مجازات جرم جعل

 مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

در پاسخ اینکه جرم جعل و استفاده از سند معجول درجه چند است؟ و مجازات جرم جعل درجه چند است توصیه می کنیم این محتوا را مطالعه کنید. در این مقاله که توسط گروه وکلای کیفری ژیوار نگارش شده است به پاسخ سوالات زیر پرداخته می شود:

 • آیا جعل سند جرم است؟
 • شرایط شکایت جعل چیست؟
 • جرم جعل سند چیست؟
 • آیا جعل سند و استفاده از سند مجعول از ردیف جرایم کیفری است؟
 • مجازات جرم جعل سند در قانون چیست؟
 • آیا جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول کلاهبرداری است؟
 • بهترین وکیل جعل سند در تهران کیست؟

تعریف جعل

جعل عبارت است از شرایطی که فرد به وجود آورد تا دیگری را به اشتباه اندازد. در حالیکه شرایط به وجود آمده حقیقت ندارد و دروغین است. از نمونه های بارز جعل می توان به جعل امضاء یا جعل اسناد اشاره کرد.

تعریف جعل در قانون

جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بدین صورت تعریف شده است:

 • ساختن نوشته یا سند مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
 • خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا محو یا اثبات
 • سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
 • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر
 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب

در خصوص مشاوره حقوقی جعل سند و یا اعطای وکالت کلیک کنید.

مشاوره حقوقی

جرم جعل سند

در جعل فرد مقابل فریب می خورد و او را به اشتباه می اندازد در حالیکه با حقیقت تداخل دارد. در جرم جعل شخص جاعل سندی را به نفع خود ایجاد می کند و یا تغییر می دهد یا ممکن است جاعل به قصد ضرر به دیگری مرتکب جرم جعل شود. جاعل ممکن است زن یا مرد، ایرانی یا خارجی باشد و عمل جعل را نیز انجام دهد.

جرم جعل درجه چند است؟

مجازات در نظر گرفته شده برای جرم جعل با توجه به نوع جعل و شدت جرم متفاوت است که بدین شرح است:

 • جرم جعل از نظر مجازات، شامل مجازات درجه 6 و یا 7 تعزیری می شود.
 • میزان مجازات درجه 6، بیشتر از 6 ماه تا 2 سال حبس است.
 • میزان مجازات درجه 7، از 91 روز تا 6 ماه حبس است.
 • علاوه بر مجازات حبس معمولاً جزای نقدی نیز تعیین می شود.
 • مجازات در جعل نامه رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه درجه 3 تعزیری است.
 • به عبارتی میزان مجازات درجه 3 بیشتر از 10 تا 15 سال حبس است.
 • میزان مجازات اتخاذی برای جعل با توجه به نوع اسناد و میزان اهمیت آن متفاوت است.
مقالات مرتبط  وکیل کیفری در قم

جرم جعل قابل گذشت است؟

جرم جعل بسته به اینکه نسبت به اسناد عادی انجام شده باشد یا نسبت به اسناد رسمی از جهت قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن متفاوت است. منظور از قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن این است که شکایت شاکی در شروع و ادامه روند دادرسی چه نقشی در پرونده دارد. در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی می توان به جرمی رسیدگی کرد اما در جرایم غیر قابل گذشت بدون شکایت شاکی هم می توان به جرم رسیدگی نمود و گذشت شاکی در فرایند رسیدگی نیز رسیدگی به جرم را متوقف نمی کند.

جعل نسبت به اسناد عادی به علت آن که نوعی حق الناس محسوب می شود جرمی قابل گذشت است اما جعل نسبت به اسناد رسمی به علت آن که نظم ثبتی و حقوقی را نسبت به اسناد رسمی که مورد تایید دولت هستند بر هم می زند و موجب سلب اعتماد مردم به این اسناد می شود جرمی غیر قابل گذشت است و برای شروع رسیدگی و ادامه آن نیازی به شکایت شاکی در دادگستری ندارد.

مجازات جرم جعل امضاء در قانون مجازات اسلامی

جعل امضاء در ماده 524 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است: هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده 525 قانون مجازات اسلامی

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا 10 سال محکوم می شود.

 • احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء
 • مهر یا امضاء اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان
 • یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان 
 • مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
 • احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی
 • منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
 • اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها
 • چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی
مقالات مرتبط  اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی

تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی

هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده کند. به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

 مجازات جرم جعل سند و جرم جعل اسناد

مجازات جرم جعل سند و جرم جعل اسناد

بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی: هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر، آنها را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

جرم جعل اسناد دولتی

مجازات جعل اسناد دولتی در ماده 532 قانون مجازات اسلامی مشخص شد. هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند. اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده است یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد.

علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا 5 سال یا به پرداخت 6 میلیون تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم جعل اسناد دولتی به نسبت جعل اسناد عادی بیشتر است.

جرم جعل عنوان

 جعل عنوان جرمی است که مجرمان به منظور پیشبرد ذهنیات خود و فریب افراد از آن استفاده می کنند. اغلب مجرمان در جرم جعل عنوان خود را در جایگاه افراد مهم معرفی می کنند. تا بتوانند اعتماد افراد زود باور را به دست آوردند سپس اموال آنها را تصاحب کنند.

مزیت اعزام وکیل به سراسر ایران و جهان در گروه وکلای کیفری ژیوار:

 

مجازات جرم جعل عنوان

مجازات جرم جعل عنوان در ماده 555 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است: هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را مرتکب شده است.

 هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را مرتکب شده است.

مقالات مرتبط  ادغام محکومیت های کیفری

جعل مدرک تحصیلی

جعل مدرک تحصیلی به دلیل افزایش آن در جامعه به صورت خاص جرم انگاری شده است. جرم جعل مدرک تحصیلی به دلیل اهمیت شایع به مدرک در جامعه رو به افزایش است. حتی برخی از افراد که در موقعیت های شغلی و اجتماعی خوبی هستند. اقدام به جعل مدرک تحصیلی می کنند تا به موقعیت های شغلی بهتری در جامعه دست یابند.

مجازات جعل مدرک تحصیلی در ماده 527 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد.

جعل در فتوکپی سند غیر مصدق نقل شده در سایت سامانه ملی آرای قضایی

پیام: جعل در فتوکپی سند غیر مصدق فاقد وصف کیفری است.

علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا 3 سال محکوم می شود. اگر مرتکب جرم یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها یا مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد. به حداکثر مجازات جرم جعل سند در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار به شرح زیر است:

خدمات گروه وکلای کیفری ژیوار

وکیل متخصص دعاوی کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار تحت نظارت و مدیریت وکیل پایه یک دادگستری و جمعی از کارشناسان ارشد حقوق و وکلا به هموطنان عزیز خدمات حقوقی در زمینه مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته و دفاع از موکل در پرونده های کیفری را ارائه می نماید. سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوارمطرح نمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد. اجاره سند برای مجازات جرم جعل

سوالات متداول در باب مجازات جرم جعل

در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب مجازات جرم جعل می باشیم:

 • جرم جعل قابل گذشت است؟ جرم جعل چه در اسناد عادی و چه در اسناد رسمی غیر قابل گذشت است. رضایت شاکی تنها موجب تخفیف در میزان مجازات ها می شود.
 • مجازات جرم جعل امضاء در قانون مجازات اسلامی چیست؟ جعل امضاء در ماده 524 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است: هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از 3 تا 15 سال محکوم می شود.
Rate this post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.