دیه کبودی


در خصوص بررسی دیه کبودی از منظر قانون برخی از حوادث و آسیب ها ممکن است باعث تغییر رنگ پوست شوند بدون آنکه جراحتی ایجاد نمایند. دیه کبودی در واقع انواع تغییر رنگ پوست در اثر آسیب شامل سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن می باشد.

در واقع سیاه شدن حالتی است که پوست به نحوی تغییر رنگ می دهد که به راحتی می توان گفت سیاه شده است. اما کبودی در واقع تلفیقی از سیاهی و سرخی می باشد که تقریبا به بادنجانی مایل است هرچه آسیب شدید تر باشد، پوست به سیاهی نزدیک تر می شود و بنابراین دیه آن نیز بیشتر می شود. در خصوص کسب اطلاعات بیشتر با گروه وکلای کیفری ژیوار تماس حاصل فرمائید.

دیه کبودی صورت طبق قانون مجازات اسلامی

در ماده 714 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه کبودی صورت تعیین شده است که معادل 3 هزارم دیه کامل است. برای محاسبه دقیق آن باید 3 هزارم دیه کامل محاسبه می شود. این میزان بسته به وسعت کبودی برحسب نظر کارشناس قابل تغییر است.

میزان دیه کبودی در اعضای بدن در سال 1401

در این بخش درباره میزان کبودی در اعضای بدن اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد. بدین ترتیب در سایر اعضای بدن به دلیل اینکه کمتر نمایان می باشد میزان دیه نیز کمتر خواهد بود و به موجب ماده 777 قانون مجازات، نصف مقدار دیه کبودی صورت یعنی یک و نیم هزارم دیه کامل است. این میزان برحسب این که در کدام قسمت بدن کبودی رخ خواهد داد و هر چقدر نمایان باشد متفاوت است. در خصوص دیه لب می توانید لینک مذکور در سایت را مطالعه کنید. در صورتی که بر روی دست شخصی کبودی رخ دهد میزان آن بر طبق دیه سال 99 معادل 495000 تومان است.

مقالات مرتبط  دادسرای جرایم اقتصادی به چه جرایمی رسیدگی میکند؟

در خصوص مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

بررسی دیه اعضا کبودی

در بررسی دیه اعضاء کبودی بایستی مواردی کورد بررسی قرار گیرد. در خصوص تعریف دیه بایستی بدانید که این دیه از نظر شرعی میزان مالی‌ است که برای جنایت‌ های عمدی، غیر عمدی بر نفس و یا میزان آسیبی که به اعضای بدن وارد می‌ شود، معین می گردد. بدین ترتیب از آنجایی‌که عموما در تصادفات و حوادث، آسیب وارد شده غیر عمد می باشد، دیه آن نیز طبق حدود مجازات‌ های اسلامی پرداخت می‌ شود.

ارش دیه کبودی

ارش دیه کبودی به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد ارش گفته می شود. بدین ترتیب موضوع ارش دیه کبودی براساس موارد زیر تعیین می‌ شود:

 • نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد
 • با در نظر گرفتن دیه
 • نظر کارشناس
 • قواعد عمومی خونبها کبودی ‌اعضاء در قانون مجازات اسلامی

در خصوص از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر 2 عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل خواهد داشت. در خصوص قواعد عمومی دیه کبودی اعضا در قانون مجازات اسلامی چه آن عضو از اعضای داخلی بدن باشد، چه از اعضای بیرونی مواردی بایستی بررسی شود.

ماده 565 دیه کبودی ‌اعضاء

در این بخش درباره ماده 565 دیه کبودی اعضاء جزییاتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بدین ترتيب از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است. مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش دیه کبودی تعیین می‌ شود. ‌هرگاه بر اثر حادثه، عضو در وضعیتی قرار گیرد که به تشخیص کارشناس، فرد ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می گردد.

مقالات مرتبط  وکیل در اسلامشهر تهران

دیه کبودی اعضاء پیوندی

دیه کبودی اعضاء پیوندی

این بخش از مقاله را به بررسی موضوع دیه کبودی اعضاء پیوندی اختصاص داده ایم. دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌ شوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. بدین ترتیب از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی خواهد بود.

شکستگی و کبودی عضو دارای دیه

در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از حادثه به‌ گونه‌ ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، 4.25 دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش خونبها کبودی ثابت است، مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن تعیین شده باشد.

دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر بودت که به شرح زیر است:

 • دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
 • دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
 • دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
 • دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
 • هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که حادثه متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه آنها از دیه عضو هم بیشتر باشد.
مقالات مرتبط  جرایم اقتصادی شامل چه جرایمی می گردد؟

دیه دررفتگی و کبودی استخوان از مفصل

در خصوص دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو خواهد بود. همچنین در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو است. همچنین هر گاه در اثر حادثه تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است. هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه‌ای دارد.

هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، 2 جنایت محسوب می‌ گردد و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ ای، هم استخوان بشکند و هم جراحت ایجاد شود نیز این حکم جاری است. در خصوص مشاوره های حقوق و کیفری خود با کارشناسان و گروه وکلای کیفری ژیوار تماس حاصل فرمائید.

سوالات متداول در باب دیه کبودی

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب دیه کبودی می باشیم:

 • دیه کبودی صورت طبق قانون مجازات اسلامی چیست؟ در ماده 714 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه کبودی صورت تعیین شده است که معادل 3 هزارم دیه کامل است. برای محاسبه دقیق آن باید 3 هزارم دیه کامل محاسبه می شود. این میزان بسته به وسعت کبودی برحسب نظر کارشناس قابل تغییر است.
 • ارش دیه کبودی چیست؟ ارش دیه کبودی به آن بخش از خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان آن در قانون شرع تعیین نشده باشد ارش گفته می شود. بدین ترتیب موضوع ارش دیه کبودی براساس این موارد تعیین می‌ شود: ،نوع و کیفیت آسیب وارد‌شده بر فرد، با در نظر گرفتن دیه، نظر کارشناس، قواعد عمومی خونبها کبودی ‌اعضاء در قانون مجازات اسلامی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.