت هر روز حبس در سال 1402، 1.000.000 ریال است.

آیین‌ نامه اجرایی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را در سایت dotic.ir مطالعه کنید.

البته، این قیمت صرفاً یک مبنای کلی است و ممکن است در برخی موارد، متفاوت باشد. به عنوان مثال، در صورتی که متهم دارای سابقه کیفری باشد، ممکن است قیمت هر روز حبس برای وی بیشتر باشد.

همچنین، ممکن است دادگاه در برخی موارد، به جای پرداخت جزای نقدی، متهم را به انجام خدمات عمومی محکوم کند. در این صورت، قیمت خدمات عمومی نیز بر اساس تعرفه‌ های تعیین شده توسط مراجع قانونی، محاسبه می‌ شود. در نهایت، باید توجه داشت که قیمت هر روز حبس، یک مفهوم حقوقی است و ممکن است با مفاهیم دیگری مانند ارزش یک روز زندگی، متفاوت باشد.

شرایط عمومی خرید حبس تعزیری

قیمت شلاق تعزیری

قیمت هر 3 ضربه شلاق تعزیری، برابر با 400.000 ریال (40.000 تومان) بوده و تحت شرایطی این مجازات، در دو مرحله صدور حکم و اجرای آن قابل تبدیل به جزای نقدی است.

مقالات مرتبط  اعتراض به حبس تعزیری

جدول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در تاریخ 13 تیر 1399، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 تیر 1399، توسط رئیس‌ جمهور امضاء شد. این قانون، مجازات حبس تعزیری را برای برخی از جرایم، کاهش داده است.

جدول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به شرح زیر است:

مجازات بعد از قانون مجازات قبل قانون درجه جرم
جزای نقدی تا 40 میلیون تومان حبس تا 2 سال درجه 6 سرقت تعزیری
جزای نقدی تا 50 میلیون تومان حبس تا 5 سال درجه 5 سرقت تعزیری
جزای نقدی تا 30 میلیون تومان حبس تا 3 سال درجه 4 سرقت تعزیری
جزای نقدی تا 20 میلیون تومان حبس تا 2 سال درجه 3 سرقت تعزیری
جزای نقدی تا 10 میلیون تومان حبس تا یک سال درجه 2 سرقت تعزیری
جزای نقدی تا 50 میلیون تومان حبس تا 5 سال درجه 1 سرقت تعزیری

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

آیا خرید حبس تعزیری امکان پذیر است؟

در خصوص موضوع نحوه خرید حکم حبس تعذیری در این مقاله صحبت شد که افراد باید توجه داشته باشند که خرید حکم حبس تعزیری، یک امر غیرقانونی و غیرممکن است. همچنین، ادعای خرید حکم حبس تعزیری، ادعای کذب و غیرواقعی است. گروه وکلای کیفری ژیوار می­ توانند در این مورد و اجاره سند بهترین مشاوره را به شما داشته باشند. 

سوالات متداول در باب خرید حبس تعزیری

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب خرید حبس می باشیم:

 • دلایل خرید حبس چیست؟ دلایل مختلفی برای خرید حبس وجود دارد. برخی از افراد، به دلیل شرایط مالی، قادر به پرداخت هزینه‌ های زندگی در زندان نیستند. برخی دیگر، به دلیل ترس از خشونت در زندان، ترجیح می‌ دهند که از تحمل حبس خودداری کنند. برخی دیگر نیز، به دلیل موقعیت اجتماعی یا شغلی خود، نمی‌ خواهند که محکومیت کیفری داشته باشند.
 • طرق خرید حبس چیست؟ خرید حبس، به روش‌ های مختلفی انجام می‌ شود. یکی از روش‌ های متداول، پرداخت رشوه به مقامات قضایی یا زندانبانی است. روش دیگر، پرداخت پول به زندانیان دیگر برای تحمل حبس به جای خود است. در برخی موارد، متهم یا وکیل او، با استفاده از نفوذ و روابط خود، از مقامات قضایی یا زندانبانی می‌ خواهد که حکم حبس او را تغییر دهند یا کاهش دهند. در برخی موارد دیگر، ممکن است مقامات قضایی یا زندانبانی، به دلایل مختلف، حکم حبس یک متهم را به عفو یا تخفیف مجازات تبدیل کنند. در این موارد، متهم ممکن است با پرداخت رشوه یا استفاده از نفوذ و روابط خود، این امر را تسهیل کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *