قانون مبارزه با مواد مخدر و بررسی آخرین قوانین سال 1402

قانون مبارزه با مواد مخدر

جرایم مواد مخدر به جرایمی می گویند که در ارتباط با مواد مخدر و روان گردان جرم انگاری شده اند. در حقوق ایران نیز مانند تمام کشورها قانون مخصوصی برای مقابله با شیوع مصرف و خرید و فروش مواد مخدر وجود دارد که به آن قانون مبارزه با مواد مخدر گفته می شود.

قانون مبارزه با مواد مخدر در باب اعدام مواد مخدر چیست؟

 

در این مقاله با مهمترین مواد این قانون و انوع جرایم مواد مخدر آشنا می شوید. برای آشنایی دقیق با این قانون و انواع جرایم مواد مخدر می توانید با یک وکیل مواد مخدر در گروه وکلای کیفری ژیوار ارتباط بگیرید.

اینفوگرافیک خدمات تخصصی وکیل مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. قانون مبارزه با مواد مخدر در طول سال های بعدی یعنی در سال 1389 و 1396 مورد اصلاحات مختلفی قرار گرفت. در قانون مبارزه با مواد مخدر تقریبا هر گونه رفتاری در رابطه با مواد مخدر، حتی مصرف و نگهداری آن به صورت شخصی به عنوان جرم تلقی شده است. میزان مجازات جرایم این قانون بستگی به نوع مواد مخدر و میزان آن دارد. شدیدترین مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است که البته طی اصلاحات سال 96 محدودیت بیشتری پیدا کرد. در ادامه انواع جرایم مواد مخدر موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر را به صورت تفصیلی شرح می دهیم.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه

در ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه برای تولید مواد مخدر و روان گردان به عنوان جرم تلقی شده است و مجازات آن به شرح زیر است:

 • بار اول، 10.000.000 تا 100.000.000 ریال جریمه نقدی.
 • بار دوم، 50.000.000 تا 500.000.000 ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق.
 • بار سوم، 100.000.000 تا 1.000.000.000 ریال جریمه نقدی و یک تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال حبس.
 • بار چهارم، اعدام.

در ماده 3 نیز حمل و نگهداری بذر یا گرز خشخاش، کوکا یا شاهدانه جرم دانسته شده است.

جرایم مربوط به مواد مخدر سنتی

در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم مربوط به مواد مخدر سنتی یعنی وارد و خارج کردن، تولید، توزیع، حمل، نگهداری و فروش آن ها ذکر شده است. مواد مخدر سنتی در این ماده شامل بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک می شوند. مجازات این جرایم به تناسب میزان مواد مخدر حبس، جزای نقدی و شلاق است. در صورت که مواد مخدر بیش از 5 کیلوگرم باشد موجب اعدام و مصادره اموال ناشی از آن جرم است.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل مواد مخدر در اراک در سال ⚖ [1402]

در تبصره این ماده، مجازات حبس ابد با وجود شرایط مقرر به جای اعدام پیش بینی شده است: هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای 20 کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

در ماده 5 مجازات خرید، نگهداری، مخفی یا حمل مواد مخدر مذکور در ابتدای ماده ذکر شده است که در صورتی که بیش از صد کیلوگرم باشد مجازات حبس ابد و در صورتی که مورد تکرار قرار گیرد مجازات اعدام خواهد داشت.

جرایم مربوط به مواد مخدر صنعتی

مواد مخدر صنعتی به مواد مخدری گفته می شود که در آزمایشگاه ها و از ترکیب مواد دیگر ساخته می شوند. در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر صنعتی گفته شده است. این مواد شامل هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) می شوند و رفتارهایی که در ارتباط با آن ها جرم انگاری شده اند وارد کردن به کشور، مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش و یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن هستند.

تبصره ۱: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید. در سایت ویکی پدیا

در این ماده هم به تناسب میزان مواد مخدر صنعتی، مجازات هایی از جمله جزای نقدی، حبس و شلاق پیش بینی شده اند. اگر مواد مخدر صنعتی بیش از 30 گرم باشد، مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم را در پس خواهد داشت. این امر نشان دهنده آن است که قانون گذار برای جرایم مربوط به مواد مخدر صنعتی مجازات سنگین تری در نظر گرفته است که به دلیل آثار مخرب و زیان بارتر آن نسبت به مواد مخدر سنتی است.

در تبصره یک این ماده هم مانند ماده 4، مجازات حبس به جای اعدام در صورت وجود شرایط مقرر پیش بینی شده است: هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از 100 گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

مقالات مرتبط  وکیل مواد مخدر در دبی

جرایم مربوط به مواد مخدر صنعتی

وارد کردن مواد مخدر به زندان

ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن مواد مخدر به زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری معتادان را مستوجب اشد مجازات ذکر شده در مواد قبل می داند. در صورت سهل انگاری و مسامحه ماموران مربوطه هم مجازات های تنزل درجه و انفصال دایم یا موقت پیش بینی شده است.

در اختیار گذاشتن مکان برای ارتکاب جرایم مواد مخدر

ماده 13 مقرر کرده است هر کسی که مکان مسکونی یا واحد صنعتی، تجاری یا خدماتی خود را برای ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر در اختیار افراد قرار دهد، پروانه کسب یا بهره برداری اش به مدت یک سال لغو و در صورت تکرار آن مکان ضبط خواهد شد.

دائر کردن مکان برای استعمال مواد مخدر و روان گردان

بر اساس ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس مکانی را برای استعمال مواد مخدر و روان گردان ایجاد نماید، مستوجب جزای نقدی، شلاق و حبس خواهد بود.

اعتیاد در صورت عدم اقدام به درمان

در قانون مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 15، معتادان مکلفند جهت درمان خود را به مراکز مربوطه معرفی کنند، در غیر این صورت به عنوان مجرم تلقی می شوند و مجازات خواهند شد.

اجیر کردن، سرمایه گذاری یا سردستگی

در صورتی که شخصی دیگران را برای ارتکاب جرایم مواد مخدر اجیر کند، یا برای انجام این جرایم سرمایه گذاری کند و یا سردستگی گروهی را برای ارتکاب این جرایم به عهده بگیرد، در صورتی که مجازات خود مجرم حبس ابد باشد به اعدام محکوم می شود و در غیر این صورت اشد مجازات را خواهد داشت. مجازات سردستگی و ریاست شبکه یا باند در هر صورت اعدام است.

نمونه لایحه دفاعیه از متهم مواد مخدر:

نمونه لایحه پرونده مواد مخدر

استعمال مواد مخدر توسط افراد غیر معتاد

اگر مواد مخدر توسط کسانی که معتاد نیستند مصرف شود، بر اساس آن که آن ماده سنتی است یا صنعتی، مجازات شلاق و جزای نقدی در پی خواهد داشت.

تولید، وارد کردن و خرید و فروش ابزارآلات تولید یا استعمال مواد مخدر

در صورتی که شخصی ابزارآلات مخصوص برای تولید یا استعمال مواد مخدر را بسازد، وارد کند و یا مورد خرید و فروش قرار دهد مجازات شلاق و جزای نقدی خواهد داشت.

پناه دادن یا فرار دادن مجرمان مواد مخدر

هر کس مجرمان مواد مخدر یا افراد تحت تعقیب برای این جرایم را عالما و عامدا پناه دهد یا موجب فرار کردن آن ها شود و یا به هو نحو دیگر با آن ها همکاری نماید، به تناسب مجازات فرد مجرم مجازات می شود.

افترای جرایم مواد مخدر به دیگری

هر کس برای متهم کردن دیگری مواد مخدر یا ابرازآلات مربوط به آن را در محلی قرار بدهد به اشد مجازات همان جرم محکوم می شود. و اگر متهم کردن دیگری بدون انجام این کار باشد 20 تا 74 ضربه شلاق خواهد داشت.

تعبیه یا جاسازی جهت حمل مواد مخدر

هر کس مکانی را برای جاسازی مواد مخدر تعبیه کند، به عنوان معاون در جرم اصلی شناخته و مجازات می شود.

اجبار دیگران به مصرف مواد مخدر

بر اساس ماده 35 قانون مبارزه با مواد مخدر، هر کس اطفال یا افراد محجور عقلی را مجبور به مصرف یا انجام هر یک از جرایم مواد مخدر کند و یا دیگران را به هر نحوی از مجبور به مصرف آن کند به یک و نیم ‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌ شود.

مقالات مرتبط  بهترین وکیل مواد مخدر در نائین ⚖ در سال [1402]

مجرمان مواد مخدر در چه صورتی اعدام می شوند؟

مجرمان مواد مخدر در چه صورتی اعدام می شوند؟

مجرمان جرایم مواد مخدر در مواردی که طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتشان اعدام است، در صورتی اعدام می شوند که یکی از شرایط زیر موجود باشد. در این صورت آن ها در حکم مفسد فی الارض هستند و اعدام می شوند اما در غیر این صورت اعدام منتفی است. این شرایط شامل موارد زیر هستند که در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است:

 • الف) مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
 • ب) درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
 • پ) مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
 • ت) کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌ که بیش از 3 کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌ باشد.

وکیل مواد مخدر

همانطور که دیدید جرایم مواد مخدر از مهمترین جرایم در هر نظام حقوقی هستند که معمولا مجازات های سنگینی برای آن ها در نظر گرفته می شود. آشنایی با نکات مربوط به هر جرم و عناصر مادی و روانی برای اثبات هر یک از آن ها بر عهده یک وکیل مواد مخدر است که تخصص و تبحر کافی در دعاوی کیفری داشته باشد. وکیل مواد مخدر در تهران را از گروه وکلای آساک بخواهید. گروه وکلای کیفری ژیوار می توانند بهترین وکیل مواد مخدر در هر شهر را به شما معرفی کنند و در صورت نیاز به مشاوره حقوقی پاسخگوی شما باشند.

سوالات متداول در باب قانون مبارزه با مواد مخدر

در این بخش به سوالات متداول شما درباره قانون مبارزه با مواد مخدر پاسخ می دهیم:

 • آیا مصرف مواد مخدر برای یک بار جرم است؟ بله. طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مصرف مواد مخدر حتی برای یک بار هم جرم است.
 • حمل و نگهداری هروئین در چه صورتی موجب اعدام است؟ حمل و نگهداری هروئین در صورتی که بیش از سی گرم باشد و یکی از شرایط مقرر در ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشد موجب اعدام خواهد شد.
 • آیا در جرایم مواد مخدر تخفیف امکان پذیر است؟ بله. بر اساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت همکاری متهم با مراجع قضایی مجازات او می تواند تا نصف حداقل مجازات تخفیف پیدا کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *