ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی برطبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر گردد.

 • ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
 • ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی
 • ماده 477 قانون آیین دادرسی حقوقی
 • تفسیر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی
 • اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
 • تفاوت اعاده دادرسی و ماده 477 چیست؟

شعب خاص مذکور یقینا بر خلاف شرع بین اعلام شده و رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد را به عمل می آورند و بدین ترتیب رای مقتضی را صادر می نمایند. گروه وکلای کیفری ژیوار در رابطه با جزئیات ماده 477 مقاله پیشرو را تهیه نموده اند. وکیل ماده 477 راهنمای شما در همین باب می باشد.

اینفوگرافیک وکیل ماده 477

تعریف ماده 477 و اعاده دادرسی کیفری

در تعریف ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی بدانید که این موضوع یک روش فوق العاده رسیدگی است که مربوط به پرونده های کیفری ای است که برای آنها حکم قطعی صادر می گردد. همچنین اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدین ترتیب موارد اعاده دادرسی کیفری طبق قانون مشخص شده بررسی می گردد. به عنوان مثال، وقتی که فردی به جرم قتل محکوم شده باشد اما بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه مشخص می گردد که مقتول زنده است.

در این موارد افرادی که حق اعمال اعاده دادرسی دارند مثل خود فرد محکوم یا دادستان، اقدام به این کار در دیوان عالی کشور می کنند. اما مورد دیگری که از اعاده دادرسی کیفری وجود دارد این موضوع در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادر شده مخالف شرع می باشد.

در خصوص اجاره سند برای زندانی و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

اعتراض به حکم دادگاه بر طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در خصوص اعتراض به حکم دادگاه بر طبق ماده 477 اعاده دادرسی جزء آخرین مرحله از اعتراض به احکام دادگاه ها به شمار می رود. بدین ترتیب اعاده دادرسی به 2 طریق اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت. اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی حقوقی قدری متفاوت می باشد.

مقالات مرتبط  مجازات حدی در قانون مجازات اسلامی

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن به صورت دقیق رسیدگی شود.

همچنین بر اساس تبصره اول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی شامل همه دادگاه ها و مراجع حل اختلافی است که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می پردازند. این مراجع عبارتند از :

 • همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی، کیفری، تجدید نظر و بدوی
 • سازمان قضایی نیروهای مسلح
 • دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی
 • شوراهای حل اختلاف
 • اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه طبق ماده 477

طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه است که آن را اعاده دادرسی خاص می نامند. در اینجا مرجعی که می تواند اعاده دادرسی نسبت به یک پرونده را تجویز کند، دیوان عالی کشور نخواهد بود بلکه رئیس قوه قضاییه می باشد. این تجویز یا درخواست آن، مقید به مهلت یا مدت زمان خاصی نیست. همچنین تشخیص خلاف بین شرع و تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

قاعدتا رئیس قوه قضاییه از مفاد همه احکام و قرارهایی که در مراجع قضایی و غیر قضایی کشور صادر می ‌شود، اطلاع ندارد. همچنین این اختیار ویژه به این جهت برای او شناخته شده که در مراجع قضایی و غیر قضایی هیچ رأی خلاف شرعی اجرا نشود، اعم از اینکه از اجرای چنین رأیی متهم متضرر گردد یا شاکی.

بر خلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان کشور درخواست این شکل از اعاده دادرسی منحصرا در اختیار محکوم علیه نیست، بلکه شاکی هم می‌ تواند آن را درخواست نماید. حتی بدون درخواست آنها نیز به تعبیر صدر ماده در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد می ‌تواند در این زمینه به صورت رسمی دخالت کند.

نحوه اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه بر طبق ماده 477

 در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه بر طبق ماده 477 موضوع در رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می ‌گردد. بدین ترتیب شعبه دیوان اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی می ‌کند و از عبارت ماده 477 چنین بر می آید که شعبه مذکور از شروع رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأی خود را صادر می نماید.

هرچند که در این رسیدگی ملزم به تبعیت از نظر و تشخیص رئیس قوه قضاییه نیست. تعیین شعبی خاص توسط رئیس قوه قضاییه در دیوان کشور رسیدگی ماهوی دیوان به پرونده ‌ها، رسیدگی شعب مذکور یقینا بر خلاف شرع بودن آراء پرونده ‌های ارجاعی که موجد پیش ‌فرض خاص برای قضات است.

مقالات مرتبط  شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ نمونه فرم شکایت کیفری

احکام قابل اعاده دادرسی طبق ماده 477

احکام قابل اعاده دادرسی طبق ماده 477

 طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد شامل موارد ذیل می باشد:

 • کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود.
 • چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
 • شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم بی گناهی یکی از آنان اثبات شود.

مزیت مشاوره تلفنی و حضوری گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

 

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ذیل ابلاغ می شود:

 • بررسی آراء قطعی در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.
 • رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند. از اینرو طبق تبصره 3 ماده 477 قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌ نمایند.

قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. بدین ترتیب در خصوص این موضوع موظفند بر حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رای، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

نمونه درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ قانون ايين دادرسي كيفري در پرونده كيفري يا راي كيفري:

نمونه درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده ۴۷۷ قانون ايين دادرسي كيفري در پرونده كيفري يا راي كيفري

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

بخشنامه سرپرست اداره کل نظارت الکترونیک قضایی طبق ماده 477

خدمت در خواست اعاده دادرسی کیفری صرفا شامل ثبت و ارسال درخواست های موضوع ماده 477 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد. لذا از ثبت و ارسال درخواست های اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون فوق و ارسال به دیوان عالی کشور اکیدا خودداری می شود.

بدین ترتیب از ارسال درخواست های اعاده دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور خودداری شود. از اینرو اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی (اعم از آنکه حکم اصداری قطعیت یافته مربوطه مرحله بدوی یا تجدیدنظر با فرجام خواهی باشد) امکان پذیر است.

مقالات مرتبط  تعویق صدور حکم در جرایم کیفری

ارائه و ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری صرفا از سوی محکوم، وکیل یا نماینده قانونی وی یا افراد مذکور در ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از همسر و وراث قانونی و وصی او در موارد فوت یا غیبت محکومً علیه پذیرفته خواهد شد. لذا از ثبت این درخواست توسط شخص یا اشخاص فاقد سمت خودداری می شود.

در کلیه درخواست های اعاده دادرسی بایستی متن درخواست، تایپ شده خوانا و صریح باشد و از پیوست نمودن من درخواست در قسمت منضمات خودداری شود. با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است. بهتر است قبل از هر اقدام در خصوص دعاوی کیفری از مشاوره گروه وکلای کیفری ژیوار بهره مند شوید.

سوالات متداول در باب ماده 477 

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات شما می باشیم:

 • تعریف ماده 477 و اعاده دادرسی کیفری؟ در تعریف ماده 477 و اعاده دادرسی کیفری بایستی بدانید که این موضوع یک روش فوق العاده رسیدگی است که مربوط به پرونده های کیفری ای است که برای آنها حکم قطعی صادر می گردد. همچنین اعاده دادرسی باید در دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدین ترتیب موارد اعاده دادرسی کیفری طبق قانون مشخص شده بررسی می گردد. به عنوان مثال، وقتی که فردی به جرم قتل محکوم شده باشد اما بعد از صدور حکم قطعی در دادگاه مشخص می گردد که مقتول زنده است. در این موارد افرادی که حق اعمال اعاده دادرسی دارند مثل خود فرد محکوم یا دادستان، اقدام به این کار در دیوان عالی کشور می کنند. اما مورد دیگری که از اعاده دادرسی کیفری وجود دارد این موضوع در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است و مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادر شده مخالف شرع می باشد.
 • نحوه اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه بر طبق ماده 477؟ در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه بر طبق ماده 477 موضوع در رسیدگی به پرونده به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می ‌گردد. بدین ترتیب شعبه دیوان اقدام به رسیدگی شکلی و ماهوی می ‌کند و از عبارت ماده 477 چنین بر می آید که شعبه مذکور از شروع رأی قطعی قبلی را نقض و سپس رسیدگی و رأی خود را صادر می نماید. هرچند که در این رسیدگی ملزم به تبعیت از نظر و تشخیص رئیس قوه قضاییه نیست. تعیین شعبی خاص توسط رئیس قوه قضاییه در دیوان کشور رسیدگی ماهوی دیوان به پرونده ‌ها، رسیدگی شعب مذکور یقینا بر خلاف شرع بودن آراء پرونده ‌های ارجاعی که موجد پیش ‌فرض خاص برای قضات است.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *