مصادیق جرم خیانت در امانت


در این مقاله مصادیق جرم خیانت در امانت شرح داده شده است. جرایمی که از نظر نوع و میزان جرم مشمول جرم خیانت در امانت هستند مصداق جرم خیانت در امانت است. جرم خیانت در امانت در ماده 239 قانون مجازات اسلامی بیان شده بود. اما ماده مربوطه حذف و به ماده 596 در مورد جرم کلاهبرداری اضافه شد.

خیانت در امانت یکی از مصادیق جرایم علیه اموال است. خبانت در امانت یکی از جرایم کیفری است که در زمره جرایم کلاهبرداری قرار می گیرد. در قانون تعریف واضح از جرم خیانت در امانت نشده است. اما در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد جرم خیانت در امانت بیان شده است.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

اگر شخص مال منقول یا غیرمنقولی را که به وی به امانت سپرده شده است، استفاده، تصاحب، تلف و گم کند عنصر مادی جرم خیانت در امانت صورت گرفته است.

ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

ماده 673 در رابطه با نوعی از خیانت در امانت است که به طور جداگانه مورد حکم و مجازات قرار گرفته است. این شکل از خیانت در امانت سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاست که در میان اشکال جرم خیانت در امانت رواج بسیاری دارد. ماده 673 قانون مجازات اسلامی این جرم را به این صورت بیان کرده است: هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به 6 ماه تا یک سال و 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.

مجازات خیانت در امانت در قانون جدید

تا پیش از سال 1399 مجازات خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 که با هدف کاستن از مجازات های حبس تعزیری تصویب شد، میزان مجازات حبس در خیانت در امانت به نصف حداقل و حداکثر کاهش پیدا کرد بنابراین ماده 674 قانون مجازات اسلامی به این صورت مورد اصلاح واقع شد:

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 3 ماه تا یک سال و 6 ماه محکوم خواهد شد.

ماده 596 قانون مجازات اسلامی بخش کلاهبرداری 96

هرگاه شخصی از ضعف دیگری یا شخص غیر رشید با هدف سوء نیت، نوشته یا سندی مانند سفته، چک، برات، دست نوشته و قبض را تحصیل کند، مجرم شناخته می شود.

مرتکب به این جرم محکوم به 6 ماه تا 2 سال زندان و جزای نقدی از یک تا 10 میلیون ریال می شود. اگر مرتکب جرم ولی، وصی یا قیم شخص باشد. به مجازات 3 تا 7 سال زندان محکوم می شود. همچنین باید خسارت وارد شده به شخص بزه دیده را جبران کند.

در خصوص مشاوره ویا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

قانون در جرم خیانت در امانت

قوانین و مقرراتی که برای جرایمی که مصادیق جرم خیانت در امانت هستند، تعیین شده است به شرح ذیل است:

مواد قانون مجازات اسلامی:

بخش شماره مواد قانون مجازات اسلامی
بخش کلاهبرداری 596
بخش تعزیرات 673
بخش تعزیرات 674
قانون تجارت 349، 370 و 550
 تصدیق انحصار وراثت 611
ثبت اسناد و املاک کشور 28

سایر مقالات  جرم خیانت در امانت و نحوه اثبات و دفاع

مصادیق جرم خیانت در امانت

مصادیق جرم خیانت در امانت به صورت انجام فعل به صورت مثبت است. می تواند به صورت ترک فعل به صورت ارادی باشد. مثال: شخص تعدادی دام به شخص برای نگهداری می سپارد. اگر شخص امین عمدا به دام غذا ندهد و دام تلف شود، جرم خیانت در امانت صورت گرفته است. اما اگر فعل شخص امین عمدی نباشد، جرم خیانت در امانت محقق نشده است.

مثال در مورد جرم خیانت در امانت

اگر گارگر منزلی اموالی را که در اختیار وی نیست تصاحب کند مصداق جرم خیانت در امانت است؟

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه عمل کارگر مصداق جرم خیانت در امانت است. آیا تخلیه نکردن منزل مورد اجاره مصداق خیانت در امانت است؟

بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه تخلیه نکردن ملک بعد از پایان مدت اجاره به ضرر مالک نیست. در نتیجه مصداق جرم خیانت در امانت براساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی نیست. 

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

 برای اینکه جرمی مصداق جرم خیانت در امانت باشد باید شامل چهار عمل قانونی به شرح ذیل باشد:

 • استعمال به معنای استفاده کردن
 • تصاحب و صاحب شدن
 • تلف کردن
 • مفقود کردن

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

مواردی که شخص امین با انجام آن جرم خیانت در امانت را مرتکب شده است بیان شده است. این موارد شامل:

 • استفاده کردن
 • صاحب شدن
 • گم کردن و تلف کردن مال امانی است.

از قانون مذکور می توان نتیجه گرفت که مواردی که شامل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت باشد مصادیق جرم کلاهبرداری است. عمل قانونی که مصداق جرم خیانت در امانت است به طور کامل شرح داده شده است.

خیانت در امانت مدیران را می توانید در این بخش از محتوا با کلیک بر روی لینک مطاله کنید.

تصاحب

به معنی صاحب شدن مال مورد امانت است. تصاحب در شرایط زیر اتفاق می افتد:

 • شخص امین طوری رفتار می کند که گویی صاحب اصلی مال است.
 • در تصاحب مال هر زمان مالک مال خود را طلب کند امین مال وی را برنگرداند.
 • مهمترین شرط برای تحقق جرم خیانت در امانت تصاحب این است که هدف امین صاحب شدن مال باشد.
 • تصاحب مال مورد امانت نیاز به استمرار ندارد.
 • تصاحب زمانی اتفاق میفتد که مالک مال خود را بخواهد و امین به وی مال را برنگرداند.
 • در تصاحب مال مورد امانت هدف تصاحب مال، جرم خیانت در امانت را محقق می کند.

پشیمان شدن امین بعد از تصاحب مال دلیلی بر تحقق جرم خیانت در امانت نیست.

استعمال

به معنی استفاده کردن مال مورد امانت. استفاده کردن مال امانی با هدف استفاده نادرست. حتی اگر استفاده از مال مورد امانت باعث از بین رفتن مال نشود، جرم خیانت در امانت محقق می شود.

تلف کردن

تلف کردن مال مورد امانت باید عمدی و با سوء نیت انجام شود.

مفقود کردن

مفقود کردن به معنی گم کردن مال مورد امانت است.در این حالت مالک به مالش دسترسی ندارد. اگر امین در گم کردن مال کوتاهی و سهل انگاری کرده باشد، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است. اما شخص امین باید خسارت و ضرر وارد شده به مالک را جبران کند.

از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که برای اینکه جرمی مصداق خیانت در امانت باشد. باید چهار عمل قانونی استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت محقق شود. جرایمی که مصادیق جرم خیانت در امانت هستند مشمول مجازات جرم خیانت در امانت می شوند.

تفاوت خیانت در امانت و سرقت

در این بخش در باب تفاوت خیانت در امانت و سرقت صحبت می شود.

سرقت چیست؟

در سرقت مال دیگری به وی امانت سپرده نشده است. شخص مال دیگری را بدون اطلاع مالک می رباید. سارق از اعمال متقلبانه برای فریب شخص استفاده نمی کند. جرم مربوط به اموال منقول است. شخص سارق ممکن است شناسایی نشود.

خیانت در امانت چیست؟

در خیانت در امانت مالک مال را امانی به شخص می سپارد. شخص از اعمال متقلبانه برای به دست آوردن مال استفاده نمی کند. با هدف و سوء نیت اقدام به تصاحب، استعمال، تلف و مفقود کردن مال مالک می کند. جرم خیانت در امانت مربوط به اموال منقول و غیرمنقول است. در خیانت در امانت شخص مجرم شخص امین و شناخته شده است.

آیا اختلاس خیانت در امانت محسوب می شود؟

اگر اموال دولتی و عمومی بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار گیرد و اموال را صاحب شود جرم اختلاس صورت گرفته است. زیرا کارمند برحسب وظیفه قانونی اموال در اختیار وی قرار گرفته است. در خیانت در امانت شخص با رابطه آزاد به شخص دیگر مال خود را به امانت می دهد.

رای وحدت رویه مصادیق جرم خیانت در امانت

 • رای شماره: 591
 • تاریخ رای: 16-01-1373

جرم خیانت در امانت جرمی مربوط به مصالح عمومی و حقوق خصوصی است. در صورتیکه شاکی رضایت بدهد و شکایت خود را پس بگیرد مجازات جرم حق الناس در این جرم منتفی می گردد. اما تعزیر شرعی و مجازات مجرم به دلیل مصلحت و حفظ جامعه ضروری است. در نتیجه رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران با نظر فوق یکسان است. دادگاه ها باید براساس ماده 3 از مواد قانونی اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337 رای مربوطه را در موارد مشابه انجام دهند. گروه وکلای کیفری ژیوار راهنمای شما در این محتوا در باب مصادیق خیانت در امانت بوده است.

سوالات متداول در باب مصادیق خیانت در امانت

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مصادیق جرم خیانت در امانت می باشیم:

 • آیا اختلاس خیانت در امانت محسوب می شود؟ اگر اموال دولتی و عمومی بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار گیرد و اموال را صاحب شود جرم اختلاس صورت گرفته است. زیرا کارمند برحسب وظیفه قانونی اموال در اختیار وی قرار گرفته است. در خیانت در امانت شخص با رابطه آزاد به شخص دیگر مال خود را به امانت می دهد.
 • شرایط تحقق جرم خیانت در امانت چیست؟ استعمال به معنای استفاده کردن، تصاحب و صاحب شدن، تلف کردن و مفقود کردن

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.