مجازات جرم جعل در قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل ؛ 09020038664

جهت مشاوره و اعطای وکالت روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.jivarlaw.com/free-consultation

free-consultation

مجازات جرم جعل در قانون

 • آیا جعل سند جرم است؟
 • جرم جعل سند چیست؟
 • آیا جعل سند و استفاده از سند مجعول از ردیف جرایم کیفری است؟
 • مجازات جرم جعل سند در قانون چیست؟
 • آیا جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول کلاهبرداری است؟
تعریف جعل

جعل عبارت است از شرایطی که فرد به وجود آورد تا دیگری را به اشتباه اندازد. در حالیکه شرایط به وجود آمده حقیقت ندارد و دروغین است. از نمونه های بارز جعل می توان به جعل امضا یا جعل اسناد اشاره کرد.

جعل سند
تعریف جعل در قانون
جعل درماده پانصد و بیست و سه قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
 • ساختن نوشته یا سند مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی.
 • خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا محو یا اثبات.
 • سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی.
 • الصاق نوشته ای به نوشته دیگر.
 • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.
مجازات جعل

مجازات جرم جعل

جرم جعل سند
 • در جعل فرد مقابل فریب می خورد و او را به اشتباه می اندازد در حالیکه با حقیقت تداخل دارد.
 • در جرم جعل شخص جاعل سندی را به نفع خود ایجاد می کند و یا تغییر می دهد یا ممکن است جاعل به قصد ضرر به دیگری مرتکب جرم جعل شود.
 • جاعل ممکن است زن یا مرد، ایرانی یا خارجی باشد و عمل جعل را نیز انجام دهد.
جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

جرم جعل درجه چند است؟
 • مجازات در نظر گرفته شده برای جرم جعل با توجه به نوع جعل و شدت جرم متفاوت است.
 • جرم جعل از نظر مجازات، شامل مجازات درجه شش و یا هفت تعزیری است.
 • به عبارتی میزان مجازات درجه شش، بیشتر از شش ماه تا دو سال حبس است.
 • میزان مجازات درجه هفت، از نود و یک روز تا شش ماه حبس است.
 • علاوه بر مجازات حبس معمولاً جزای نقدی نیز تعیین می شود.
 • مجازات در جعل نامه رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه درجه سه تعزیری است.
 • به عبارتی میزان مجازات درجه سه بیشتر از ده تا پانزده سال حبس است.
 • میزان مجازات اتخاذی برای جعل با توجه به نوع اسناد و میزان اهمیت آن متفاوت است.

سایر مقالات  تعدد جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل قابل گذشت است؟

– جرم جعل چه در اسناد عادی و چه در اسناد رسمی غیر قابل گذشت است. – رضایت شاکی تنها موجب تخفیف در میزان مجازات ها می شود.

مجازات انواع جعل در قانون
مجازات جرم جعل امضاء در قانون مجازات اسلامی
جعل امضا در ماده پانصد و بیست و چهار قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.
 • هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
برای عضویت در اینستاگرام ژیوار کلیک کنید
instagram
ماده پانصد و بیست و پنج قانون مجازات اسلامی

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

 • احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء.
 • مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان.
 • یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
 • مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
 • احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
 • منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود.
 • اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانکها.
 • چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی.
تبصره ماده پانصد و بیست و پنج قانون مجازات اسلامی

– هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده کند. به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل

 مجازات جرم جعل سند و جرم جعل اسناد
بر اساس ماده پانصد و سی و شش قانون مجازات اسلامی

– هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر، آنها را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

جرم جعل اسناد دولتی

– مجازات جعل اسناد دولتی در ماده پانصد و سی و دو قانون مجازات اسلامی مشخص شد. – هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند. اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده است یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد. علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. – میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم جعل اسناد دولتی به نسبت جعل اسناد عادی بیشتر است.

مجازات جرم جعل

مجازات جرم جعل

جرم جعل عنوان

جعل عنوان جرمی است که مجرمان به منظور پیشبرد ذهنیات خود و فریب افراد از آن استفاده می کنند. – اغلب مجرمان در جرم جعل عنوان خود را در جایگاه افراد مهم معرفی می کنند. – تا بتوانند اعتماد افراد زود باور را به دست آوردند سپس اموال آنها را تصاحب کنند.

مجازات جرم جعل عنوان
 مجازات جرم جعل عنوان در ماده پانصد و پنجاه و پنج قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

– هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. – اگر برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را مرتکب شده است.

مجازات جعل

مجازات جعل در قانون

جعل مدرک تحصیلی

-جعل مدرک تحصیلی به دلیل افزایش آن در جامعه به صورت خاص جرم انگاری شده است. – جرم جعل مدرک تحصیلی به دلیل اهمیت شایع به مدرک در جامعه رو به افزایش است. -حتی برخی از افراد که در موقعیت های شغلی و اجتماعی خوبی هستند. – اقدام به جعل مدرک تحصیلی می کنند تا به موقعیت های شغلی بهتری در جامعه دست یابند.

مجازات جعل مدرک تحصیلی
مجازات جعل مدرک تحصیلی در  ماده پانصد و بیست و هفت قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.

– هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر جبران خسارت به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. -اگر مرتکب جرم یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها یا مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد. به حداکثر مجازات جرم جعل سند در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

سایر مقالات  وکیل جعل پایه یک دادگستری

وکیل متخصص دعاوی کیفری ژیوار

گروه وکلای کیفری ژیوار تحت نظارت و مدیریت وکیل پایه یک دادگستری و جمعی از کارشناسان ارشد حقوق و وکلا به هموطنان عزیز خدمات حقوقی در زمینه مشاوره حقوقی رایگان و 24 ساعته و دفاع از موکل در پرونده های کیفری را ارائه می نماید . سئوالات و مشکلات حقوقی در خصوص مسائل حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی ژیوارمطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

www.jivarlaw.com/mojazat_e_jaal 

_

هیات تحریریه گروه وکلای ژیوار

مشاوره حقوقی:

09020038664

آدرس: 

خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،

قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه،

ساختمان سفیران،

طبقه واحد بی دو ۲

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.