وکیل جرایم مطبوعاتی

وکیل جرایم مطبوعاتی

وکیل متخصص جرایم مطبوعاتی تهران

زمانی که با پرونده جرایم مطبوعاتی مواجه شدید دو راه حل دارید. خودتان بدون آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مطبوعاتی دفاع را بر عهده بگیرید یا وکالت پرونده را به وکیل متخصص جرایم مطبوعاتی که بر تمام قوانین و مقررات مطبوعاتی تسلط دارد بسپارید.

جهت مشاوره یا اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

تماس با ما

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات
 • تفاوت جرم مطبوعاتی با جرم عادی
 • طبقه بندی جرایم مطبوعاتی
 • طبقه بندی بر مبنای اهمیت و سنگینی جرم
 • طبقه بندی جرایم مطبوعاتی بر حسب نوع دادرسی صلاحیت دار
 • جرایم  مطبوعاتی علیه نظام و امنیت
 • جرایم علیه حقوق فردی
 • وجود شاکی در جرائم مطبوعاتی
 • هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی
 • حقوق متهم به جرم مطبوعاتی
 • علنی بودن محاکمه
 • حضور هیات منصفه
 • حق داشتن وکیل
 • رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری استان
 • شاکی در جرائم مطبوعاتی
 • مسئولیت در جرائم مطبوعاتی
 • مسئولیت کیفری صاحب امتیاز
 • مسئولیت کیفری مدیر مسئول
 • مسئولیت کیفری نویسندگان و سایر پدید آورندگان
 • تعارض در صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
 • جرایم مطبوعاتی روحانی
 • جرایم مطبوعاتی اطفال
 • جرایم مطبوعاتی نظامی
 • تعارض در صلاحیت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد
 • صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی افراد و مقامات خاص
 • صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در فضای مجازی
 • انتشار کتاب
 • مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
 • مجازات جرایم مطبوعاتی
 • وکیل جرایم مطبوعاتی گروه وکلای کیفری ژیوار
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید

instagram

تعریف مطبوعات بر اساس قانون مطبوعات

وکیل جرایم مطبوعاتی، مطبوعات را تعریف کرده است. مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به صورت منظم و با نامی ثابت و داشتن تاریخ و شماره ردیف و در زمینه های گوناگونی از قبیل خبری، سیاسی، اقتصادی، انتقادی، کشاورزی، علمی، فنی، فرهنگی شوند. طبق تبصره ۲ این ماده نشریه هایی که بدون گرفتن پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می شوند، قانون مطبوعات شامل آنها نمی شود و تابع قوانین عمومی هستند. برطبق تبصره ۳ همین ماده نیز همه نشریات الکترونیکی مشمول مواد قانون مطبوعات می باشند.

تفاوت جرم مطبوعاتی با جرم عادی

جرم مطبوعاتی به کلیه جرائمی گفته می شود که وسیله ی ارتکاب به آن، مطبوعات می باشند و چنانچه یک جرم عادی به عنوان مثال توهین، از طریق مطبوعات صورت گیرد تبدیل به جرم مطبوعاتی می شود. البته این موضوع به این معنی نیست که چنانچه جرمی توسط مطبوعات صورت گیرد، نتوان آن را جرم عادی تلقی نمود.

طبقه بندی جرایم مطبوعاتی

گستره جرایم مطبوعاتی سبب شده است در قوانین مطبوعات، طبقه بندی های ویژه ای در نظر گرفته شود از جمله:

 • 1-تمایز جرایم مطبوعاتی بر اساس اهمیت و سنگینی جرم
 • 2-تفکیک جرایم مطبوعاتی باتوجه به منشا قانونی (قانون اساسی یا قوانین عادی)
 • 3-تمایز براساس نوع دادرسی صلاحیت دار
 • 4-تفکیک برحسب موضوع جرایم مطبوعاتی
جرایم مطبوعاتی
طبقه بندی بر مبنای اهمیت و سنگینی جرم

بر مبنای اهمیت و خطر جرایم مختلف مطبوعاتی، برای آنها مجازات های سنگین یا سبک در نظر گرفته می شود. بدیهی است که از این حیث، افشای اسرار دفاع ملی و انتشار اخبار نادرست به مراتب دارای مجازات سنگین تری نسبت به جرایمی نظیر توهین به افراد است. ایراد این نوع طبقه بندی در این می باشد که اهمیت جرم غالبا از طبیعت جرم جدا است.

طبقه بندی جرایم مطبوعاتی بر حسب نوع دادرسی صلاحیت دار

وکیل جرایم مطبوعاتی بیان می نماید که این مدل از تقسیم بندی معمولا با طبقه بندی بر اساس سنگینی و اهمیت آنها، منطبق است. همین امر باعث شده برای رسیدگی به این جرایم قواعد دادرسی خاصی همچون الزام به برگزاری دادگاه علنی و وجود هیات منصفه پیش بینی شود.

تفکیک بر حسب نوع جرم مطبوعاتی

جرایم علیه دین و ارزش های دینی

 • توهین به دین و مقدسات
 • انتشار عقاید ضد دینی

جرایم  مطبوعاتی علیه نظام و امنیت

 • انتشار اسناد محرمانه دولتی
 • انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی
 • توهین به مقامات
 • تحریک به جرایم علیه امنیت
 • تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
 • انتشار نشریه بدون پروانه
 • تحریک به عداوت های نژادی

جرایم علیه حقوق فردی

 • توهین به اشخاص و هتک حرمت
 • افترا
 • اشاعه اکاذیب و دروغ با سو نیت
 • سرقت ادبی
 • تقلید نام یا علامت
 • تهدید به وسیله مطبوعات
 • افشای اسرار شخصی

وجود شاکی در جرائم مطبوعاتی

جرائم مطبوعاتی ممکن است شامل تعرض به حدود الهی و حقوق عمومی باشد و یا تعرض به حقوق خصوصی. برای طرح شکایت علیه مطبوعاتی که تعرض کرده باشند، باید مدعی خصوصی و یا دادستان طرح شکایت نموده و این طرح شکایت یکی از سه حالت زیر را خواهد داشت و  به هر حال دادستان مسئول پیگیری آنها است:

سایر مقالات  مشاوره حقوقی کلاهبرداری به طور تخصصی

حالت اول و دوم عبارتند از مواردی که شاکی خصوصی و یا عمومی، طرح شکایت می نمایند ولی گذشت آنها نمی تواند باعث متوقف شدن رسیدگی به جرم صورت گرفته باشد.

حالت سوم نیز زمانی است که شاکی خصوصی طرح شکایت کرده باشد و با رضایت وی رسیدگی به جرم متوقف می شود.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی

اعضای هیات منصفه که در تهران 21 نفر و در سایر شهرستان ها 14 نفر هستند از بین اقشار مختلف جامعه همچون اساتید دانشگاه، نویسندگان، روزنامه نگاران، کارگران، روحانیون بر طبق ماده 36 قانون مطبوعات مشخص و تعیین می گردند. اعضای هیات منصفه مستقل بوده و وابستگی فکری و نظری به دادگاه نداشته و در اعلام نظر خود آزاد می باشند و حضورشان در جلسه دادگاه به منظور حفظ حقوق متهم و تامین استقلال و بی طرفی است. به بیان دیگر بازوی نظارتی مردم در اجرای عدالت کیفری هستند.

در انتهای دادرسی و پیش از صدور حکم، رای اکثریت هیات منصفه کتبا به دادگاه ارائه می شود. رای صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد. برطبق ماده ۳۴ قانون مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که حسب مورد در محاکم عمومی یا سایر مراجع قضایی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آنها رسیدگی می شود. درمجموع به کلیه جرایمی می تواند اطلاق شود که از طریق مطبوعات انجام می شود البته ارتکاب جرایم مطبوعاتی مانع از این نیست که وقتی جرمی به وسیله مطبوعات انجام می شود ما آن جرم را جرم عادی تلقی نکنیم.

حقوق متهم به جرم مطبوعاتی

علنی بودن محاکمه

 یکی از حقوق متهم این است که جلسه رسیدگی اوعلنی باشد ودیگران شاهد اجرای عدالت در خصوص وی  باشند درخصوص جرایم مطبوعاتی نیز چون دارای وضعیت خاصی هستند وجامعه برمرتکبین این جرائم به عنوان روشنفکر نگاه می کنند؛‌ لذا جریان رسیدگی بایستی به نحوی باشد که وجدان جمعی اقناع پیدا کند که مرتکب جرم یا عمل خلاف، مستحق مجازات می باشد.

لذا اصل ۱۶۸ ق.ا بصورت مطلق بیان نموده که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی می باشد یعنی هر مرجعی که به جرم مطبوعاتی رسیدگی کند بایستی علنی بودن محاکمه را رعایت کند. صرفا مگر طرفین پرونده جهت حفظ آبروی خود تقاضا کنند دادگاه غیر علنی باشد، که در این صورت جلسه دادگاه غیر علنی خواهد بود.

حضور هیات منصفه

یکی دیگر از حقوق که مختص متهمین مطبوعاتی است حضورهیات منصفه می باشد که اعضا هیات نمایندگان قشرها و گروه های مختلف جامعه هستند ودر واقع به عنوان چشمان ناظر جامعه براجرای عدالت نظارت دارند که به استناد اصل ۱۶۸ ق.ا و مواد ۳۶ تا۴۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در هر مرجعی هم که به جرائم ایشان رسیدگی شود با حضور هیات منصفه می باشد .

حق داشتن وکیل

 این حق در قوانین شکلی یعنی  قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی و کیفری برآن تاکید شده است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حضور وکیل خواهد بود. البته وکیل را خود متهم انتخاب می کند و در صورتی که توان اختیار وکیل نداشته باشد با تقاضای وی دادگاه وکیل معاضدتی برای متهم انتخاب می کند و درصورتی که مجازات عملی اعدام و یا حبس ابد باشد در این چنین مواردی داشتن وکیل الزامی است که در صورت عدم تعیین وکیل به وسیله متهم دادگاه وکیل تسخیری انتخاب خواهد نمود.

رسیدگی به جرم در دادگاه کیفری استان

 دادگاه کیفری استان مرجعی عالی و با حضور سه نفر  قاضی می باشد  که همین امتیاز سبب شده که حکم صادره با استحکام حقوقی بالایی صادر گردد.

وکیل جرم مطبوعاتی

شاکی در جرائم مطبوعاتی

برطبق قوانین فعلی جرائم ممکن است تعرض به حدود الهی و حقوق ونظم عمومی باشد یا تعرض به حقوق خصوصی و به استناد مواد ۳و۴ و ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری جهت طرح شکایت مدعی خصوصی یا دادستان باید طرح شکایت نمایند و در این رابطه طرح شکایت سه حالت دارد جرائمی هستند که در هرصورتی پی گیری آنها بعهده دادستان می باشد.

سایر مقالات  انواع جرایم کیفری در قانون مجازات اسلامی

چه شاکی خصوصی باشد و چه  نباشد. جرائم دیگر با شکایت شاکی شروع می شوند ولی گذشت وی موجب توقف رسیدگی نیست. و دسته سوم جرایم صرفا با شکایت شاکی خصوصی شروع و با رضایت او تعقیب متوقف می شود.

در خصوص جرائم مطبوعاتی به استناد ماده ۱۲ قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راسا یا به تقاضای دو نفر از اعضا هیات نظارت باید به تخلف نشریه ظرف یک ماه رسیدگی نماید و رأسا به وسیله هیات نظارت از دادگاه درخواست تعقیب نشریه متخلف را نماید و به استناد تبصره ماده ۱۲ هیات نظارت می تواند در مورد تخلفات ماده ۶ به جز بند ۳و۴ و بند ب و ج و د ماده ۷ نشریه را توقیف و ظرف یک هفته پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. به هر حال به استناد ماده ۴۵ قانون مطبوعات کنترل دقیق برعملکرد مطبوعات به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

مسئولیت در جرائم مطبوعاتی

وکیل جرایم مطبوعاتی توضیح داده است که یکی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا اصل شخصی بودن مسئولیت می باشد و در متون حقوقی واحکام اسلام نیز اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بجز در مورد ضمان عاقله پذیرفته شده است و معنی این اصل این است که هر شخصی می بایست تاوان خطای خود را پرداخت کند ودیگران مسئول اعمال وی نیستند ولی درمورد جرائم مطبوعاتی مقررات به نحوی تنظیم شده که به استناد تبصره های ۴ و ۷ ماده ۹ صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نویسنده و دیگر اشخاصی که درارتکاب جرم دخیل بوده اند همگی یا چند نفر از آنها  می تواند مسئول شناخته شوند.

مسئولیت کیفری صاحب امتیاز

صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات، پروانه انتشار نشریه رادریافت نموده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسؤولیت وی ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی است که وی ملزم به رعایت آن است.

مسئولیت کیفری مدیر مسئول

مدیر مسئول، مدیر نشریه است که پاسخ‌گوی اصلی جرایم مطبوعاتی است. بر اساس ماده ذکر شده، مدیر مسؤول، مسؤول امور مربوط به نشریه و یکایک مطالبی است که در نشریه به چاپ می‌رسد. البته این مسؤولیت را که در این ماده بیان شده است مسؤولیت مدنی می باشد  و قانون‌گذار در مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۷ به مسؤولیت کیفری او نیز اشاره نموده است.

مسئولیت کیفری نویسندگان و پدیدآورندگان

طبق تبصره ۷ مسئولیت نویسنده مطالب و مسؤولیت سایر اشخاصی را که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند اعم از معاونین و شرکای جرم را پذیرفته است. اعمال سایر دست اندرکاران مطبوعات نظیر سردبیر، خبرنگار، ویراستار در صورتی جرم است که مشمول عناوین مجرمانه تلقی شود. در صورتی که در مورد توزیع کنندگان و فروشندگان مطبوعات خلاف عفت عمومی، بند ۱ و ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت عمل آنان را جرم دانسته است.

وکیل جرائم مطبوعات

تعارض در صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی روحانی

اگر مرتکب جرم مطبوعاتی یک روحانی باشد و با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم روحانیون در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شود، تکلیف چیست؟ با توجه به صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی شخص روحانی، در همان دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انجام می‌شود و در صورت ارسال پرونده از دادگاه ویژه روحانیت به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری یک ملزم به رسیدگی و صدور رای می‌باشد.

جرایم مطبوعاتی اطفال

اگر طفل مرتکب جرم مطبوعاتی شود، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم وی را دارد. اما اینکه دادسرای ویژه اطفال متکفل رسیدگی مقدماتی شود و یا دادسرای فرهنگ و رسانه محل اختلاف است.

جرایم مطبوعاتی نظامی

اگر فرد نظامی مرتکب یکی از جرایم مطبوعاتی شود، دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، طبق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه ان و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری یک می‌باشد.

تعارض در صلاحیت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد

به استناد ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جرم علیه امنیت ملی و امنیت خارجی، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به مقام معظم رهبری در صلاحیت اختصاصی دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد. اما اگر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، در مطبوعات ارتکاب یابد، دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که همان دادگاه کیفری یک می باشد، صالح به رسیدگی به این جرایم می‌باشد.

سایر مقالات  مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی افراد و مقامات خاص

دادسرای فرهنگ و رسانه تهران که در معیت دادسرای کارکنان دولت انجام وظیفه می‌نماید، صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارندگان پایه قضایی، وزرا و معاونین رییس جمهور، استانداران، فرمانداران، امرای ارتش و دارندگان درجه سرتیپی به بالا، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین وزرا ، سفرا و روسای قوای سه گانه، دادستان و رییس دیوان محاسبات کشور و مدیران کل اطلاعات استآن‌ها را به عهده دارد. در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی و رسانه ای در هر کجای ایران توسط افراد فوق الذکر، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و دادگاه کیفری یک تهران، صالح به رسیدگی است.

صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در فضای مجازی

انتشار روزنامه ها و نشریات آنلاین، باعث بروز پدیده جرایم مطبوعاتی رایانه‌ای شده است. با توجه به اینکه مکان مشخصی جهت ارتکاب جرایم مطبوعاتی رایانه‌ای قابل تشخیص نیست. به استناد ماده۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای، اگر محل وقوع جرایم رایانه‌ای مشخص نباشد، دادسرای محل کشف یا گزارش جرایم رایانه‌ای صالح به رسیدگی است. در بحث صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، محل محاکمه مجرم مشخص می‌شود.

انتشار کتاب

توهین و هتک حرمت، سرقت ادبی، نشر اخبار و مطالب کذب، افشای اسرار شخصی افراد، درج کردن مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در مطبوعات، منتشر کردن اسناد محرمانه دولتی، دریافت کمک های خارجی و وابستگی به کشورهای بیگانه مصادیقی از جرم مطبوعاتی می باشند. قانون مطبوعات برای همه مطبوعات حدودی را معین نموده که مطبوعات بایستی در چارچوب این حدود به فعالیت های خود بپردازند، از ماده ۶ الی ۱۲ این قانون فصلی به نام حدود مطبوعات وجود دارد. همچنین از ماده ۲۳ تا ماده ۳۵ قانون مطبوعات به صورتی فصلی مجزا و با عنوان جرائم به بیان مصادیق جرائم مطبوعاتی و میزان مجازات آنها پرداخته است.

Press Crimes Lawyer

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

 برطبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک صورت می گیرد. همچنین در ماده ۳۰۵ همین قانون آمده که نحوه و چگونگی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به صورت علنی است  و رسیدگی در دادگاه کیفری یک مرکز استان صورت می گیرد. شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری یک که مختص رسیدگی به جرائم مطبوعاتی می باشد، به دادگاه مطبوعات شهرت دارد.

مجازات جرایم مطبوعاتی

رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

 • ‌جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
 • تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل نماید:

 • جزای نقدی از دو میلیون  ریال تا پنجاه میلیون  ریال.
 • تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
 • محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

وکیل جرایم مطبوعاتی گروه وکلای ژیوار

با توجه به اهمیت روند رسیدگی به پرونده های کیفری که برای مرتکبین آن در قانون مجازات تعیین شده است، بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع از خود در پرونده های جرایم مطبوعاتی از مشاوره و وکالت وکیل جرایم مطبوعاتی بهره مند شوید تا در وقت و هزینه صرفه جویی شود و حق و حقوق شخص ضایع نشود.

سؤالات و مشکلات حقوقی درمورد پرونده های جرایم مطبوعاتی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل جرایم مطبوعاتی تهران، وکیل جرایم مطبوعاتی مشهد، وکیل جرایم مطبوعاتی قم، وکیل جرایم مطبوعاتی کرج مربوط به وکلای کیفری ژیوار مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com

Press-Crimes-Lawyer

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.