مصادیق جرم خیانت در امانت

مصادیق جرم خیانت در امانت

مصادیق جرم خیانت در امانت؛ 09020038664

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

free-consultation

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/khianat_dar_amanat 

_

مصادیق جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت یکی از مصادیق جرایم علیه اموال است که شامل خیانت در امانت است.  یکی از جرایمی کیفری است که در زمره جرایم کلاهبرداری قرار می گیرد. در قانون تعریف واضح از جرم خیانت در امانت نشده است. اما در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد جرم خیانت در امانت بیان شده است.

در این مقاله در خصوص مصادیق  خیانت در امانت شرح داده شده است. جرایمی که از نظر نوع و میزان جرم مشمول جرم خیانت در امانت هستند مصداق جرم خیانت در امانت است. جرم خیانت در امانت در ماده دویست و سی و نه قانون مجازات اسلامی بیان شده بود. اما ماده مربوطه حذف و به ماده پانصد و نود و شش در مورد جرم کلاهبرداری اضافه شد.

ماده ششصد و هفتاد و چهار قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
 • اگر شخص مال منقول یا غیرمنقولی را که به وی به امانت سپرده شده است، استفاده، تصاحب، تلف و گم کند عنصر مادی جرم خیانت در امانت صورت گرفته است.
ماده پانصد و نود و شش قانون مجازات اسلامی بخش کلاهبرداری

هرگاه شخصی از ضعف دیگری یا شخص غیر رشید با هدف سوء نیت، نوشته یا سندی مانند سفته، چک، برات، دست نوشته و قبض را تحصیل کند، مجرم شناخته می شود.

مرتکب به این جرم محکوم به شش ماه تا دو سال زندان و جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال می شود.

اگر مرتکب جرم ولی، وصی یا قیم شخص باشد.

به مجازات سه تا هفت سال زندان محکوم می شود. همچنین باید خسارت وارد شده به شخص بزه دیده را جبران کند.
قانون در جرم خیانت در امانت

قوانین و مقرراتی که برای جرایمی که مصادیق جرم خیانت در امانت هستند، تعیین شده است به شرح ذیل است:

مواد:

 • پانصد و نود و شش قانون مجازات اسلامی بخش کلاهبرداری.
 • ششصد و هفتاد و سه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
 • ششصد و هفتاد و چهار قاانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
 • سیصد و چهل و نه، سیصد و هفتاد و پانصد و پنجاه و پنج قانون تجارت.
 • ششصد و یازده قانون تصدیق انحصار وراثت.
 • بیست و هشت قانون ثبت اسناد و املاک کشور.

سایر مقالات  جرم خیانت در امانت و نحوه اثبات و دفاع

مصادیق جرم خیانت در امانت
 • مصادیق جرم خیانت در امانت به صورت انجام فعل به صورت مثبت است.
 • می تواند به صورت ترک فعل به صورت ارادی باشد.

مثال: شخص تعدادی دام به شخص برای نگهداری می سپارد. اگر شخص امین عمدا به دام غذا ندهد و دام تلف شود، جرم خیانت در امانت صورت گرفته است. اما اگر فعل شخص امین عمدی نباشد، جرم خیانت در امانت محقق نشده است.

مثال در مورد جرم خیانت در امانت

اگرگارگر منزلی اموالی را که در اختیار وی نیست تصاحب کند مصداق جرم خیانت در امانت است؟

براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه عمل کارگر مصداق جرم خیانت در امانت است.

آیا تخلیه نکردن منزل مورد اجاره مصداق خیانت در امانت است؟

براساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه تخلیه نکردن ملک بعد از پایان مدت اجاره به ضرر مالک نیست. در نتیجه مصداق جرم خیانت در امانت براساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی نیست. 

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
 برای اینکه جرمی مصداق جرم خیانت در امانت باشد باید شامل چهار عمل قانونی به شرح ذیل باشد:
 • استعمال به معنای استفاده کردن
 • تصاحب و صاحب شدن
 • تلف کردن
 • مفقود کردن

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

مواردی که شخص امین با انجام آن جرم خیانت در امانت را مرتکب شده است بیان شده است. 

این موارد شامل:

استفاده کردن، صاحب شدن، گم کردن و تلف کردن مال امانی است. از قانون مذکور می توان نتیجه گرفت که مواردی که شامل:

استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت باشد مصادیق جرم کلاهبرداری است. عمل قانونی که مصداق جرم خیانت در امانت است به طور کامل شرح داده شده است.

تصاحب

به معنی صاحب شدن مال مورد امانت است. تصاحب در شرایط زیر اتفاق می افتد:

 •  شخص امین طوری رفتار می کند که گویی صاحب اصلی مال است.
 • در تصاحب مال هر زمان مالک مال خود را طلب کند امین مال وی را برنگرداند.
 • مهمترین شرط برای تحقق جرم خیانت در امانت تصاحب این است که هدف امین صاحب شدن مال باشد.
 • تصاحب مال مورد امانت نیاز به استمرار ندارد.
 • تصاحب زمانی اتفاق میفتد که مالک مال خود را بخواهد و امین به وی مال را برنگرداند.
 • در تصاحب مال مورد امانت هدف تصاحب مال، جرم خیانت در امانت را محقق می کند.

پشیمان شدن امین بعد از تصاحب مال دلیلی بر تحقق جرم خیانت در امانت نیست.

استعمال

به معنی استفاده کردن مال مورد امانت. استفاده کردن مال امانی با هدف استفاده نادرست.

حتی اگر استفاده از مال مورد امانت باعث از بین رفتن مال نشود، جرم خیانت در امانت محقق می شود.

تلف کردن

 تلف کردن مال مورد امانت باید عمدی و با سوء نیت انجام شود.

مفقود کردن

مفقود کردن به معنی گم کردن مال مورد امانت است.در این حالت مالک به مالش دسترسی ندارد.

اگر امین در گم کردن مال کوتاهی و سهل انگاری کرده باشد، جرم خیانت در امانت صورت نگرفته است.

اما شخص امین باید خسارت و ضرر وارد شده به مالک را جبران کند.

از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که برای اینکه جرمی مصداق خیانت در امانت باشد. باید چهار عمل قانونی استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت محقق شود. جرایمی که مصادیق جرم خیانت در امانت هستند مشمول مجازات جرم خیانت در امانت می شوند.

برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
تفاوت خیانت در امانت و سرقت
سرقت
 • در سرقت
 • مال دیگری به وی امانت سپرده نشده است.
 • شخص مال دیگری را بدون اطلاع مالک می رباید.
 • سارق از اعمال متقلبانه برای فریب شخص استفاده نمی کند.
 • جرم مربوط به اموال منقول است.
 • شخص سارق ممکن است شناسایی نشود.
خیانت در امانت
 • در خیانت در امانت
 • مالک مال را امانی به شخص می سپارد.
 • شخص از اعمال متقلبانه برای به دست آوردن مال استفاده نمی کند.
 • با هدف و سوء نیت اقدام به تصاحب، استعمال، تلف و مفقود کردن مال مالک می کند.
 • جرم خیانت در امانت مربوط به اموال منقول و غیرمنقول است.
 • در خیانت در امانت شخص مجرم شخص امین و شناخته شده است.
آیا اختلاس خیانت در امانت محسوب می شود؟

اگر اموال دولتی و عمومی بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار گیرد و اموال را صاحب شود جرم اختلاس صورت گرفته است. زیرا کارمند برحسب وظیفه قانونی اموال در اختیار وی قرار گرفته است.

در خیانت در امانت شخص با رابطه آزاد به شخص دیگر مال خود را به امانت می دهد.

رای وحدت رویه مصادیق جرم خیانت در امانت
 • رای شماره :591
 • تاریخ رای:16-01-1373

جرم خیانت در امانت جرمی مربوط به مصالح عمومی و حقوق خصوصی است. در صورتیکه شاکی رضایت بدهد و شکایت خود را پس بگیرد مجازات جرم حق الناس در این جرم منتفی می گردد. اما تعزیر شرعی و مجازات مجرم به دلیل مصلحت و حفظ جامعه ضروری است. در نتیجه رای شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران با نظر فوق یکسان است. دادگاه ها باید براساس ماده سه از مواد قانونی اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال 1337 رای مربوطه را در موارد مشابه انجام دهند.

سایر مقالات  تخفیف مجازات خیانت در امانت در چه شرایطی امکان پذیر است؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.