مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل جرایم مالیاتی

وکیل جرایم مالیاتی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/moshavere_maliat
_

وکیل جرایم مالیاتی- انواع جرایم مالیاتی در قانون

 نقش وکیل جرایم مالیاتی با توجه به افزایش جرایم مالیاتی در روند رسیدگی در پرونده های مالیاتی مهم و اساسی است. یکی از منابع تامین کننده هزینه های دولت، درآمدهای مالیاتی است. در آمدهای مالیاتی باعث شکوفایی و رشد اقتصادی کشور میشود.در مقابل جرایم مالیاتی مانع بزرگی در جلوگیری از رشد و رونق اقتصادی می باشد. قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 جرم های مالیاتی را تعریف کرده است. براساس ماده 274 اصلاح قانون مالیات های مستقیم بعضی از افعال و ترک فعل در حوزه امور مالیاتی به عنوان جرم مالیاتی محسوب میشوند. جرایم مالیاتی در مالیات عملکرد سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده اتفاق میفتد. جرایم مالیاتی باعث کاهش درآمد مالیاتی و کسری بودجه میشود. قانونگذار برای برخورد با تخلفات مالیاتی جرایم مالیاتی را در قانون مالیات های مستقیم بیان نموده است.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در رشد اقتصادی کشور بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع در پرونده های جرایم مالیاتی از مشاوره و وکالت وکیل امور مالیاتی متخصص و باتجربه بهره مند شوبد تا بتوانید به نتیجه دلخواه در پرونده های مالیاتی برسید. وکیل امور مالیاتی وکیلی است که دارای تخصص و تجربه  کامل در خصوص پرونده های کیفری است. همچنین  بر تمام قوانین و مقررات مالیاتی کشور و قوانین مرجع تسلط دارد.

از آنجاییکه منابع دریافت مالیات درمالیات عملکرد سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده با یکدیگر منفاوت است در صورتیکه مودی مالیاتی مرتکب جرایم مالیاتی موضوع بندهای ماده 274 قانون مالیات های مستقیم شود یک جرم مالیاتی صورت گرفته است.

وکیل جرایم مالیاتی

وکیل جرایم مالیاتی

مصادیق جرایم مالیاتی

براساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی شامل موارد ذیل است:
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالیاتی غیر واقعی.
 • پنهان نمودن فعالیت اقتصادی و مخفی کردن در آمد حاصل از فعالیت.
 • مانع شدن از دسترسی ماموران  مالیاتی به اطلاعات مالیاتی.
 • خودداری از انجام تکلیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم.
 • انجام ندان تکلیف قانونی در مورد مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مورد وصول یا کسر مالیات.
 • تهیه و تنظیم معاملات و قراردادها به نام دیگری و خلاف واقعیت.
 • انجام ندان تکلیف قانونی در مورد تهیه و تنظیم اظهارنامه.
 • فرار مالیاتی با استفاده کردن از کارت بازرگانی شخص دیگر.
برای ورود به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

http://www.intamedia.ir/

سایر مقالات  جرایم اقتصادی شامل چه جرایمی می گردد؟
تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مالیاتی غیر واقعی

مودی مالیاتی موظف است که کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در دفاتر اسناد و مدارک ثبت کند. حسابداران با استفاده از این دفاتر که شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر معین است رویدادهای مالی را تحلیل میکنند.

مثال: زمانیکه شخص فوت میکند به اموال وی مالیات بر ارث تعلق میگیرد. ورثه قبل ار تقسیم اموال باید مالیات بر ارث را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. اگر ورثه با تهیه و تنظیم قرارداد صوری و جعل امضا وراث دیگر اظهار نماید که متوفی قبل از فوت اموال را به شخص ثالث انتقال داده است براساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم بند یک  اسناد و مدارک مالیاتی خلاف واقعیت تنظیم کرده است جرم مالیاتی صورت گرفته است. همچنین علاوه بر جرم مالیاتی جرم جعل و استفاده از سند مجعول را مرتکب شده است.

تهیه و تنظیم سود و زیان ترازنامه، خلاصه  وضعیت درآمد و هزینه ها

براساس ماده 201 و 274 قانون مالیات های مستقیم برای تحقق جرم مالیاتی تهیه و تنظیم اسناد مالیاتی به صورت غیرواقعی کافی نیست، درصورتیکه مودی مالیاتی با آگاهی به این اسناد و مدارک استناد کند، جرم مالیاتی صورت گرفته است.

خودداری از انجام تکلیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

یکی از جرایم مالیاتی خودداری از انجام تکلیف قانونی براساس ارسال اطلاعات مالی مودی مالیاتی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم است. در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودی مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و املاک شخص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی ثبت می شود.

ماده 169 قانون مالیات مستقیم

 شخص حقوقی و حقیقی باید براساس اعلام سازمان امور مالیاتی در نظام مالیاتی ثبت نام کند. مودی موظف است که در تمام قراردادها و معاملات صورتحساب و شماره اقتصادی صادر کند و صورتحساب و فهرست قرارداد و معاملات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند.در صورتیکه مودی مالیاتی صورتحساب معاملات و قراردادها را درج نکند و شماره اقتصادی را در قراردادها قید نکند، برابر با دو درصد مبلغ معامله یا قرارداد جریمه می شود. همچنین در صورتیکه صورتحساب معاملات را به سازمان امور مالیاتی ارائه نکند، معادل یک درصد مبلغ معامله جریمه می شود.

انجام ندادن تکلیف قانونی در مورد مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

انجام ندادن تکلیف قانونی در مورد مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مورد وصول یا کسر مالیات و ارسال به سازمان امور مالیاتی در زمان تعیین شده یکی از جرایم مالیاتی است. مودیان مالیاتی براساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده تکالیفی دارند. یکی از این تکالیف مودیان مالیاتی این است که علاوه بر پرداخت مالیات خود، از مراجعه کنندگان و مودیان مالیاتی دیگر  مالیات دریافت و در زمان تعیین شده قانونی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

فرار مالیاتی با استفاده کردن از کارت بازرگانی شخص دیگر

قانونگذار در ماده سه قانون صادرات و واردات بیان نموده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور صادرات و واردات باید دارای کارت بازرگانی باشد.کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و با شرایط خاص در اختیار صادرکنندگان و وارد کنندگان قرار می گیرد. در صورتیکه شخص در واردات و صادرات از کارت بازرگانی شخص دیگر برای فرار از پرداخت مالیات استفاده کند جرم مالیاتی صورت گرفته است.

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مالیاتی

 قانونگذار برای اجرای قانون مالیاتی در ماده 278 قانون مالیات های مستقیم بیان نموده است که با در خواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر استان و شهرستان دادسرا و دادگاه تخصصی رسیدگی به جرایم مالیاتی تشکیل شود تا بتوان در این گونه پرونده ها به نتایج مطلوب و سریع رسید.

مجازات جرایم مالیاتی در قانون

در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 در ماده 274 و 279 ، مجازات جرایم مالیاتی مشخص شده اند و برای مرتکبین به این جرم مجازات درجه شش تعیین شد.مجازات درجه شش  به شرح ذیل است:

محکومیت به:

 • زندان بیشتر از 6 ماه تا 2 سال.
 •  پرداخت جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
 • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهارضربه.
 • محرومیت از خدمات اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال.
 • منتشر نمودن حکم قطعی در رسانه ها.

ممنوعیت شخص حقوقی برای فعالیت شغلی و اجتماعی:

 • به مدت 5 سال.
 • حداکثر برای 5 سال.

ممنوعیت شخص حقوقی:

 • برای دعوت به مجمع عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر برای 5 سال.
 • از صادر نمودن سند تجاری حداکثر برای 5 سال.
برای مشاهده قانون مالیات های مستقیم به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید:

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1

جرایم مالیاتی در قانون مالیاتی جدید

در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است که مرتکبین جرایم مالیاتی به مجازات درجه شش محکوم می شوند که در بخش قبلی به آن اشاره شده است. مرتکب جرم مالیاتی علاوه بر مجازات های درجه شش، به پرداخت اصل مبلغ مالیات و جریمه های قانونی و خسارت وارد شده به دولت در مدت تعیین شده قانونی 5 ساله  محکوم می شود. همچنین در ماده 276 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است در صورتیکه هریک از حسابداران، حسابرس، ماموران مالیاتی و کارمندان بانک و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت داشته باشند و تخلفات مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی گزارش نکنند، مباشر جرم محسوب و به حداقل مجازاتی که در قانون برای مباشرت در جرم تعیین شده است محکوم می شوند. مجازات سایر اشخاص در معاونت در ارتکاب جرایم مالیاتی براساس قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.

برای مشاهده قانون مجازات اسلامی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمائید.

قوانین

آرای وحدت رویه در جرایم مالیاتی
 • شماره رای: 212
 • موضوع رای: تاجران ورشکسته در طبقه طلبکاران عادی در جرایم مالیاتی
 • خلاصه رای: برای پرداخت بدهی شخص ورشکسته  براساس قانون تصفیه امور ورشکستگی ترتیب خاصی تعیین شده است و طلبکاران به 5 طبقه تقسیم می شوند و حق تقدم هر طبقه را مشخص کرده است. تاجران ورشکسته  در خصوص وصول مطالبات و جرایم مالیاتی در طبقه پنجم از طلبکاران عادی قرار می گیرند.
جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 موضوع نظریه :تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مصداق جرم مالیاتی نیست و قابل تعقیب کیفری نیست.

براساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم که جرایم مالیاتی مشخص شده اند،.در صورتیکه مودی در اظهارنامه ارائه شده به  سازمان مالیاتی شخص خریدار اقلام شرکت را فرد دیگری معرفی کند شامل هیچ یک ازهفت بند ماده 274 قانون مالیات مستقیم نمی شود. در نتیجه براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها با ارائه اظهارنامه خلاف واقعیت جرم اتفاق نمی افتد و مودی قابل تعقیب کیفری نیست.

وکیل جرایم مالیاتی گروه وکلای کیفری ژیوار

با توجه به حجم زیاد پرونده های مالیاتی و تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه و تخصصی در زمینه امور مالیاتی بهتر است قبل از هر اقدام در پرونده های مالیاتی  با موضوع جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص و کارآزموده امور مالیاتی بهره مند شوید تا در روند رسیدگی به پرونده به نتیجه موفق برسید. سوالات و مشکلات حقوقی در مورد جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی را با مشاوره حقوقی ژیوار در تمام ساعات شبانه روز به صورت تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 

 • مشاوره حقوقی:
 • 09020038664(واتساپ)

free consultation مشاوره حقوقی

 •  دفتر وکالت :
 • تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از باغ سفارت- انگلیس ساختمان- سفیران طبقه دو- واحد ب2.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.